- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

пʼятниця, 6 липня 2018 р.

Деякі укази про призначення суддів Дніпра – Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська

   Публікуємо відповіді-відомості від Адміністрації Президента України на наші інформаційні запити, стосовно призначень на посади суддів місцевих загальних і апеляційних судів Дніпра.

                                             Адміністрація Президента України
                                    Президенту Порошенко П. О.
                                 вул.  Банкова, 11, місто Київ,
                                                     Київська область, 01220


Запит 
                 про надання публічної інформації за Законом України
         "Про доступ до публічної інформації" щодо призначення вперше
                на посаду судді суддів Жовтневого районного суду міста
                                                      Дніпропетровська
                        
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Відповідно до статті 124. Конституції правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
   Згідно до статті 127. (КУ) правосуддя здійснюють судді.
   Відповідно до положень статті 128. Конституції призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                           Прошу:

1.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Гончаренка Вадима Миколайовича;
2.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Мельниченка Сергія Петровича;
3.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Антонюка Олександра Андрійовича;
4.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Ходаківського Максима Петровича;
5.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Ткаченко Наталію Василівну;
6.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Шелестова Кирила Олександровича;
7.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Трещова Вадима Васильовича;
8.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Башмакова Євгена Анатолійовича;
9.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Брагу Артема Володимировича;
10.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Демидову Світлану Олександрівну;
11.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Федоріщева Сергія Сергійовича;
12.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Ополинську Інну Георгіївну;
13.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Наумову Ольгу Сергіївну;
14.       Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Батманову Вікторію Віталіївну;
15.       Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну (e-mail: svf2011@ukr.net) адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації
    Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


                                                                                                                          Ферліковська Л.І.

                                                                                                  Зеркаль О.М.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -