- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 8 вересня 2017 р.

Слово – горобець, або не підписана присяга Порошенка - відповідь на запит

   Чи можна сподіватись у щирість нещодавніх палких промов про економічні здобутки і всілякі інші гаразди, про які так метафорично-переконливо з повною відповідальністю з трибуни Верховної Ради України, запевняв Президент України Петро Олексійович Порошенко, коли навіть складена ним присяга про вступ на займану ним сьогоднішню високу посаду залишилася без його особистого підпису, так само, як і присяга його пАпєрєдніка.

   Направили запит – отримали відповідь:
                                     Адміністрація Президента України
                            Президенту Порошенко П. О.
                         вул.  Банкова, 11, місто Київ,
                                                   Київська область, 01220

                                                 Громадянин України, Українець:
                                                 Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                        м. Дніпро, Дніпропетровська обл.. 49055
           e-mail: svf2011@ukr.net

Запит (вих. № 588/17) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
                        
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії (ст.. 8. КУ).
   Відповідно до положень статті 104. Конституції новообраний Президент України вступає на пост з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
   Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.           Надати завірені належним чином копії (дві) присяги Президента України Кучми Леоніда Даниловича;
2.           Надати завірену належним чином копію присяги Президента України Ющенка Віктора Андрійовича;
3.           Надати завірену належним чином копію присяги Президента України Януковича Віктора Федоровича;
4.           Надати завірену належним чином копію присяги Президента України Порошенка Петра Олексійовича
5.           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


   18 серпня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.


       Верховна Рада України                            
                                           вул. Михайла Грушевського, 5,
                    м. Київ, Київська область, 01008

                                           Громадянин України, Українець:
                                           Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                           м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055
     e-mail: svf2011@ukr.net

Запит (вих. № 589/17) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
                        
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії (ст.. 8. КУ).
   Відповідно до положень статті 104. Конституції новообраний Президент України вступає на пост з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
   Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.           Надати завірені належним чином копії протоколів урочистих засідань Верховної Ради України щодо вступу на посаду і приведення до присяги новообраного Президента України Кучми Леоніда Даниловича (двох каденцій);
2.           Надати завірену належним чином копію протоколу урочистого засідання Верховної Ради України щодо вступу на посаду і приведення до присяги новообраного Президента України Ющенка Віктора Андрійовича;
3.           Надати завірену належним чином копію протоколу урочистого засідання Верховної Ради України щодо вступу на посаду і приведення до присяги новообраного Президента України Януковича Віктора Федоровича;
4.           Надати завірену належним чином копію протоколу урочистого засідання Верховної Ради України щодо вступу на посаду і приведення до присяги новообраного Президента України Порошенка Петра Олексійовича
5.           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


   18 серпня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.
2 коментарі:

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -