- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 22 червня 2017 р.

Кабмін не зміг підтвердити свою правосуб’єктність з першої спроби (відповідь на запит)

Кабінет Міністрів України, на постанови якого посилаються всі кухарки і чиновники, з першої спроби не зміг підтвердити свою правосубєктність як юридичної особи публічного права. Проміжна відповідь Кабміну (на фото) та перенаправлення звернення до Мінюсту – красномовне підтвердження неконституційності зазначеної установи.

Що ж, з нетерпінням, чекаємо на відповідь від Міністерства юстиції України…
                                                       Кабінет Міністрів України
                                               Прем’єр-міністру України
                                               Гройсману Володимиру Борисовичу
                                               вул. Грушевського, 12/2, місто Київ,
                                               Київська область, 01008

                                                 Громадянин України, Українець:
                                                 Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                          м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055
               e-mail: svf2011@ukr.net

                                           Запит (вих. № 542/17) 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Керуючись положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», для встановлення правосуб’єктності (легітимності) виконавчого органу та підтвердження його компетенції і компетентності, у визначений законом строк,

                                                    Прошу:

1.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення відповідним компетентним органом органу виконавчої влади - юридичну особу публічного права з назвою «Кабінет Міністрів України»;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Кабінет Міністрів України»;
3.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Кабінет Міністрів України»;
4.  Надати копію рішення засновників про утворення виконавчого органу з назвою «Кабінет Міністрів України» як юридичної особи публічного права;
5.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


    07 червня 2017 року                                                     Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -