- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 12 липня 2017 р.

«Бідні, бо дурні!» - нам відповіла Недержавна міграційна служба (відповіді на запити)

Після звернення і з’ясування невизначеного статусу Чечелівської (Красногвардійської) районної міграційної служби у Дніпрі, з відповідними запитами звернулись до територіальної (обласної) та, безпосередньо, до самої Міграційної служби України, з питанням встановлення їх правосуб’єктності, як державних установ – юридичних осіб публічного права.


Читайте також:

В Дніпрі біометричне рабство оформлюють неіснуючі відділи міграційної служби (відео)

Міграційна служба Дніпра – це ПРИМАРА, МІРАЖ! (відповідь на інфозапит)


З контексту всіх зібраних відповідей (на фото) зазначеної виконавчої вертикалі, стає зрозуміло, що до біометричного рабства (остаточно і безповоротно) громадян України вербує недержавна установа з назвою «Державна міграційна служба».

Читайте також:

Фізична особа... Чому для громадянина України - це образа?

Загрози біометрії для громадян України (коротко)


Ось так громадяни покірно перетворюються на мігрантів у своїй країні та добровільно позбавляються статусу кінцевого бенефіціара (вигодонабувача) від гарантованих їм Конституцією України прав, обов’язків та національного багатства, передаючи своє право приватним корпораціям. Бідні, бо дурні!!!

                                          Державна міграційна служба України
                                          вул. Володимирська, 9, місто Київ,
                                          Київська область, 01001

                                          Громадянин України, Українець:
                                          Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                          м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055
e-mail: svf2011@ukr.net

Запит (вих. № 544/17) 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                 "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Згідно до положень статті 6. КУ державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Відповідно до пункту 16 Положення «Про Державну міграційну службу України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 360 від 20.08.2014 ДМС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», звертаюсь до Державної міграційної служби України як до вищого, компетентного органу та у визначений законом строк,

                                                          ПРОШУ:

1.           Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України Головне управління ДМС у Дніпропетровській області»;
2.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області Чечелівського районного відділу в місті Дніпро»;
3.  Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Амур-Нижньодніпровського районного відділу в місті Дніпропетровськ»;
4.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Індустріального районного відділу в місті Дніпропетровськ»;
5.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Новокадацького районного відділу в місті Дніпро»;
6.  Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Самарського районного відділу в місті Дніпропетровськ»;
7.   Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Соборного районного відділу в місті Дніпро»;
8.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Центрального районного відділу в місті Дніпро»;
9.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Шевченківського районного відділу в місті Дніпро»;
10.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру та копію рішення засновників щодо створеного і діючого органу з назвою «Державна міграційна служба України»;
11.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

                                      
   07 червня 2017 року                                                               Філіпенко С. В.                                          Державна міграційна служба України
                                          Головне управління ДМС
                                          у Дніпропетровській області
                                          пл. Троїцька, 2-а, місто Дніпро,
            Дніпропетровська область, 49000

                                          Громадянин України, Українець:
                                          Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                          м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055
e-mail: svf2011@ukr.net

Запит (вих. № 541/17) 
                про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).

   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Згідно до положень статті 6. КУ державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                          ПРОШУ:

2.           Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру щодо органу з назвою «Державна міграційна служба України Головне управління ДМС у Дніпропетровській області»;
2.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру щодо органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області Чечелівського районного відділу в місті Дніпро»;
3.  Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру щодо органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Амур-Нижньодніпровського районного відділу в місті Дніпропетровськ»;
4.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру щодо органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Індустріального районного відділу в місті Дніпропетровськ»;
5.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру щодо органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Новокадацького районного відділу в місті Дніпро»;
6.  Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру щодо органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Самарського районного відділу в місті Дніпропетровськ»;
7.   Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру щодо органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Соборного районного відділу в місті Дніпро»;
8.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру щодо органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Центрального районного відділу в місті Дніпро»;
9.    Надати копію Розпорядчого акту про створення, копію Свідоцтва про державну реєстрацію та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру щодо органу з назвою «Державна міграційна служба України Головного управління в Дніпропетровській області  Шевченківського районного відділу в місті Дніпро»;
10.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

                                      
   29 травня 2017 року                                                               Філіпенко С. В.

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДМС)
Організаційно-правова форма
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Назва юридичної особи
ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
37508470
Місцезнаходження юридичної особи
01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 9
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ" №  1085/2010 від 09.12.2010
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 09.02.2011
Номер запису: 1 070 102 0000 042657
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 10.02.2011

ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 39561761;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 10.02.2011;
Номер взяття на облік: 58775

ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 39561761;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 17.02.2011;
Номер взяття на облік: 01-061577
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 01-061577;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
16-03-2017; 23-08-2016

Указ
Президента України
Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади
З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Утворити:
Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши Міністерство аграрної політики України;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, реорганізувавши Міністерство економіки України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функції у сфері реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, регулювання цінової політики (крім питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, реорганізувавши Міністерство палива та енергетики України, Міністерство вугільної промисловості України;
Міністерство інфраструктури України, Державну автотранспортну службу України, Державну авіаційну службу України, Державну службу зв'язку України, Державну службу морського та річкового транспорту України, реорганізувавши Міністерство транспорту та зв'язку України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функції з реалізації державної політики у сфері туризму;
Міністерство культури України та Державне агентство України з питань кіно, реорганізувавши Міністерство культури і туризму України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функції з реалізації державної політики у сферах міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин України, релігії;
Міністерство надзвичайних ситуацій України, Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державну інспекцію техногенної безпеки України, реорганізувавши Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державну службу інтелектуальної власності України, Державну службу молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту;
Міністерство екології та природних ресурсів України, Державну екологічну інспекцію України, Державну службу геології та надр України, реорганізувавши Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, реорганізувавши Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України;
Міністерство соціальної політики України, Державну інспекцію України з питань праці, реорганізувавши Міністерство праці та соціальної політики України;
Державну архівну службу України, реорганізувавши Державний комітет архівів України, а також поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері створення та забезпечення функціонування системи страхового фонду документації;
Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, реорганізувавши Державний комітет ветеринарної медицини України, а також поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин;
Державну виконавчу службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів;
Державну казначейську службу України, поклавши на цю Службу функції у сфері казначейського обслуговування державного бюджету;
Державну міграційну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців;
Державну пенітенціарну службу України, реорганізувавши Державний департамент України з питань виконання покарань;
Державну податкову службу України, реорганізувавши Державну податкову адміністрацію України;
Державну пробірну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю;
Державну реєстраційну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у сфері реєстрації релігійних організацій, а також функції Міністерства юстиції України з реалізації державної політики у сфері реєстрації;
Державну санітарно-епідеміологічну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України, реорганізувавши Державний комітет України у справах ветеранів, а також поклавши на цю Службу функцію з реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;
Державну службу статистики України, реорганізувавши Державний комітет статистики України;
Державну службу технічного регулювання України, реорганізувавши Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики;
Державну службу України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, реорганізувавши Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України та Державний комітет України з питань контролю за наркотиками;
Державну службу України з питань захисту персональних даних;
Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;
Державну службу фінансового моніторингу України, реорганізувавши Державний комітет фінансового моніторингу України;
Державне агентство водних ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет України по водному господарству;
Державне агентство екологічних інвестицій України, реорганізувавши Національне агентство екологічних інвестицій України;
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, реорганізувавши Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, реорганізувавши Державне агентство України з управління національними проектами та Державне агентство України з інвестицій та розвитку;
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України, реорганізувавши Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації;
Державне агентство земельних ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет України із земельних ресурсів;
Державне агентство лісових ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет лісового господарства України;
Державне агентство резерву України, реорганізувавши Державний комітет України з державного матеріального резерву;
Державне агентство рибного господарства України, реорганізувавши Державний комітет рибного господарства України;
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, реорганізувавши Міністерство промислової політики України;
Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, поклавши на цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю;
Державну фінансову інспекцію України, реорганізувавши Головне контрольно-ревізійне управління України.
2. Ліквідувати:
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, поклавши його функції на Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України та Державну інспекцію техногенної безпеки України;
Вищу атестаційну комісію України, поклавши її функції на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
Український інститут національної пам'яті;
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;
Державний комітет України у справах національностей та релігій.
3. Перейменувати:
Державний комітет ядерного регулювання України на Державну інспекцію ядерного регулювання України;
Національне космічне агентство України на Державне космічне агентство України.
5. Установити, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.
Центральні органи виконавчої влади, на які цим Указом покладені функції з реалізації державної політики у відповідній сфері, виконують повноваження у визначених сферах компетенції відповідних органів, що ліквідуються згідно з цим Указом.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
7. Кабінету Міністрів України:
1) до завершення реформування системи центральних органів виконавчої влади забезпечувати належне виконання функцій центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, реорганізуються;
2) забезпечити в процесі ліквідації, реорганізації центральних органів виконавчої влади скорочення чисельності державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше, ніж на 30 відсотків;
3) подати у двомісячний строк проекти положень про центральні органи виконавчої влади;
4) вжити заходів щодо ліквідації урядових органів в системі центральних органів виконавчої влади;
5) опрацювати питання оптимізації механізму реалізації державної політики на місцевому рівні, в тому числі щодо функціонування територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
6) вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України не менше, ніж на 50 відсотків;
7) вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;
8) здійснити до 10 січня 2011 року заходи щодо створення державного господарського об'єднання "Укроборонпром" з державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами;
{Пункт 8 статті 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1245/2010 від 28.12.2010}
9) подати у двомісячний строк в установленому порядку пропозиції про внесення змін до актів законодавства, що випливають із цього Указу;
10) привести в місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.
8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
9 грудня 2010 року
№ 1085/2010
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року № 1085/2010
СХЕМА 
організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади
I. Міністерства:
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство внутрішніх справ України
     Міністерство доходів і зборів України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство закордонних справ України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство культури України
Міністерство молоді та спорту України
Міністерство оборони України
Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони здоров'я України
     Міністерство промислової політики України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністерство соціальної політики України
Міністерство фінансів України
Міністерство юстиції України
{Розділ I із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 370/2011 від 06.04.2011№ 580/2011 від 12.05.2011№ 726/2012 від 24.12.2012№ 96/2013 від 28.02.2013}
II. Центральні органи виконавчої влади:
Державна авіаційна служба України
Державна архівна служба України
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Державна виконавча служба України
Державна казначейська служба України
Державна міграційна служба України
Державна пенітенціарна служба України
Державна пробірна служба України
Державна реєстраційна служба України
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Державна служба геології та надр України
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Державна служба експортного контролю України
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
     Державна служба зайнятості України
Державна служба інтелектуальної власності України
Державна служба статистики України
Державна служба України з контролю за наркотиками
Державна служба України з лікарських засобів
     Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державна служба України з питань захисту персональних даних
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Державна служба фінансового моніторингу України
Державне агентство автомобільних доріг України
Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство екологічних інвестицій України
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
Державне агентство земельних ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство резерву України
Державне агентство рибного господарства України
Державне агентство України з питань кіно
Державне агентство України з туризму та курортів
Державне агентство України з управління зоною відчуження
Державне космічне агентство України
Національне агентство інфраструктурних проектів України
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Державна екологічна інспекція України
Державна інспекція навчальних закладів України
Державна інспекція сільського господарства України
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
Державна інспекція України з контролю за цінами
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Державна інспекція України з питань праці
Державна інспекція ядерного регулювання України
Державна фінансова інспекція України
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Пенсійний фонд України
III. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом:
Антимонопольний комітет України
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Фонд державного майна України
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Національне агентство України з питань державної служби
{Розділ III із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 717/2011 від 30.06.2011,№ 769/2011 від 18.07.2011}
IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України:
1) через Міністра аграрної політики та продовольства України:
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Державне агентство земельних ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство рибного господарства України
Державна інспекція сільського господарства України
2) через Міністра внутрішніх справ України:
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Державна міграційна служба України
3) через Міністра екології та природних ресурсів України:
Державна служба геології та надр України
Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство екологічних інвестицій України
Державне агентство України з управління зоною відчуження
Державна екологічна інспекція України
4) через Міністра економічного розвитку і торгівлі України:
Державна служба експортного контролю України
Державна служба інтелектуальної власності України
Державна служба статистики України
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Державне агентство резерву України
Державна інспекція України з контролю за цінами
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
5) через Міністра енергетики та вугільної промисловості України:
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
6) через Міністра інфраструктури України:
Державна авіаційна служба України
Державне агентство автомобільних доріг України
Державне агентство України з туризму та курортів
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
7) через Міністра культури України:
Державне агентство України з питань кіно
8) через Міністра оборони України:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
9) через Міністра освіти і науки України:
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
Державна інспекція навчальних закладів України
10) через Міністра охорони здоров'я України:
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Державна служба України з лікарських засобів
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
11) через Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
12) через Міністра соціальної політики України:
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
Державна служба зайнятості України
Державна інспекція України з питань праці
Пенсійний фонд України
13) через Міністра фінансів України:
Державна казначейська служба України
Державна пробірна служба України
Державна служба фінансового моніторингу України
Державна фінансова інспекція України
14) через Міністра юстиції України:
Державна архівна служба України
Державна виконавча служба України
Державна пенітенціарна служба України
Державна реєстраційна служба України
Державна служба України з питань захисту персональних даних.
{Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 370/2011 від 06.04.2011,№ 580/2011 від 12.05.2011№ 717/2011 від 30.06.2011№ 742/2011 від 08.07.2011№ 1168/2011 від 19.12.2011№ 19/2012 від 19.01.2012№ 85/2012 від 14.02.2012№ 134/2012 від 22.02.2012,№ 237/2012 від 30.03.2012; в редакції Указу Президента № 726/2012 від 24.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 19/2013 від 16.01.2013№ 96/2013 від 28.02.2013№ 549/2013 від 08.10.2013№ 12/2014 від 17.01.2014}

Глава Адміністрації
Президента України

С.ЛЬОВОЧКІН

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -