- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 12 січня 2017 р.

Фейкове Казначейство Дніпра (відповідь на запит)

   В декомунізованому Дніпрі продовжується відверте ігнорування Конституції України територіальними виконавчими владними органами.
   Чиновники всіх рангів. різних владних бюджетних установ, безсоромно продовжують отримувати заробітну плату та інші земні блага за рахунок платників податків, не маючи жодного легітимного статусу держслужбовців.

   Сьогодні з сумом можна констатувати той факт, що центральний орган виконавчої влади, яким є Казначейство (з його територіальними відділеннями) і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів та бухгалтерського обліку виконання бюджетів, являє собою незаконне, злочинне утворення. І саме через такі незаконні утворення, кожного дня, знищується державність України.
   Чергова офіційна відповідь – калька багатьох попередніх! Знову, замість Розпорядчого акту про створення юридичної особи публічного права (ст.. 81. ЦПК), постанова Кабінету Міністрів України (№ 651 від 15.06.2011 та № 665 від 27.09.2016), яку можна вважати не більш ніж декларацією про наміри створити щось путнє, у відповідності до норм і вимог чинного законодавства. Знову реєстрація в Єдиному державному реєстрі не як органу виконавчої влади, а як підприємства.
   УДКСУ у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська, завдяки централізовано-керовано-оскаженілій декомунізації, карамболю «на вождях» та безлічі смертей в зоні АТО, трансформувалося в УДКСУ у Чечелівському районі міста Дніпра. Дуже шкода, але ж суть самого органу залишилась та сама – орган як був, так і залишився нелегітимним (незаконним).
   Підтвердження вищезазначеного нижче на фото:

                                     Управління Державної казначейської служби
                           України у Красногвардійському районі 
    міста Дніпропетровська
         Дніпропетровської області
                                           вул.. Титова, 7, місто Дніпро,
                     Дніпропетровська область, 49055

                                            Громадянин України, Українець:
                                            Філіпенко Сергій Веніамінович,
місто Дніпро, 49055
      e-mail: svf2011@ukr.net

                                                 Запит № 460/17 
             про надання публічної інформації за Законом України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   Відповідно до положень про Державну казначейську службу України Казначейство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в Казначействі і банках.
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного, Бюджетного і Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну податкову службу в Україні» «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 55, 60, Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) виконавчого органу та підтвердження його компетенції і компетентності, у визначений законом строк,
                                                    Прошу:

1.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення юридичної особи публічного права з назвою «Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі  міста Дніпропетровська Дніпропетровської області»;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі  міста Дніпропетровська Дніпропетровської області»;
3.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі  міста Дніпропетровська Дніпропетровської області»;
4.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину.   
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    04 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.

                                                 Запит № 461/17 
             про надання публічної інформації за Законом України
                         "Про доступ до публічної інформації"

                                                       Прошу:

1.    Надати вичерпну публічну інформацію щодо наявних в Управлінні Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі  міста Дніпропетровська Дніпропетровської області відомостей (розрахунковий рахунок, фінансовий звіт за попередній рік тощо), стосовно обслуговування в даному відділенні первинного суб’єкта місцевого самоврядування, Територіальної громади Красногвардійського району міста Дніпропетровська, до якого територіально належить зазначене Казначейство;
2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину.   
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


    04 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -