- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

пʼятниця, 6 липня 2018 р.

Деякі укази про призначення суддів Дніпра – Апеляційний суд Дніпропетровської області

   Публікуємо відповіді-відомості від Адміністрації Президента України на наші інформаційні запити, стосовно призначень на посади суддів місцевих загальних і апеляційних судів Дніпра.

   Наразі, дані по Апеляційному суду Дніпропетровської області:
                                                Адміністрація Президента України
                                       Президенту Порошенко П. О.
                                    вул.  Банкова, 11, місто Київ,
                                                        Київська область, 01220


Запит 
                  про надання публічної інформації за Законом України
           «Про доступ до публічної інформації» щодо призначення вперше
              на посаду судді суддів Апеляційного суду Дніпропетровської
                                                                  області
                        
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Відповідно до статті 124. Конституції правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
   Згідно до статті 127. (КУ) правосуддя здійснюють судді.
   Відповідно до положень статті 128. Конституції призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                             Прошу:

1.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Піскун Оксану Павлівну;
2.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Джерелейко Олену Євгенівну;
3.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Живоглядову Ірину Карлівну;
4.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Іванову Аллу Пилипівну;
5.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Іванченка Олексія Юлійовича;
6.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Калініч Наталію Іванівну;
7.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Коваленка Василя Дмитровича;
8.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Кондакова Геннадія Вікторовича;
9.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Кононенко Олену Миколаївну;
10.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Іванова Сергія Миколайовича;
11.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Крот Світлану Іванівну;
12.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Мазницю Андрія Анатолійовича;
13.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Мудрецького Романа Володимировича;
14.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Онушко Наталію Миколаївну;
15.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Слоквенка Геннадія Петровича;
16.       Надати авірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Коваленко Ніну Василівну;
17.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Піскун Аллу Олексіївну;
18.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Русакову Ірину Юріївну;
19.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Свистунову Олену Вікторівну;
20.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Варенко Олену Павлівну;
21.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Городничу Валентину Сергіївну;
22.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Демченко Ельвіру Львівну;
23.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Деркач Наталію Миколаївну;
24.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Єлізаренко Ірму Анатоліївну;
25.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Каратаєву Людмилу Олексіївну;
26.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Красвітну Тетяну Петрівну;
27.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Куценко Тетяну Рудольфівну;
28.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Лаченкову Оксану Володимирівну;
29.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Макарова Миколу Олексійовича;
30.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Максюту Жанну Іванівну;
31.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Петешенкову Марину Юріївну;
32.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Пищиду Миколу Миколайовича
33.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Посунсю Надію Євгенівну
34.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Пономарь Зою Михайлівну
35.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Ткаченко Ілону Юріївну
36.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Зубакову Вікторію Петрівну
37.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Барильську Аллу Петрівну
38.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Бондар Яну Миколаївну
39.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Остапенко Вікторію Олександрівну;  
40.       Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну (e-mail: svf2011@ukr.net) адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


                                                                                                                    Ферліковська Л.І.

                                                                                            Зеркаль О.М.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -