- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 2 липня 2016 р.

КП „Контакт” надало докази своєї нелегітимності (документ)

На наш інформаційний запит до Дніпроміськради щодо утворених нею комунальних підприємств, продовжують надходити відповіді з відповідних департаментів зазначеної установи.
Наразі, отримана відповідь від Комунального підприємства „Контакт” Дніпропетровської міської ради (на фото), якою підтверджується грубе порушення чинного законодавства щодо реєстрації юридичних осіб публічного права, якими у відповідності до закону є комунальні підприємства. КП „Контакт” зареєстровано як юридичну особу приватного права.


Публікуємо зміст запиту і офіційну відповідь:

                                                 Дніпропетровська міська рада
                                                 Дніпропетровська область,
                                                  49000 Дніпропетровськ,
                                                   Пр. К. Маркса, 75,  
                                                  Голова ДМГО Скобліков
                                                  Дмитро Володимирович
                                             

         
                                               Запит 
   про надання публічної інформації за Законом України
                "Про доступ до публічної інформації"

      Відповідно до статті 143. Конституції України та пункту 30 частини першої статті 26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Територіальні громади, безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, виключно на пленарних засіданнях відповідних місцевих рад, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи.
  Статтею 63. Господарського кодексу України (ГКУ) чітко визначено, що комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. А стаття 62., цього Кодексу, зазначає, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.
  Відповідно до статті 78. ГКУ комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування (місцевою радою) в розпорядчому порядку (розпорядчим актом) на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію щодо всіх комунальних підприємств (діючих, новоутворених, ліквідованих тощо) утворених органом з назвою Дніпропетровська міська рада з моменту вступу в дію Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року;
2.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net 
      Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com та «БАГНЕТ НАЦІЇ»http://bagnetnacii.blogspot.com


   З повагою,                                                 Скобліков  Д. В.

                           Комунальне  підприємство   «Контакт»
                        Дніпропетровської міської ради
                                  ЄДРПОУ 30619729
                    49000, м.Дніпропетровськ, пр. Карла  Маркса,75
                                          Тел.8(056)742-83-53,744-62-80.

№509
01 липня 2016р.
                                             Дніпропетровській міській громадській
                                             організації «Громадянська дія»
                                             Скоблікову Д.В.
                                                         

                               
 На   запит № 2 від 23.06.2016 р.

                       Надаємо Вам   інформацію згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» наступне про Комунальне підприємство «Контакт» Дніпропетровської міської ради» :
1.Рішення  від 15.12.1955р.№23  Дніпропетровської міської ради «Про створення  комунального підприємства «Контакт»(копія);
2.Свідоцство про державну реєстрацію юридичної особи №1 224 105 0001 024802 від 21.01.2000р.(копія);
3.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (копія).

Директор  КП «Контакт» 
Дніпропетровської міської ради                                                  
                                                                              П.Г.Пастушенко.

Бухгалтер                                                                                  
                                                                                Л.О.Войткевич.
        
Матеріали по темі:

Дніпроміськрада приховує дані про комунальні підприємства? (документ)


Война підтвердила грубе порушення Конституції: відповідь Мінюсту щодо територіальних громад Дніпра (документ)«Територіальна громада міста Дніпропетровська» не зареєстрована – відповідь Державної казначейської служби (документ)

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -