- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 9 березня 2016 р.

«Прихватизовано»: Філатов представляє інтереси ЗАТ «Дніпроміськрада» (документ)

З офіційних відповідей на наші інформаційні запити стає зрозумілим, чому наявні органи місцевого самоврядування не представляють інтереси пересічних городян і територіальної громади, в цілому. Всупереч чинному законодавству вони представляють інтереси якихось нелегітимних (незаконних) юридичних осіб приватного права.

Відповідно до закону «Про місцеве самоврядування в Україні», ради – це представницькі органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади (ст..10).
Міський голова є головною посадовою особою відповідної територіальної громади (ст..12).
Територіальна громада – це первинний суб’єкт місцевого самоврядування (ст.6), який самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здатен вирішувати питання місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Натомість, як видно з документів (на фото), Дніпропетровська міська рада зареєстрована як юридична особа приватного права (а не публічного права) 21.05.1997 року в день прийняття Парламентом закону «Про місцеве самоврядування в Україні», внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (як якесь ВАТ – швидше ЗАТ (закрите акціонерне товариство), основним видом економічної діяльності якого є «Державне управління загального характеру» (а не представницькі функції територіальної громади) а Філатов Борис Альбертович є «керівником», який одноосібно «має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи (ЗАТ Дніпроміськрада») без довіреності, у тому числі підписувати договори…».
Отже, не питайте: чому, ми так живемо?


Матеріал підготував: Сергій Філіпенко


Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -