- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 27 квітня 2017 р.

Натяк на нелегітимність - 2 (клопотання до виконавчого провадження про стягнення заборгованості + запит)

Продовжуємо переписку з органом який називає себе, не інакше, як Чечелівський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, і який, намагається «втілити в життя» злочинну ухвалу нелегітимного Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська, по стягненню вигаданої заборгованості, на користь утвореного в неконституційний спосіб (шляхом переіменування) КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради.

                                                       Чечелівський відділ державної
                                               виконавчої служби міста Дніпра
                                               Головного територіального управління
                                               юстиції у Дніпропетровській області,
                                               49008, Дніпропетровська область,
                                               м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко,100
                                               Державний виконавець: Цибульська А. В..

                                               Громадянка України, Українка:
                                               Філіпенко Світлана Миколаївна,
                                          м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055
             e-mail: svf2011@ukr.net

                                   Клопотання (вих. № 06/17) 
              про долучення до матеріалів провадження № 2289
            доказів нелегітимності Дніпропетровської міськради
   У Чечелівському відділі державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області знаходиться відкрите виконавче провадження № 2289 від 05.04.2017 на судовий наказ № 204/2417/16-ц від 15.11.2016 року, що видав Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська, щодо стягнення на користь Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради заборгованості по оплаті послуг водопостачання та водовідведення в розмірі 10873,47 грн. та судовий збір у розмірі 689,00 грн.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8. КУ).

   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).

   Відповідно до положень статті 7. Закону України «Про державну виконавчу службу» працівник органу державної виконавчої служби зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», звертаюсь до Чечелівського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській і,
                                                    Прошу:

-              Долучити дане клопотання (вих. №» 06 - 09/17) до матеріалів виконавчого провадження № 2289 від 05.04.2017 на судовий наказ № 204/2417/16-ц від 15.11.2016 року, що видав Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська.

                                                 Додаток:

-              Копії двох запитів на інформацію (вх. №№ 37/43 і 37/44 від 11.01.2016) та копії відповідей на зазначені запити до/від Дніпропетровської міської ради щодо встановлення правосуб’єктності зазначеного органу  – на 8 (восьми) арк.

                                    Клопотання (вих. № 07/17) 
              про долучення до матеріалів провадження № 2289
            доказів відсутності конституційного адміністративно-   
     територіального поділу та неіснування первинного суб’єкта  
           місцевого самоврядування – територіальної громади,
                          юридичної особи публічного права
                                                 Додаток:

-              Скріплені разом копія запиту на інформацію та копія відповіді на зазначений запит до/від Головного управління юстиції у Дніпропетровській області  – на 5 (пятьох) арк.;
-              Скріплені разом копія запиту на інформацію та копія відповіді на зазначений запит до/від Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська  – на 4 (чотирьох) арк.;
-              Скріплені разом копія запиту на інформацію та копія відповіді на зазначений запит до/від Головного управління державної казначейської служби України у Дніпропетровській області  – на 4 (чотирьох) арк.;
-              Скріплені разом копія запиту на інформацію та копія відповіді на зазначений запит до/від Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради  – на 4 (чотирьох) арк.;
-              Скріплені разом копія запиту на інформацію та копія відповіді на зазначений запит до/від Дніпропетровського міського управління юстиції  – на 5 (пятьох) арк.;
-              Скріплені разом витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації стосовно Дніпропетровської міської ради, Чечелівської районної у місті Дніпрі ради, Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська, Управління державної казначейської служби України у Чечелівському районі міста Дніпра та Постанови КМУ № 651 від 16 червня 2011 року «Про утворення територіальних органів Державної казначейської служби»  – на 13 (тринадцятьох) арк.;

                                   Клопотання (вих. № 08/17) 
              про долучення до матеріалів провадження № 2289
         доказів нелегітимності Красногвардійського районного
              суду міста Дніпропетровська в умовах відсутності
            територіальної громади відповідного району у місті
                                                 Додаток:

-              Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стосовно Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська  – на 7 (сімох) арк.

                                   Клопотання (вих. № 09/17) 
              про долучення до матеріалів провадження № 2289
         доказів нелегітимності Чечелівського відділу державної
      виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального
                управління юстиції у Дніпропетровській області
                                                 Додаток:

-              Скріплені разом витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стосовно Міністерства юстиції України та даних з сайту B2Btoday.com.ua на підтвердження нелегітимності зазначеного міністерства  – на 6 (шістьох) арк.;
-              Копія запиту на інформацію (вих. № 465/17 від 12.01.2017) та копія відповіді на зазначений запит до/від Чечелівського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області на підтвердження неіснування зазначеного органу, як юридичної особи публічного права  – на 10 (десятьох) арк.

                                           Запит (вих. № 530/17) 
             про надання публічної інформації за Законом України
                         "Про доступ до публічної інформації"

   У Чечелівському відділі державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області знаходиться відкрите виконавче провадження № 2289 від 05.04.2017 на судовий наказ № 204/2417/16-ц від 15.11.2016 року, що видав Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська, щодо стягнення на користь Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради заборгованості по оплаті послуг водопостачання та водовідведення в розмірі 10873,47 грн. та судовий збір у розмірі 689,00 грн.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 55, 60, Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) виконавчого органу та підтвердження його компетенції і компетентності, у визначений законом строк,

                                                    Прошу:

1.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення компетентним органом юридичної особи публічного права з назвою «Чечелівський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області»;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Чечелівський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області»;
3.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Чечелівський відділ державної виконавчої служби міста Дніпро Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області»;
4.  Надати ксерокопію службового посвідчення встановленого зразка, виданого на ім’я державного виконавця Цибульської А. В.;
5.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    28 квітня 2017 року                                                       Філіпенко С. М.
Представник (довірена особа)                                         Філіпенко С. В.
Матеріал по темі:

Натяк на нелегітимність - 1 (клопотання до виконавчого провадження про стягнення заборгованості)


Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -