- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 14 травня 2018 р.

Як сприймати відсутність Великої Державної Печатки України на документах особливої державної ваги? - (оновлюється)

   Відповідно до положень статті 94. Конституції України «Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
   Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

   У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
   Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.
   Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування».

В свою чергу, в Указі Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» зазначено наступне:
   З метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади, належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги п о с т а н о в л я ю:
     1.
Заснувати Велику Державну Печатку України як символ державного суверенітету України.
     2. 
Установити, що Великою Державною Печаткою України скріплюються підписи:
     Президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України;
     Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України;
    Голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших актів законодавства України Конституції (254к/96-ВР), іншим законам України, міжнародним договорам України;
     осіб, уповноважених у встановленому порядку на підписання від імені України міжнародних договорів України, що набирають чинності з моменту їх підписання.
    
3. Установити, що Велика Державна Печатка України виготовляється у двох примірниках, один з яких є еталонним.
     Велика Державна Печатка України зберігається у Хранителя Великої Державної Печатки України і використовується ним відповідно до статті 2 цього Указу.
     Еталонний примірник Великої Державної Печатки України для скріплення підписів не використовується.
     Опис, зразок Великої Державної Печатки України та Положення про Велику Державну Печатку України затверджує Президент України.
     4. Установити, що Хранителем Великої Державної Печатки України є особа, яку призначає Президент України.
     5. Кабінету Міністрів України внести на розгляд у місячний
строк пропозиції щодо опису, зразка Великої Державної Печатки України та подати проект Положення про Велику Державну Печатку України.
 
 Президент України                                    Л. КУЧМА

 м. Київ, 19 грудня 1996 року
          N 1230/96
   Отже, чорним по білому, або білим по чорному: «на оригіналах текстів законів України», «на оригіналах рішень Верховної Ради України», «на оригіналах рішень Конституційного Суду України».
   У пошуках істини (підтвердження існування в природі символу державного суверенітету України), ми звернулись з відповідними запитами на отримання публічної інформації до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Адміністрації Президента України та Верховної Ради України.
   Отримані відповіді, публікуємо:

                                                        Кабінет Міністрів України
                                                Прем’єр-міністру України
                                                Гройсману Володимиру Борисовичу
                                                вул. Грушевського, 12/2, місто Київ,
                                                Київська область, 01008

                                           Запит (вих. № 669/18) 
                    про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Відповідно до Указу Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» Кабінету  Міністрів  України  доручено внести на розгляд у місячний
строк пропозиції щодо  опису,  зразка  Великої  Державної  Печатки
України та  подати  проект  Положення  про Велику Державну Печатку
України.
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                      Прошу:

1.           Надати завірені належним чином копії з оригіналу титульної і останньої сторінок розробленого Кабінетом Міністрів України Положення  «Про Велику Державну Печатку України»;
2.   Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати в електронному вигляді на мою електронну адресу.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпоряднику зазначеної інформації.

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


                                               Міністерство юстиції України
                                               Міністру юстиції України
                                               Петренку Павлу Дмитровичу
                                               01001, Київська область,
                                               м. Київ, вул. Городецького, 13

                                           Запит (вих. № 670/18) 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Відповідно до Указу Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» Кабінету  Міністрів  України  доручено внести на розгляд у місячний
строк пропозиції щодо  опису,  зразка  Великої  Державної  Печатки
України та  подати  проект  Положення  про Велику Державну Печатку
України.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                    Прошу:

1. Надати завірені належним чином відомості про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів розробленого Кабінетом Міністрів України Положення  «Про Велику Державну Печатку України»;
2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

                                     Адміністрація Президента України
                            Президенту Порошенко П. О.
                         вул.  Банкова, 11, місто Київ,
                                                 Київська область, 01220
                                       Запит (вих. 671/18) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
                        
   Відповідно до Указу Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» установлено, що  Хранителем  Великої   Державної   Печатки
України є особа, яку призначає Президент України
.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду Хранителя Великої Державної Печатки відповідну особу;
2.           Надати завірену належним чином копію Присяги Хранителя Великої Державної Печатки, складеної відповідною особою;
3.           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації. 

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com                                   Верховна Рада України                            
                                              вул. Михайла Грушевського, 5,
                    м. Київ, Київська область, 01008

Запит (вих. 672/18) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
                        
   Відповідно до Указу Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» установлено, що  Хранителем  Великої   Державної   Печатки
України є особа, яку призначає Президент України
.
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.                           Надати завірені належним чином відомості про заплановані витрати з Державного бюджету України (у поточному 2018 році) на утримання посади державного службовця – Хранителя Великої Державної Печатки України;
2.                           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації. 

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

      19 квітня 2018 року
      З повагою,                                                            Сергій Філіпенко   Після прочитаного постає логічне питання: а як ставитись до документів особливої державної ваги, які не скріплені Великою Державною Печаткою України - як до туалетного паперу? 
   Ну, на кшталт:   
Варто зазначити, що згідно з чинним Указом Президента України від 29.11.1999 № 1507/99 «Про офіційні символи глави держави», Гербова  печатка  Президента  України використовується лише виключно для засвідчення підпису Президента України на грамотах,  посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав.


А це, - бонус!!!:Додано 16.05.2018:

Додано 17.05.2018:Додано 18.05.2018:Додано 21.05.2018:
Додано 23.05.2018:
Додано 09.06.2018:
Додано 13.06.2018:

Додано 14.06.2018:
Додано 19.06.2018:Додано 26.06.2018:
Додано 10.07.2018:
7 коментарів:

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ
  (проект)

  Про затвердження великого Державного Герба України

  Цей закон згідно з Конституцією України встановлює зображення великого Державного Герба України і регламентує його використання.

  1. Великим Державним Гербом України вважати Герб, виконаний авторською групою у складі:

  ІВАХНЕНКА О. А. , Заслуженого діяча мистецтв України, професора Української академії мистецтв.
  МІТЧЕНКА В. С. — члена спілки художників України, старшого викладача Української академії мистецтв.
  ДМИТРІЄНКО М. Ф. — доктора історичних наук, завідуючого відділом спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України Національної академії наук України.
  САВЧУКА Ю. К. — кандидата історичних наук, наукового співробітника відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України Національної академії наук України.
  (Кольорове та чорно-біле зображення додаються.)

  2. Зображення великого Державного Герба України розміщується на печатках органів державної влади і місцевого самоврядування, грошових знаках та знаках поштової оплати, печатках, штампах, бланках державних установ, посольств України за кордоном.

  3. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

  »
  Запропонований варіант мав низку помилок і неточностей, деякі з них було виправлено в останньому варіанті. До першого варіанту геральдисти відзначали такі:

  Використання корони в гербі не відповідає ні історичній традиції, ні теперішньому державному устрою України. Справа в тому, що корони використовуються або на гербах монархій, або як данина історичній традиції — так, корона Св. Стефана на гербі Угорщини є історичною короною Угорського королівства, символом угорської державності протягом кількох століть.
  Між гербовим щитом і короною в проекті О. Івахненка розміщено намет. В геральдиці намет використовується переважно як прикраса для лицарського шолома і не несе практично ніякого символічного навантаження. Крім того, в українській територіальній традиції намет не властивий. Присутність намету в Державному Гербі можна трактувати хіба як непотрібну декоративну прикрасу між короною (влада) і щитом з Тризубом (народ).
  Козак, поданий в проекті як герб Війська Запорозького, не відповідає йому ні іконографією, ні кольорами і, фактично, є новим гербом. Так, на запорозькому гербі козак повернутий корпусом в протилежний від проектного бік (через це фігура козака в проекті є неприродньою), в оригіналі козак має демократичний червоний, а не золотий, багато розшитий жупан. Таким чином, не виконується стаття 20 Конституції України, де чітко зазначається, що «Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням … герба Війська Запорізького…». Крім того, варто зауважити, що жупан з візерунками фігурував на гербі при тих гетьманах, які прагнули встановити своє одноосібне правління, обмежити козацьку демократію.
  В іконографії лева відчувається невпевненість (невеликий крок) і ущемленість (деякі анатомічні вади на деяких проектах). Крім того, лев, поданий в деяких проектах як герб Галицько-Волинської держави, не може так трактуватися, оскільки не має золотої корони галицького лева.
  Щитотримачі, які повинні символізувати соборність України, не виконують даної ролі, оскільки не покривають всіх українських земель: поза соборністю, зокрема, опинилася Слобожанщина і Крим.
  У геральдиці фігури, зображені неприродньо перевернутими, символізують смерть, занепад, зворотне трактування символу. У проекті Великого герба під щитом лежать перевернуті колоски пшениці, що геральдисти трактують як занепад сільського господарства, голод, злидні.

  ВідповістиВидалити
 2. Ну так подсумировать хочется. Выходит, каждый закон не вступил в силу с 96го года?

  ВідповістиВидалити
 3. А межгосударственные договоры Украина подписывала? Каким образом и в качестве чего/кого?

  ВідповістиВидалити
 4. Відповіді
  1. Государство никуда не делось. Граждане сошли с ума,и сами,своими руками проголосовали за эфемерные "права человека" на референдуме,и выкинули паспорта.

   Видалити
 5. Так этот закон так и не опубликовали. Нет у нас символа державности большого герба. Таким образом, нет вступивших в силу законов и подзаконных актов

  ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -