- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 25 серпня 2015 р.

ЗАЯВА ПРО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ МИРОНОВИМ, УДОДОМ ТА ДНІПРООБЛРАДОЮ

До остаточного вердикту народної люстрації і Судів Лінча залишилось не довго в часовому вимірі і не багато, в різновиді наявних інстанцій. Але вже зараз напрошується висновок – країну врятує докорінне очищення - люстрація з конфіскацією. І, баста!

   Дану заяву не подаємо до обласної або міської прокуратури, аби зменшити розміри «футбольного поля» інстанційних проволочок, зменшити кількість відписок і прискорити відповідь останньої інстанції.
   Звертаємось безпосередньо до територіальних,районних у місті Дніпропетровську відділень прокуратури, які мають стояти на захисті закону, а також власності своїх територіальних громад.
   Не плекаючи жодних ілюзій стосовно результату нашого звернення, зичимо правоохоронцям натхнення і наснаги в їх нелегкій праці ))):
                                           Прокуратура Кіровського району
                                               міста Дніпропетровська
                                             Федоряку Тимуру Віталійовичу
                                       пр.-т Кірова, 50-г, м. Дніпропетровськ,
                                        Дніпропетровська область, 49038
                                           Тел.. 749-73-15

                                           Філіпенка Сергія Веніаміновича
                                            м. Дніпропетровськ, 49055
                                                       e-mail: svf2011@ukr.net

Заява про вчинення злочину

   Шановний Тимуре Віталійовичу, я, Філіпенко Сергій Веніамінович, 1970 року народження, Українець, громадянин України, офіційно звертаюсь до Вас, на підставі статті 8 та статті 40 Конституції України, із Заявою про вчинення злочину, органом з назвою Комунальна установа «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради», в особі в. о. керуючого установою Миронова Юрія Васильовича та органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада», в особі голови обласної ради Удода Євгена Григоровича, щодо незаконного заволодіння, передачі в оренду і використання, адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, 2. Хочу зазначити, що даний злочин підпадає під визначення частини 5., статті 186. Кримінального кодексу України – ГРАБІЖ (відкрите викрадання чужого майна).

ВІДПОВІДНО ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»
   Прокуратура України   становить   єдину   систему,   на   яку
відповідно до
статті 121. Конституції України  та статті 1.  Закону України „Про Прокуратуру”  покладається  нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Прокуратура України має вживати заходів до усунення порушень закону, від  кого  б  вони не  виходили,  поновлювати  порушені  права  і  притягувати  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення.
   Діяльність  органів  прокуратури  спрямована   на    всемірне
утвердження верховенства  закону,  зміцнення  правопорядку  і  захист від неправомірних посягань
на закріплені і гарантовані норми Конституції України.
   Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури Конституцією України та законом «Про Прокуратуру».
      Відповідно до Закону України „Про Прокуратуру” органи прокуратури України здійснюють  свої  повноваження  на  підставі  додержання Конституції   України  та  чинних  на  території республіки  законів,  незалежно  від  будь-яких  органів державної влади,  посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів. Захищають  у  межах  своєї  компетенції  права  і  свободи громадян на засадах  їх  рівності  перед  законом,  незалежно  від національного чи соціального походження, мови,  освіти,  ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи  майнового  стану та інших ознак. Вживають заходів до усунення порушень закону, від  кого  б вони не  виходили,  поновлення  порушених  прав  і  притягнення  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення. Діють  гласно,  інформують   державні    органи    влади, громадськість  про  стан  законності  та заходи щодо її зміцнення, оприлюднюють  та  надають  інформацію  за  запитами  відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

ВІДПОВІДНО ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»:
   Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
   Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

   Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Конституції України, визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

   Відповідно до статті 2., п.2., цього Закону, місцеве самоврядування здійснюється Територіальними громадами.

   Згідно статті 5., система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси Територіальних громад сіл, селищ, міст.

   Відповідно до статті 6., первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада села, селища, міста.

   Відповідно статті 10., Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

   Згідно статті 11,, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи, які є підконтрольними і підзвітними відповідним радам.

   Відповідно до статті 16., всі органи місцевого самоврядування є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ!!!
Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. 

   Згідно статті 1., цього закону, територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті (місто з районним поділом), селище, село.

      Відповідно до статті 60., Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно.  
   Відповідно до п. 8, статті 60, право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади (юридичної особи).
   Відповідно до статті 24., цього закону, а також статті 19. Конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України.

Отже, по-суті звернення:
 
   Враховуючи все вищевикладене слід зазначити, що з огляду на положення чинного законодавства, єдиним законним власником вищезазначеної комунальної власності (адміністративної будівлі за адресою: місто Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 2), має бути юридично легітимізована (юридична особа) адміністративно-територіальна одиниця (в місті з районним поділом) - територіальна громада Кіровського району міста Дніпропетровська. Враховуючи той факт, що об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади, знаходження даної будівлі на балансі комунальної установи «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради», і передача її в оренду її ж (КУ) утворюючому органу, з назвою «Дніпропетровська обласна рада», є таким, що суперечить чинним Конституції України і закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
    Частина 5. статті 186. Кримінального кодексу України інкримінує подібні дії, як відкрите викрадання чужого майна (грабіж), вчинений в особливо великих розмірах організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.    
   Відповідно до статті 27. Кримінального кодексу України, співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.
   Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншим співучасникам.
   Не маючи бажання бути співучасником явного злочину (антиконституційного устрою системи місцевого самоврядування в Україні), реалізуючи своє конституційне право (відповідно до статті 55. КУ) - звернення до суду, щодо відновлення своїх конституційних прав і свобод (у відповідності до статті 7 і 8., Конституції України), на підставі вищевикладеного,
 
Прошу:
 
1. Прийняти та невідкладно зареєструвати подану мною заяву про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені пам’ятку про процесуальні права та обов’язки;
2. Розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування у формі досудового слідства за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого статтею 186. Кримінального кодексу України;
3.  Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку та строк про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вказаного злочину за статтею 186. Кримінального кодексу України.

Додаток (копії документів):

- Копія інформаційного запиту та відповідь на запит надана органом з назвою «Дніпропетровська обласна рада», щодо умов оренди адміністративної будівлі. за адресою: місто Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 2 – на 7 (сімох) арк.;

Всі додатки застеплеровані та пронумеровані.


26.08.2015                                                          Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -