- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 31 січня 2017 р.

Коли порушено право на доступ до публічної інформації

Без передмов і зайвих слів…


                              Уповноваженому Верховної Ради
           України з прав людини 
                           Лутковській Валерії Володимирівні
                                                вул.. Інституцька, 21/8, місто Київ,
          Київська область, 01008

                                               Громадянин України, Українець:
                                               Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                    м. Дніпро, Дніпропетровська обл.. 49055
        e-mail: svf2011@ukr.net

                                          Звернення № 490/17 
       щодо порушення прав на доступ до публічної інформації                              
                       відповідно до положень Закону України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Згідно з статтею 19. Конституції України, статті 24. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також положень статті 8. Закону України «Про державну службу» органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   16 січня (поточного року) я звернувся із запитами на інформацію (№ 466/17– 473/17 (вісім) – копії додаються) до розпорядника публічної інформації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, який, відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є місцезнаходженням реєстраційних справ Кіровського, Ленінського, Жовтневого, Красногвардійського, Бабушкінського, Самарського, Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районних судів міста Дніпропетровська, з вимогою отримати копії установчих та реєстраційних документів про створення та реєстрацію, у відповідності до норм чинного законодавства, вищезазначених органів (судів), як юридичних осіб публічного права.
   26 січня, листом, отримав відповідь від вищезазначеної установи. Відповідь, за підписом директора Департаменту Пономарьова А. С., є неповною і не фаховою. Даний документ (офіційна відповідь) дає спотворене тлумачення законів України. Зокрема в документі зазначено, що «Суди є юридичними особами публічного права, які діють на підставі нормативно-правового акта виданого саме для впорядкування їх правового статусу, й не мають свого індивідуального установчого документу (копія відповіді додається).
   Натомість,   відповідно до частини першої і другої статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд утворюється і ліквідовується законом.

   Проект закону про створення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
   В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Частиною восьмою статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд є юридичною особою (публічного права), якщо інше не визначено законом.
   Враховуючи все вищезазначене та маючи величезний негативний досвід блокування подібних звернень представницькими і виконавчими органами місцевого самоврядування, прокуратурою та судами міста Дніпра (всі дані опубліковані на сайті «Багнет Нації»), звертаюсь до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і,
                                                    Прошу:
1.    Керуючись положеннями статті 17. Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», відповідно до положень Закону України «Про звернення громадян», прийняти та розглянути моє звернення про порушення мого конституційного права на доступ до публічної інформації відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
2.    На підставі даного Звернення № 490/17 відкрити провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина;
3.    Роз’яснити заходи, які я маю вжити як особа, яка подала дане звернення;
4.   Направити дане звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, а також контролювати розгляд цього звернення
                                                   Додаток:
1.           Копія інформаційного запиту № 466/17 – на 1 (одному) арк..;
2.           Копія інформаційного запиту № 467/17 – на 1 (одному) арк..;
3.           Копія інформаційного запиту № 468/17 – на 1 (одному) арк..;
4.           Копія інформаційного запиту № 469/17 – на 1 (одному) арк..;
5.           Копія інформаційного запиту № 470/17 – на 1 (одному) арк..;
6.           Копія інформаційного запиту № 471/17 – на 1 (одному) арк..;
7.           Копія інформаційного запиту № 472/17 – на 1 (одному) арк..;
8.           Копія інформаційного запиту № 473/17 – на 1 (одному) арк..;
9.           Копія відповіді на вищезазначені інформаційні запити (№№ 466/17 – 473/17 – на 2 (двох) арк..;
     Зміст відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com    31 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -