- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

середа, 26 грудня 2018 р.

Є відчуття, що Держаудитслужба – неконституційне утворення, яке стоїть на варті інтересів кіпрських офшорів

   Є нудотно-стійке відчуття, що Держаудитслужба, разом з її Східним офісом, – це неконституційне утворення! Яскравим підтвердження тому (як більмо на оці) є код її («служби» «офісу») реєстрації в реєстрі підприємств і організацій, які здійснюють господарську діяльність (КВЕД), а також код ідентифікації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ). А як відомо, навіть, Івасику-Телесику, в пісочниці, - «Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання».

   Саме ці нюанси, живлять нашу активність щодо розкладання на молекули утворення, якому сьогодні пролунало «фас!», і яке сьогодні, напівсогнутих, поперло-пошкандибало виконувати злочинний наказ неіснуючого КМУ, з фінансовою перевіркою Єлизаветівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області, за дорученням виконуючого обов’язки керівника (якогось там) офісу, задля запобігання загальнонаціонального прецеденту в нефінансуванні кіпрських «регіонгаззбутів». Не вийде! Громадяни України, інвестують виключно в економіку своєї держави.
   Наше громадське об’єднання, яке є активним суб’єктом по відновленню конституційного ладу в Україні, сьогодні, підготувало, зареєструвало і відправило відповідні запити на інформацію, щодо правосуб’єктності самих «шавок системи» (держаудитслужби Дніпра), а також законності взятих ними до виконання, нормативно-правових зобов’язань. Можливо, хтось, зустрічатиме Новий рік в якості підозрюваного в кримінальному провадженні, відкритому УСБУ в Дніпропетровській області…

Громадська  організація

«Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля»
    
ЄДРПОУ 39470004, в ПАТ ''КРЕДОБАНК'' р/р 26007011050290, код банка 325365
Адреса для листування: 49000 м. Дніпро, пр.-т Дмитра Яворницького, 62, а/с 842
e-mail: svf2011@ukr.net
 
                                                  Державна аудиторська служба України
                                          Східний офіс Держаудитслужби
                                          вул. Володимира Антоновича, буд. 22, корп. 2,
                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49600

Запит (вих. № 43/254) 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Відповідно до положень Статті 40. Основного закону усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії (ст.. 8. КУ).

   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).

   Згідно до положень статті 6. КУ державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.

   В статті 81. Цивільного кодексу України зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Враховуючи зазначене вище та суспільний інтерес до діяльності органів виконавчої влади, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     ПРОСИМО:

1.           Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про утворення державного органу виконавчої влади з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
2.           Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію державного органу з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
3.           Надати завірені належним чином відомості (витяг) з Єдиного державного реєстру про реєстрацію державного органу з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
4.           Надати завірену належним чином копію затвердженого компетентним органом Положення, згідно з яким, здійснює свою діяльність державний орган з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
5.  Надати завірені належним чином відомості (витяг) з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів Міністерства юстиції України про реєстрацію, як нормативно-правового акта Положення, згідно з яким здійснює свою діяльність державний орган з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
6.    Надати завірені належним чином копії службового посвідчення і складеної присяги державного службовця, теперішнього начальника офісу органу з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
7.    Надати завірені належним чином копії службових посвідчень і копії складених присяг державних службовців, - теперішніх заступників начальника офісу органу з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
8.     Надати завірену належним чином копію наказу про призначення на посаду начальника офісу органу з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
9.    Надати завірені належним чином копії наказів про призначення заступників начальника офісу органу з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
10.  Надати копію договору оренди займаних приміщень органом з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689) за адресою фактичного місцезнаходження: місто Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 22, корп. 2;
11.    Зазначити перелік нормативно-правової бази (крім Положення), якою в своїй діяльності керується державний орган з назвою «Державна аудиторська служба України Східний офіс Держаудитслужби» (код ЄДРПОУ: 40477689);
12.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на адресу нашого представника Філіпенка С. В. (м. Дніпро, індекс 49055) і електронному вигляді на електронну адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, до розпорядника відповідної інформації.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

     Додаток:

-      Копія довіреності від 07 серпня 2018 року № 007АФ на ім’я Філіпенка Сергія Веніаміновича видана на повне представництво Громадської організації «Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля» - на 1 (одному) арк.


         26 грудня 2018 року

Громадська  організація

«Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля»
    
ЄДРПОУ 39470004, в ПАТ ''КРЕДОБАНК'' р/р 26007011050290, код банка 325365
Адреса для листування: 49000 м. Дніпро, пр.-т Дмитра Яворницького, 62, а/с 842
e-mail: svf2011@ukr.net
 
                                                                                                                              

                                                         Кабінет Міністрів України
                                                         Прем’єр-міністру України
                                                         Гройсману Володимиру Борисовичу
                                                         вул. Грушевського, 12/2, місто Київ,
                                                         Київська область, 01008


                                            Запит (вих. № 43/255) 
             про надання публічної інформації за Законом України
                          «Про доступ до публічної інформації»

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Відповідно до положень Статті 40. Основного закону усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Враховуючи зазначене вище та суспільний інтерес щодо контролю роботи державних органів виконавчої влади, керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                  Просимо:

1.           Надати завірену належним чином фотокопію Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 868 «Про утворення Державної аудиторської служби України»;
2.           Надати завірену належним чином фотокопію (з додатком – переліком) Постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 266 «Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби»;
3.           Надати завірену належним чином фотокопію (без додатку – положення) Постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 «Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України»;
4.           Надати завірену належним чином фотокопію (без додатку – положення) Постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 310 «Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України»;
5.           Надати завірену належним чином фотокопію (без додатку – порядку) Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 692  «Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм»;
6.           Надати завірену належним чином фотокопію (без додатку – порядку) Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 698 «Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів»;
7.           Надати завірену належним чином фотокопію (без додатку – порядку) Постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 740 «Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проектів»;
8.           Надати завірену належним чином фотокопію (з додатком – переліком) Постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. N 765 «Про утворення територіальних органів Державної фінансової інспекції»;
9.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на адресу представника: поштовий індекс: 49055, місто Дніпро, Філіпенку С. В., і в електронному вигляді на вищезазначену електронну адресу: svf2011@ukr.net.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.     
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


Додаток:

-      Копія довіреності від 07 серпня 2018 року № 007АФ на ім’я Філіпенка Сергія Веніаміновича видана на повне представництво Громадської організації «Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля» - на 1 (одному) арк.


         26 грудня 2018 року

З повагою, Громадянин України,
Представник ГО «Вільна Доля»:

                                                                                       Сергій ФіліпенкоДалі буде…


Детальна інформація про юридичну особу станом на 05.01.2019

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
Організаційно-правова форма
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Назва юридичної особи
СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
40477689
Місцезнаходження юридичної особи
49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА, будинок 22, корпус 2
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
ПОСТАНОВА КМУ № 266 від 06.04.2016
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 04.10.2016
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 12.05.2016
Номер запису: 1 224 102 0000 076759
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
УПРАВЛІННЯ СХІДНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ ВП: 41127366
Місцезнаходження ВП: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА НІЛЬСЕНА, будинок 26/2


УПРАВЛІННЯ СХІДНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ ВП: 41127371
Місцезнаходження ВП: 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 129


УПРАВЛІННЯ СХІДНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ ВП: 41127387
Місцезнаходження ВП: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Ленінський район, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ПАУЧЕНКА, будинок 64/53
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 12.05.2016

ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39533006;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 12.05.2016;
Номер взяття на облік: 17099

ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39533006;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 12.05.2016;
Номер взяття на облік: 10000000623942
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000000623942
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)

КВЕД-2010: Клас 84.11

Клас
Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
Державне управління загального характеру
Цей клас включає:
 • виконавчу та законодавчу діяльність центральних, регіональних і місцевих органів державного управління
 • управління та контроль фіскальної діяльності:
  • здійснення оподатковування
  • збирання податків, мита на товари та розслідування випадків порушення податкового законодавства
  • управління митницею
 • виконання бюджету й управління державними фондами та державним боргом:
  • збирання коштів і контроль за їх витрачанням
 • проведення політики у сфері загальних (цивільних) досліджень і розробок і пов'язаних із ними коштів
 • управління і функціонування служб економічного та соціального планування, а також статистичних служб на різних рівнях державного управління
Цей клас також включає:
 • управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію робіт, опис посадових обов'язків, контроль за дотриманням правил державної служби
 • діяльність служб загального призначення, не пов'язаних із виконанням певних функцій у сфері державного управління
 • діяльність виборчих комісій
Цей клас не включає:
 • управління державними будівлями або будівлями, що їх займають державні структури, див. 68.268.3
 • проведення політики у сфері досліджень і розробок, спрямованих на зростання добробуту людей, та пов'язаними з цим коштами, див. 84.12
 • проведення політики в сфері досліджень та розробок, призначених для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності, див. 84.13
 • управління дослідженнями та розробками у сфері оборони та пов'язаними з цим коштами, див. 84.22
 • управління державними архівами, див. 91.01
               Документ 266-2016-пчинний, поточна редакція
                                — Прийняття від 06.04.2016
                      (Остання подія — Набрання чинності,               
                  відбулась 13.04.2016Подивитися в історії?)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 266
Київ
Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Державної аудиторської служби за переліком згідно з додатком 1.
2. Реорганізувати територіальні органи Державної фінансової інспекції шляхом їх приєднання до відповідних міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби за переліком згідно з додатком 2.
3. Установити, що міжрегіональні територіальні органи Державної аудиторської служби є правонаступниками територіальних органів Державної фінансової інспекції, що реорганізуються згідно з пунктом 2 цієї постанови.
Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК
Інд. 34Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 266
ПЕРЕЛІК 
міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, які утворюються
Північний офіс Держаудитслужби
Північно-східний офіс Держаудитслужби
Південний офіс Держаудитслужби
Західний офіс Держаудитслужби
Східний офіс Держаудитслужби

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 266
ПЕРЕЛІК 
територіальних органів Держфінінспекції, які реорганізуються
Найменування міжрегіонального територіального органу Держаудитслужби, до якого приєднуються територіальні органи Держфінінспекції
Найменування територіального органу Держфінінспекції, який реорганізується
Північний офіс Держаудитслужби
Державна фінансова інспекція у Вінницькій області
Державна фінансова інспекція в Житомирській області
Державна фінансова інспекція в Київській області
Державна фінансова інспекція в Черкаській області
Державна фінансова інспекція в Чернігівській області
Державна фінансова інспекція в м. Києві
Північно-східний офіс Держаудитслужби
Державна фінансова інспекція в Луганській області
Державна фінансова інспекція в Полтавській області
Державна фінансова інспекція в Харківській області
Державна фінансова інспекція в Сумській області
Південний офіс Держаудитслужби
Державна фінансова інспекція в Миколаївській області
Державна фінансова інспекція в Одеській області
Державна фінансова інспекція в Херсонській області
Державна фінансова інспекція в Автономній Республіці Крим
Державна фінансова інспекція в м. Севастополі
Західний офіс Держаудитслужби
Державна фінансова інспекція у Львівській області
Державна фінансова інспекція у Волинській області
Державна фінансова інспекція в Закарпатській області
Державна фінансова інспекція в Івано-Франківській області
Державна фінансова інспекція в Рівненській області
Державна фінансова інспекція в Тернопільській області
Державна фінансова інспекція в Чернівецькій області
Державна фінансова інспекція в Хмельницькій області
Східний офіс Держаудитслужби
Державна фінансова інспекція в Дніпропетровській області
Державна фінансова інспекція в Донецькій області
Державна фінансова інспекція в Запорізькій області
Державна фінансова інспекція в Кіровоградській області

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -