- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 29 липня 2016 р.

КП „Дніпроводоканал” діє на підставі рішення народних депутатів Української РСР (документ)

Напередодні анонсованого „Дніпроводоканалом” широкомасштабного блокування систем водовідведення боржникам нашого багатоквартирного будинку (30 липня поточного року), ми отримали відповідь з деякими „інтимними” подробицями з приводу законності діяльності даного підприємства (точніше злочинного угрупування) з назвою Комунальне підприємство „Дніпроводоканал” Дніпропетровської міської ради.

Виявляється, дане ОЗУ (організоване злочинне угрупування) здійснює свою „діяльність” на підставі рішення № 46 Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 27.11.1991 року.
„Рассмотрев материалы руководителей отделов и управлений горисполкома по коммунальной собственности, согласованные в постоянных комиссиях горсовета по соответствующим направлениям их деятельности, руководствуясь ст.7 Закона УССР «О местных Советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении ст.ст. 32, 35 Закона УССР «О собственности» городской совет народных депутатов

Решил:
1.               Утвердить перечень объектов коммунальной собственности Днепропетровского городского совета народных депутатов (прилагается).
2.               Контроль за коммунальной собственностью городского Совета народных депутатов возложить на отдел собственности горсовета» - йдеться в офіційній відповіді (на фото) на наш інформаційний запит.


А ви і досі фінансуєте комунальні злочинні угрупування?
18.07.2016р. № 73.                         Дніпропетровська міська рада
                                                      Дніпропетровська область,
                                                      49000, місто Дніпро,
                                                      пр. Д. Яворницького, 75,
                                                                                  
                                                      Голова ДМГО Скобліков
                                                      Дмитро Володимирович
                                             
                                                        Запит 
                  про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"

  Відповідно до статті 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
   Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
   Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.
   Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
   Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
   Згідно п. 4, статті 16., цього закону, рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. 
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

                                                      Прошу:
1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію відповідного рішення органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” про передачу відповідної інфраструктури (інженерних комунікацій, мереж, допоміжних споруд тощо), комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську, у використання та користування Комунальному підприємству „Дніпроводоканал”;
2.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net 
      Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com та «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

  З повагою,                                                                     Скобліков  Д. В. Вдосконалена система «антиспрут» - клапан зворотного тиску)))

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -