- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 28 грудня 2016 р.

«Я - не двірник, я – державник!» (асорті із інформаційних запитів у суди Дніпра)

«Лучче бЫ пАрядАк в свАем двАре навели… ходят тут, всякие, сА свАими бреднями… работать не дают…» - саме такими словами, з’явившись з нізвідки на тривожний сигнал працівниці секретаріату, піднімала мій ранковий настрій кострубата особа жіночої статі (яка, чомусь, не захотіла представлятись), в приміщенні канцелярії, будівлі захопленої у громади, юридичною особою приватного права, з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська».

   Користуючись нагодою, в діалозі я зауважив, що я не двірник, а державник та пообіцяв запальній пані, що ми обов’язково наведемо лад у своєму будинку і дворі, після того, як звільнимо країну з пазурів беззаконня.
   Уявіть собі рівень правового нігілізму помноженого на відчуття безкарності, який продукує юридична особа приватного права з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська». Адже 28 листопада (минув рівно місяць) я подав через зазначену юридичну особу апеляційну скаргу на ухвалу судді-неадекватки Женеску Е. В., на розгляд до іншої, компетентної юридичної особи з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд». Так ось, попри норми чинного законодавства, у відповідності до яких зазначена апеляційна скарга впродовж тижня мала бути передана до апеляційного суду, - цього не відбулося й до сьогодні (?). Про це мені повідомила така ж перелякана особа жіночої статі, працівниця секретаріату юридичної особи з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд».
   В країні правовий бардак, а вони мені пропонують мітлу до рук узяти.
   Що я візьму до рук (сокиру або мітлу), буде залежати від змісту відповідей на мої інформаційні запити щодо підтвердження. або спростування вашої правосуб’єктності (легітимності):

                                                 Дніпропетровський апеляційний
                                                 адміністративний суд,
                                 Дніпропетровська область, 49083,
                                                 місто Дніпро,
                                                 пр.-т Слобожанський, 29, к. 504

                                                Громадянин України:
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
        місто Дніпро, 49055
              e-mail: svf2011@ukr.net

Запит № 453/16 
            про надання публічної інформації за Законом України
                        "Про доступ до публічної інформації"
    В провадженні Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, за моїм адміністративним позовом щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, знаходиться адміністративна справа за № 200/16195/16-а від 21 вересня 2016 року, яка першою ухвалою судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. (від 26 вересня 2016 року), була залишена без руху до виправлення недоліків зазначеної адміністративної позовної заяви в термін до 14.10.2016 року.  
   10 жовтня 2016 року суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. розглянувши мій уточнений адміністративний позов (від 06.10.2016 року) винесла ухвалу про повернення позову позивачеві через, начебто, не виправлення недоліків адміністративного позову. Зазначену ухвалу я отримав безпосередньо у помічника судді 24.11.2016 року, після звернення з клопотанням (від 22.11.2016 року) щодо ознайомлення з матеріалами тривалої в часі справи.
   28 листопада 2016 року мною через Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду була подана апеляційна скарга із проханням скасувати ухвалу судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. від 10.10.2016 року, яка перешкоджає подальшому провадженню в адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16), за моєю адміністративною позовною заявою до Дніпропетровської міської ради про бездіяльність Дніпропетровської міської ради, і направити справу для продовження розгляду до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

   Судовий збір мною був сплачений вчасно, квитанції про його оплату подавалися разом із адміністративною заявою і апеляційною скаргою (майже 600 і 1400 грн., відповідно).
   На даний момент мені не відома доля моєї апеляційної скарги.         
   Відповідного повідомлення (ухвали) про отримання, реєстрацію, призначення судді-доповідача, початок дослідження ним моєї апеляційної скарги та проведення слухань по її суті Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом, я не отримував.
   Ретельно ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 55, 60, 124 і 125 Конституції України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для зясування всіх обставин розгляду моєї апеляційної скарги, встановлення правосубєктності органу (який її розглядатиме) та підтвердження компетентності колегії суддів, у визначений законом строк,

                                                    ПРОШУ:

1.           Надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення юридичної особи публічного права з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд»;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд»;
3.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд»;
4.    Надати вичерпну публічну інформацію – відомості про дату отримання і реєстрацію моєї апеляційної скарги Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом;
5.    Надати вичерпну публічну інформацію – відомості про № справи та № провадження призначені Дніпропетровським апеляційним судом по факту реєстрації моєї апеляційної скарги;
6.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості про суддю-доповідача та суддів колегії (ПІБ, №№ суддівських посвідчень) призначених для розгляду моєї апеляційної скарги;
7.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

                                       ДОДАТОК ДО ЗАПИТУ:

1.           Копія титульної сторінки апеляційної скарги з відміткою про реєстрацію відповідної скарги у Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська (із зазначенням ідентифікаційного номеру на штампі відповідної установи), від 28 листопада 2016 року – на 1 (одному) арк.;

                                                     Красногвардійський районний суд 
                                                     м. Дніпропетровська
                    пр.-т.. Пушкіна, 77-б,
       місто Дніпро,
                                          Дніпропетровська область, 49006

                                             Кіровський районний суд м. Дніпропетровська,                                                                                             
                                                     пр-т Пушкіна, 29, місто Дніпро,
                                          Дніпропетровська область, 49101

                                   Бабушкінський районний суд 
                          міста Дніпропетровська
                                                      пр-т Д. Яворницького, 57, місто Дніпро,
                                            Дніпропетровська область, 49000
                                                                           
Запити №№ 454/16 – 456/16  
            про надання публічної інформації за Законом України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 55, 60, 124 і 125 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) владного органу та підтвердження компетентності суддів даної установи, у визначений законом строк,
Прошу:

1.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення юридичної особи публічного права з назвою «Красногвардійський/Кіровський/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Красногвардійський/Кіровський/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
3.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Красногвардійський/Кіровський/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
4.    Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (ПІБ, № суддівського посвідчення) про голову установи з назвою «Красногвардійський/Кіровський/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
5.    Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (ПІБ, № суддівського посвідчення) заступника голови установи з назвою «Красногвардійський/Кіровський/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
6.    Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (ПІБ, № суддівських посвідчень) про всіх суддів установи з назвою «Красногвардійський/Кіровський/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
7.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину.   
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


   28 грудня 2016 року                                                       Філіпенко С. В.

Ну, що ж, чекаємо на відповідь)))…

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -