- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 22 липня 2016 р.

Встановлюємо факт легітимності КП «Дніпроводоканал» (подаємо відповідні запити до КП і міськради)

   
   Після подання до суду заяви про скасування судового наказу, продовжуємо збирати доказову базу щодо підтвердження нелегітимності (незаконності) зазначеного комунального підприємства.

   
   У відповідності до чинного законодавства (ст..143. Конституції України та п. 30, ст.. 26. ЗУ    «Про місцеве самоврядування в Україні»), виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.
   Згідно статті 81., Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права (комунальне підприємство), утворюється розпорядчим актом органу місцевого самоврядування (радою).
   Отже, з відповідними запитами йдемо до органу який створював та органу, який створили:
                                                         Дніпропетровська міська рада,
                                                 Дніпропетровська область,
                                                 49000, місто Дніпро,
                                                 пр-т. Д. Яворницького, 75
                                                                                  
                                                Громадянин України Філіпенко
                                                    Сергій Веніамінович, 1970 р. н.,
                                                місто Дніпропетровськ, 49055,
                                    e-mail: svf2011@ukr.net
                                             

         
Запит 
            про надання публічної інформації за Законом України
                            "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно статті 19. Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Відповідно до статті 143. Конституції України та пункту 30 частини першої статті 26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Територіальні громади, безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, виключно на пленарних засіданнях відповідних місцевих рад, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи.
   Відповідно до статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа публічного права (комунальне підприємство) створюється розпорядчим актом компетентного органу місцевого самоврядування (ради).
   Відповідно до статті 63. Господарського кодексу України (ГКУ), комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. Стаття 62., цього Кодексу, зазначає, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.
  Відповідно до статті 78. ГКУ комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування (місцевою радою) в розпорядчому порядку (розпорядчим актом) на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.
   Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.          У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію реєстраційної справи Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
2.          У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію рішення сесії Дніпропетровської міської ради про створення Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
3.          У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про поіменне голосування депутатів Дніпропетровської міської ради при ухваленні рішення про створення Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
4.          У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію розпорядчого акту про утворення Дніпропетровською міською радою юридичної особи публічного права Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради
5.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.      
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

                                    Додаток до запиту:

Судовий наказ Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська про стягнення боргу на користь Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради – на 1 (одному) арк.

                          Комунальне підприємство «Дніпроводоканал»
                                                Дніпропетровської міської ради
                                                        Дніпропетровська область,
                                                                  49101, місто Дніпро,
                                                                   вул. Червона, 21-а
                                                                          
                                                Громадянин України Філіпенко
                                                   Сергій Веніамінович, 1970 р. н.,
                                                 місто Дніпропетровськ, 49055,
                                                           e-mail: svf2011@ukr.net

                                             

         
Запит 
         про надання публічної інформації за Законом України
                         "Про доступ до публічної інформації"

      Відповідно до статті 143. Конституції України та пункту 30 частини першої статті 26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Територіальні громади, безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, виключно на пленарних засіданнях відповідних місцевих рад, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи.
  Статтею 63. Господарського кодексу України (ГКУ) чітко визначено, що комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. А стаття 62., цього Кодексу, зазначає, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.
  Відповідно до статті 78. ГКУ комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування (місцевою радою) в розпорядчому порядку (розпорядчим актом) на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
2.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
3.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про банківські реквізити юридичної особи з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
4.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про тарифікацію і нормування послуг на водопостачання та водовідведення, які надає Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
5.  Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.      
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

                                     Додаток до запиту:

Судовий наказ Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська про стягнення боргу на користь Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради – на 1 (одному) арк.


22.07.2016                                                       Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -