- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 7 січня 2017 р.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради щодо порушення права на доступ до публічної інформації

Не отримавши повної, змістовної відповіді на наш інформаційний запит до органу з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі  міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» та враховуючи попередній безрезультатно-марний досвід звернень до судів, прокуратур і іншого штибу марнотратних установ, без райдужних сподівань і ілюзій, звертаємось до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

                             Уповноваженому Верховної Ради
           України з прав людини 
                            Лутковській Валерії Володимирівні
                                             вул.. Інституцька, 21/8, місто Київ,
            Київська область, 01008

                                             Громадянин України:
                                             Філіпенко Сергій Веніамінович,
    місто Дніпро, 49055
          e-mail: svf2011@ukr.net

                                         Звернення № 463/17 
       щодо порушення прав на доступ до публічної інформації                                      відповідно до положень Закону України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   04 січня (поточного року) я звернувся з інформаційним запитом (№ 458/17) до суб’єкта владних повноважень та розпорядника публічної інформації, яким є орган з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі  міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (розташованої за адресою: вул.. Театральна, 1а, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49047), з вимогою отримати копії установчих та реєстраційних документів про створення та реєстрацію, у відповіідності до норм чинного законодавства, зазначеного органу, як юридичної особи публічного права (копія запиту додається).
   06 січня я отримав відповідь від вищезазначеної установи, яка є неповною, і в якій зазначено, що даний розпорядник інформації не вбачає законних підстав для надання мені «офіційного нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України», який я й не запитував (копія відповіді додається).
   Крім того, у наданій офіційній відповіді зазначено, що «єдиним документом, який підтверджує державну реєстрацію зазначеної юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та взяття на облік в органах державної статистики, ДФС та ПФУ є виписка з ЄДР (додається додатком до відповіді).
   Вищезазначений факт «державної реєстрації», а також дані з сайту «B2BToday.com.ua» , який являє собою глобальну інформаційну систему здебільшого українських компаній і підприємств (і де зазначений «орган» ідентифіковано як приватну власність), свідчать про відсутність правосуб’єктності (легітимності) даної установи, як органу виконавчої влади – органу державної податкової служби України (роздруківка з сайту додається).
   В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Стаття 7. Закону України «Про державну податкову службу України» визначає статус органів державної податкової служби України, як юридичних осіб (публічного права), які мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків.
   Враховуючи все вищезазначене та маючи величезний негативний досвід блокування подібних звернень органами прокуратури та судами міста Дніпра (всі дані опубліковані на сайті «Багнет Нації»), звертаюсь до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і,
                                                    Прошу:

1.    Вжити всіх можливих заходів щодо поновлення гарантованого мені Конституцією України права на вільне отримання публічної інформації  - на свій вибір;
2.    Зобов’язати установу з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» надати відповідь на мій інформаційний запит (№ 458/17 від 04.01.2017 року) в повному обсязі і по суті зазначених у запиті пунктів.
                                                   Додаток:
1.   Копія інформаційного запиту (№ 458/17 від 04.01.2017 року) до органу з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі  міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (розташованої за адресою: вул.. Театральна, 1а, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49047) – на 2 (двох) арк..;
2.   Копія відповіді (з додатком) органу з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі  міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (№ 24/10/04-66-08-01-12 від 06.01.2017) на мій інформаційний запит (№ 458/17 від 04.01.2017 року) – на 5 (пятьох) арк..;
3.   Роздруківка з сайту «B2BToday.com.ua»  де орган з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі  міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» визначений як приватна власність – на 1 (одному) арк..
     Зміст відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


    10 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.
                          Державна податкова інспекція
                         у Красногвардійському районі 
               міста Дніпропетровська
                     Головного управління ДФС
                      у Дніпропетровській області
                                                 вул.. Театральна, 1а, місто Дніпро,
                                Дніпропетровська область, 49047

                                                 Громадянин України:
                                                 Філіпенко Сергій Веніамінович,
         місто Дніпро, 49055
               e-mail: svf2011@ukr.net

                                                 Запит № 458/17 
             про надання публічної інформації за Законом України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного, Бюджетного і Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну податкову службу в Україні» «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 55, 60, Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) виконавчого органу та підтвердження його компетенції і компетентності, у визначений законом строк,
                                                    Прошу:

1.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення юридичної особи публічного права з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області»;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області»;
3.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області»;
4.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину.   
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com    04 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -