- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 16 квітня 2018 р.

Операція «деОеСБеБізація»: закон № 417 не має законної сили

Передмова:
   В Указі Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України», зазначено: «З метою  підвищення  авторитету  всіх  інститутів   державної влади, належного   оформлення   офіційних   документів   особливої державної ваги п о с т а н о в л я ю:

     1. Заснувати  Велику  Державну  Печатку  України  як   символ державного суверенітету України.
     2.  Установити,  що  Великою  Державною   Печаткою    України скріплюються підписи:
     Президента України на  оригіналах  текстів  законів  України, указів Президента України, міжнародних договорів України;
     Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень  Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України;
     Голови Конституційного Суду України  на  оригіналах  рішень Конституційного Суду  України  щодо відповідності законів та інших актів законодавства України Конституції  (254к/96-ВР), іншим законам України, міжнародним договорам України;
     осіб, уповноважених у встановленому порядку на підписання від імені України міжнародних договорів України, що набирають чинності з моменту їх підписання.
   В іншому Указі Президента України від 29.11.1999 № 1507/99 «Про офіційні символи глави держави» зазначається, що Гербова печатка Президента  України має форму кола. У центрі  - зображення малого Державного Герба України, над яким по колу напис «Президент України».  Під зображенням малого Державного Герба України - стилізоване зображення знака  відзнаки  Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого».
   Гербова  печатка  Президента  України використовується для засвідчення підпису Президента України на грамотах,  посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав.

По суті:
        Верховна Рада України                            
                                            вул. Михайла Грушевського, 5,
                    м. Київ, Київська область, 01008

Запит (вих. № 661/18) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
                        
      Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.           Надати завірені належним чином фотокопії з оригіналу титульної і останньої сторінок, затвердженого Верховною Радою України Закону України від 14.05.2015 р. № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;
2.           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

   10 квітня 2018 року                                                       Філіпенко С. В.

Питання до ерудитів: як ідентифікувати і класифікувати наступний «документ»?

Варіанти відповідей: 1). Грамота;  2). Президентська відзнака почесного звання України; 3). Послання Президента України главам інших держав.

Правильна відповідь – закон, який не має законної сили нормативно-правового акту, адже оригінал даного закону не скріплений Великою Державною Печаткою України.2 коментарі:

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -