- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 8 листопада 2016 р.

У типовий статут КП Дніпроміськради закладено порушення норм чинного законодавства (долучення до позову і витребування доказів)

   Отримана нами відповідь Дніпропетровської міської ради щодо рішення № 14/10, стосовно затвердженої форми типового статуту комунального підприємства Дніпропетровської міської ради, на самому початку її вивчення документу виявила грубе порушення чинного законодавства, без урахування і виправлення якого все інше (як цілісний документ) немає значення.

  
Відповідно до цієї „липи” комунальне підприємство створюється рішенням Дніпропетровської міської ради всупереч вимогам Цивільного кодексу України, де зазначено, що юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом компетентного органу.
   Одним словом, типовий статут будь-якого комунального підприємства Дніпроміськради свідчить про нелегітимність даного утворення.
Матеріал підготував: Сергій Філіпенко

                         Бабушкінський районний суд 
           м. Дніпропетровська
                                                пр-т Д. Яворницького, 57, місто Дніпро,
                                 Дніпропетровська область, 49000
                                                Суддя Женеску Е. В.

                                                Позивач: Громадянин України
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                             
                          місто Дніпропетровськ, 49055
                e-mail: svf2011@ukr.net

                                          Заява (клопотання)
           про долучення до матеріалів справи № 200/16195/16а
   Відповідно до статті 55. Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
   Кожному гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
   Згідно з положеннями статті 69. Кодексу адміністративного судочинства України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
   Відповідно до положень статті 71. Кодексу, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
      Згідно з положеннями статті 81., Цивільного кодексу України, юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів  та може діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
   Юридична особа публічного права (наприклад: виконавчий орган, комунальне підприємство) створюється розпорядчим актом органу місцевого самоврядування (радою).
   Отримана відповідь на мій інформаційний запит за № 444/16 від 31.10.2016 до Дніпропетровської міської ради складається з рішення Дніпропетровської міської ради № 14/10 від 07.02.2007 та зразка затвердженого типового статуту для комунального підприємства Дніпропетровської міської ради.
   Даний типовий статут комунального підприємства  Дніпропетровської міської ради в п. 1.1 Загальних положень містить порушення чинного законодавства при створенні юридичної особи публічного права. Згідно з положенням зазначеного пункту комунальне підприємство створюється рішенням Дніпропетровської міської ради, а не її розпорядчим актом, як це передбачено чинним законодавством.  
   Керуючись положеннями статті 55. Конституції України, а також зазначеними положеннями Кодексу адміністративного судочинства, прошу долучити до матеріалів справи № 200/16195/16а, за моїм адміністративним позовом щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, наступні доказові матеріали:

1.                Копію запиту на отримання інформації № 444/16, від 31.10.2016 до Дніпропетровської міської ради  – на 1 (одному) арк.;

2.                Копію відповіді на вищезазначений запит № 444/16 у вигляді  копії рішення Дніпропетровської міської ради № 14/10 від 07.02.2007 „Про типовий статут комунального підприємства Дніпропетровської міської ради” та копії типового статуту комунального підприємства Дніпропетровської міської ради, затвердженого зазначеним рішенням – на 18 (вісімнадцятьох) арк.

07 листопада 2016 року                                                       Філіпенко С. В.

                                          Заява (клопотання)
           про витребування доказів у справі № 200/16195/16а
   У Вашому провадженні знаходиться адміністративна справа за моєю адміністративною позовною заявою (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16) щодо бездіяльності представницького органу місцевого самоврядування, Дніпропетровської міської ради.
      Відповідно до статті 55. Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
   Кожному гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.   
   Згідно з положеннями статті 69. Кодексу адміністративного судочинства України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
   Суд може витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.
   Керуючись положеннями статті 55. Конституції України, а також зазначеними положеннями Кодексу адміністративного судочинства, для всебічного, об’єктивного та неупередженого розгляду справи № 200/16195/16а, за моїм адміністративним позовом щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, а також для винесення справедливого, обґрунтованого, законного рішення,

ПРОШУ СУД:

1.                  Витребувати у відповідача (Дніпропетровської міської ради) копії типових Статутів наступних комунальних підприємств, створених Дніпропетровською міською радою:


-                     Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради.
-                     Міське комунальне підприємство «Дніпроавтоміст».
-                     Міське комунальне підприємство «Дніпропетровські міські теплові мережі».
-                     Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніпропетровської міської ради.
-                     Міське комунальне підприємство «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Дніпроміськтранс» Дніпропетровської міської ради.
-                     Міське комунальне підприємство «Дніпропетровський електротранспорт».
-                     Комунальне підприємство «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство культури «Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби».
-                     Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Редакція газети «Наше місто» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Дніпропетровська міська студія телебачення» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпропетровськ» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Водно-спортивний комбінат» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Міський шахово-шашковий клуб ім.Й.Уріха» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Молодіжне творче об'єднання» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Спорт-Інвест» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Волейбольний клуб «Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Молодь-Спорт» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Шкільне харчування «Райдуга»Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Шкільне харчування «Школяр» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Шкільне харчування «Мрія» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство  «Контакт» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Благоустрій» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Моніторингова агенція архітектури та містобудування» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство  «Муніципальна гвардія» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія».
-                     Комунальне підприємство «Дніпроековторресурс» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство Дніпропетровської міської ради «Міське управління справами».
-                     Комунальне підприємство «СпецАТП» Дніпропетровської  міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Інфо-рада-Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Міські комунальні платежі» Дніпропетровської міської ради.
-                     Комунальне підприємство «Жилсервіс-1» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Жилсервіс-2» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 53» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Житлове господарство Кіровського району» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 22» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 25» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 34» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Реформжитло» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Експрес» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Житлове господарство Самарського району» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Міська комунальна центральна аварійно-диспетчерська служба» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Центральний» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Жилсервіс-9» Дніпропетровської міської ради
-                     Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради.

 


07 листопада 2016 року                                                       Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -