- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 10 березня 2015 р.

А ЇМ ПЛЮВАТИ НА ЗАКОН (колективна заява)

А, ми продовжуємо боротися з беззаконням, яке продукують «чиновники» приватного  закладу з назвою «Дніпропетровська міська рада».
29 жовтня 2014 року під час проведення 56-ї чергової сесії, місцеві кнопкодави влаштували невеличкий локальний антиконституційний переворот регіонального значення ухваливши рішення про ліквідацію районних у місті Дніпропетровську рад.

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні ради, в містах з районним поділом, є представницькими органами відповідних територіальних громад, які, в свою чергу, діють як самостійні суб’єкти права власності, а також наділяють (або не наділяють, чи наділяють частково, у відповідності до своїх Статутів) міську раду переліком представницьких функцій і повноважень через місцеві референдуми та здійснюють відповідний контроль, через свої виконавчі органи, за виконанням делегованих міськраді повноважень. Але у будь-якому випадку територіальна громада (юридична особа) залишається одноосібним, повноправним власником всього комунального майна в межах своєї території (району міста).

Для прикладу в місті Дніпропетровську, у відповідності до Конституції України, відповідно до статті 81. Цивільного кодексу України, розпорядчим актом Президента України (юридичної особи), як Гаранта Конституції, мали б бути утворені та зареєстровані у Мінюсті вісім територіальних громад (юридичних осіб) за кількістю наявних районів міста.
Після набуття територіальними громадами міста офіційного статусу юридичних осіб публічного права власності мали б бути створені відповідні відкриті реєстри комунальної власності та власників – всіх представників відповідних територіальних громад. Наступним кроком мали б стати вибори, на яких власники свого територіального багатства обрали б свій представницький орган – Раду. Наступний крок, через проведення місцевого референдуму, визначив би перелік повноважень, делегованих територіальною громадою своєму представницькому органу (у різних громадах можуть бути й різні повноваження). Наступний крок, через повторний місцевий референдум, задекларував би спільне бажання всіх районних у місті територіальних громад щодо утворення територіальної громади міста Дніпропетровська з обранням свого представницького органу – Дніпропетровської міської ради (юридичної особи). Наступним кроком мало б стати спільне бажання всіх територіальних громад (юридичних осіб районів і міст області) утворити свій представницький орган Раду (юридичну особу) на рівні Дніпропетровської області.
Отже, якщо цей алгоритм не було дотримано, постає питання про легітимність наявних органів місцевого самоврядування, а також законність їх діяльності. Кого представляють існуючі місцеві ради, якщо не існує органу (територіальної громади), який їх мав утворити у відповідності до чинного законодавства? Хто їх вповноважив управляти і використовувати наше з вами рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах? Хто? Більше того, вони іще й приймають рішення, які суперечать чинній Конституції. Що це, за беззаконня? Де, гарантоване нам Конституцією верховенство права? Де, гарантоване нам право на наше загальнодержавне та територіальне багатство? Де?
  
Ухвалене рішення, нелегітимною організацією з назвою «Дніпропетровська міська рада», підриває основи конституційного устрою в Україні і грубо суперечить чинним законам України.Наш попередній інформаційний запит (№ 37/536 від 16.02.2015) було проігноровано. Отже, звертаємось повторно, колективно:

Дніпропетровська міська рада
Пр. К. Маркса, 75, м. Дніпропетровськ,
Дніпропетровська  область,  49000

Ініціативна група по встановленню
Конституційного ладу в Дніпропетровській обл..
Представник:  Гр. Філіпенко С. В.
        49055 м. Дніпропетровськ,
             svf2011@ukr.net
                   
                                              Запит 

 про надання публічної інформації за Законом України
               "Про доступ до публічної інформації".
Ми, ті, хто підписали, громадяни України, учасники «Ініціативної групи по встановленню конституційного ладу в Дніпропетровській області», представники своїх територіальних громад міста Дніпропетровська та області, керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

Вимагаємо:

1.    Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – поіменний список депутатів Дніпропетровської міської ради, котрі 29 жовтня 2014 року, під час проведення  56 чергової сесії, проголосували за ухвалу рішення щодо ліквідації райвиконкомів та районних у місті Дніпропетровську рад.
2.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначені домашню та електронну адреси.

        Відповідь на запит, як і зміст інформаційного запиту, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


11.03.2015   Ініціативна група по встановленню конституційного ладу в Дніпропетровській області

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -