- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 13 травня 2017 р.

Скарга до ВРП на суддів одразу трьох установ (дисциплінарна скарга + запит)

Системно-шаблонні порушення принципів верховенства права, законності і здорового глузду особами в суддівських мантія, змушують діяти адекватно та звертатись (у відповідності до чинного законодавства) з дисциплінарною скаргою до вищого органу, визначеного таким чинною Конституцією України.

Більше подробиць у скарзі:
                 Вища рада правосуддя (ВРП)                            
                                           вул. Студентська, 12-а, м. Київ,
      Київська область, 04050

                                           Громадянин України, Українець:
                                           Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                           місто Дніпро, 49055
    e-mail: svf2011@ukr.net

                             Дисциплінарна скарга (вих. № 533/17) 
              щодо поведінки судді Бабушкінського районного суду
            м. Дніпропетровська, колегії суддів Дніпропетровського   
                апеляційний адміністративний суду та суддів Амур-   
         Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська                  
    В провадження Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, після розгляду в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді, повернулась адміністративна справа за моїм адміністративним позовом (№ 200/16195/16-а, від 21 вересня 2016 року) щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, яка першою ухвалою судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. (від 26 вересня 2016 року), була залишена без руху до виправлення недоліків зазначеної адміністративної позовної заяви, в термін до 14.10.2016 року. Зазначену ухвалу (Додаток 1), після кількох спроб, я отримав особисто у секретаря судді Женеску Е. В., 03.10.2016 року.
   10 жовтня 2016 року суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. розглянувши мій уточнений адміністративний позов (від 06.10.2016 року) винесла ухвалу про повернення позову позивачеві через, начебто, невиправлення недоліків адміністративного позову. Зазначену ухвалу (Додаток 2) я отримав безпосередньо у помічника судді Женеску Е. В. 24.11.2016 року, після звернення напередодні з клопотанням (від 22.11.2016 року) щодо ознайомлення з матеріалами моєї, довготривалої в часі, справи.
      З огляду на вищезазначені дати - подання заяв та отримання ухвал та враховуючи положення статті 122. Кодексу адміністративного судочинства України, у відповідності до яких адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, а також враховуючи певний суспільний резонанс передбачуваного, законного рішення по суті цієї справи, стало зрозумілим, що суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В., порушуючи присягу, навмисно, свідомо затягувала та ігнорувала розгляд даної справи, чим порушила гарантоване мені статтею 55. Конституції України право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Як видно з тексту ухвали від 26 вересня 2016 року (Додаток 1), якою вперше справа була залишена на певний час без руху, жодної конкретики стосовно недоліків за змістом і невідповідності за формою заяви, суддею не зазначено. Адже згідно з положеннями статті 108. КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 даного Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. А позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув зазначені суддею недоліки позовної заяви, яку залишено без руху. Отже, як видно з тексту доданої копії ухвали, від 26 вересня 2016 року, положення статті 108 КАС України суддею Женеску, не дотримано.
   Крім того, суддею Женеску Е. В., проігноровані мої конституційні і конвенційні права, а також положення статті 6. КАС України відповідно до яких кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. Згідно з положеннями цієї статті «ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді», до підсудності якого вона віднесена, а відмова від права на звернення до суду є недійсною.
   Варто також зазначити, що в проміжку між обома ухвалами судді Женеску Е. В. і до моменту отримання останньої ухвали на руки, в умовах повного, свідомого неінформування мене належним чином, мною було подано певну кількість (близько десяти) заяв і клопотань про доручення доказів до матеріалів справи, а також про витребування доказів у відповідача. Дані клопотання долучені до матеріалів справи, але, так і залишилися без розгляду.
   Після одержання 24 листопада 2016 року другої ухвали (від 10 жовтня 2016 року), 28 листопада 2016 року мною через Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська, була подана апеляційна скарга (Додаток 3), яка надійшла до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, лише (!), 03 січня 2017 року.
   У Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді на мою вищезазначену апеляційну скаргу, за ухвалою судді Суховарова А. В., від 13 січня 2017 року, було  відкрито апеляційне провадження (№ 872/3/17), про що я не був повідомлений належним чином, у відповідності до вимог чинного законодавства, а дізнався від працівників канцелярії зазначеного суду, лише 04 березня, коли намагався зареєструвати заяву про повернення мені суми судового збору.
   Отже, після подання за власної ініціативи клопотання і ознайомлення з матеріалами справи 06 березня 2017 року, зовсім випадково (в умовах відсутності будь-якого інформування мене належним чином про відкриття апеляційного провадження і розгляд моєї апеляційної скарги), мною було встановлено, що вищезазначену справу колегією суддів у складі: головуючого судді Суховарова А. В. та суддів Головко О. В. і Ясенової Т. І.,  заплановано розглянути в порядку (чомусь (?)) письмового провадження 14 березня 2017 року о 10:00.
   10 березня 2017 року, керуючись положеннями пункту 4 частини 1 статті 27 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) України, я, звернувся до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, із заявою про відвід судової колегії (Додаток 4), у складі: головуючого судді-доповідача Суховарова А. В. та суддів Головко О. В. і Ясенової Т. І.
   Підставою для подання зазначеної заяви (клопотання) про відвід суддівської колегії, і з огляду на свідоме порушення колегією процедурних норм чинного законодавства і моїх конституційних і конвенційних прав, стали сумніви щодо фаховості, компетентності і неупередженості судді-доповідача, та судової колегії, в цілому.  
   04 квітня 2017 року в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді відбулося відкрите судове засідання, на якому головуючий суддя Суховарова А. В. повідомив про розгляд мого клопотання від 10 березня 2017 року, про відвід колегії суддів, та повідомив, про відмову у його задоволенні.
   Варто зазначити, що одночасно із поданням вищезазначеного клопотання, 10 березня 2017 року до канцелярії Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, мною було зареєстровано запит на інформацію, за вихідним № 513/17 (Додаток 5), яким я запитував інформацію стосовно кваліфікації і компетентності вищевказаної колегії суддів, а також ксерокопії їх суддівських посвідчень. Треба наголосити, що інформування мене належним чином про розгляд і процедурні моменти в моїй справі, почалися лише після поданого клопотання про відвід колегії суддів (Додаток 6).
   Згодом, отримавши неповну відповідь на свій запит на інформацію від 10 березня, 04 квітня 2017 року під час відкритого судового засідання, мною було подано клопотання (Додаток 7) щодо підтвердження повноважень зазначеної колегії суддів, з вимогою пред’явити оригінали суддівських посвідчень, безпосередньо, під час судового засідання. В задоволенні даного клопотання мені також було відмовлено, після чого, мною, для встановлення осіб в суддівських мантіях та з метою підтвердження їх повноважень, була викликана поліція. А  після того, як невстановлені особи в мантіях вчергове, в присутності правоохоронців відмовились пред’явити свої суддівські посвідчення, була викликана слідчо-оперативна група і складена заява про злочин за статтею 364. Кримінального кодексу України.
   Іще до приїзду поліції головуючий суддя Суховаров А. В., оголосив перерву у засіданні та призначив дату продовження судового засідання на 06 квітня 2017 року об 14:50.
   05 квітня 2017 року мною було подано і зареєстровано заяву (Додаток 8) про перенесення дати розгляду моєї апеляційної скарги у зв’язку з напруженим графіком моєї роботи і неможливістю бути присутнім на судовому засіданні. Дана заява, вкотре, зазначеною колегією суддів була проігнорована, а апеляційна скарга розглянута без моєї участі 06 квітня.
   Як мені стало відомо згодом, 10 квітня 2017 року вищезазначеними, невстановленими особами в суддівських мантіях, на ім’я прокурора Дніпропетровської області, була подана заява про злочин за № 01/991/17 щодо подій, які мали місце 04 квітня 2017 року, під час відкритого судового засідання в приміщенні Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду (Додаток 11).

   Слід зазначити, що мною написану заяву про злочин на невстановлених осіб, які намагалися здійснити правосуддя, співробітники Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області прийняли і зареєстрували, але, свідомо порушуючи положення статті 214. КПК, вносити відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовились. З цього приводу 06 квітня 2017 року близько 14:20 до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська мною була подана скарга (Додаток 9) на бездіяльність вищезазначеного Слідчого відділу.

   Про розгляд моєї скарги на бездіяльність Слідчого відділу суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О. Г., призначеного на 10 квітня 2017 року об 16:00, я дізнався з телефонного дзвінка помічника даної судді 10 квітня 2017 року об 11:57. На моє прохання перенести дату і час розгляду скарги (а залишалось іще більше 24-х годин встановленого законом часу), мені було відмовлено. Отже, я був вимушений реагувати і, як наслідок, 10 квітня 2017 року об 13:57, мною, на електронну адресу даного суду було направлено клопотання (Додаток 10) про відвід судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О. Г.

   Про розгляд мого клопотання про відвід судді Скрипник О. Г. суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Дяченко І. В., яке було призначене і відбулося 18 квітня 2017 року о 08:30 годині, я дізнався з судової повістки, яку одержав поштою 19 квітня (Додаток 12). Копію ухвали від 18.04.2017, якою мені було відмовлено у задоволенні клопотання про відвід судді Скрипник О. Г., я одержав також поштою 25.04.2017 (Додаток 14). Отже я вкотре був позбавлений свого конституційного і конвенційного права на гарантоване мені чинним законодавством правосуддя, яке базується на засадах верховенства права та законності. Того ж дня (18 квітня), в телефонному режимі, помічником судді Скрипник О. Г., мене повідомили про призначення розгляду моєї скарги на 19 квітня 2017 року об 14:50.

   Зранку 19 квітня 2017 року я був вимушений відправити на електронну пошту вищезазначеного суду клопотання про перенесення дати розгляду моєї скарги, у зв’язку з ускладненими погодними умовами у місті Дніпрі і жахливими наслідками нічного буревію з мокрим снігом, які «паралізували» рух громадського транспорту у місті.

   Отже, розгляд скарги по суті суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О. Г., відбувся 20 квітня 2017 року. Своєю ухвалою, зазначена суддя, вирішила залишити скаргу на бездіяльність Слідчого відділу, без задоволення (Додаток 13).

   Вже 28 квітня 2017 року рекомендованим листом я одержав повідомлення про направлення 14 квітня 2017 року Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, відповідно до ухвали від 06 квітня, матеріалів мого адміністративного позову, в 2-х томах, а також, цим же листом, я отримав примірник відповідної ухвали суду (Додаток 15).
     
   Керуючись положеннями частини 3 статті 131. Конституції України та Закону України «Про Вищу раду правосуддя», згідно з якими Вища рада правосуддя розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора, звертаюсь до компетентного органу з дисциплінарною скаргою і,

                                                   Прошу:

1.           Розглянувши мою скаргу по суті, на підставі даної дисциплінарної скарги та в межах визначених законом повноважень, за даним фактом відкрити дисциплінарне провадження, провести службове розслідування та притягнути до дисциплінарної відповідальності:
а) працівників апарату суду та суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В.;
б) працівників апарату суду та суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Суховарова А. В., Головко О. В. і Ясенову Т. І.;
в) працівників апарату суду та суддів Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О. Г. та Дяченко І. В.;
2.           Повідомити мене про розгляд даної дисциплінарної скарги належним чином у встановлений законом строк на вищезазначену домашню та електронну адреси.
Додаток на 51 (пятдесят одному) аркуші:

1.           Копія ухвали Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 26 вересня 2016 року – на 1 (одному) арк.;
2.           Копія ухвали Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 10 жовтня 2016 року – на 1 (одному) арк.;
3.           Копія апеляційної скарги (без додатка) від 28 листопада 2016 року на ухвалу Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 10 жовтня 2016 року – на 1 (одному) арк.;
4.           Копія заяви про відвід судової колегії від 10 березня 2017 року – на 3 (трьох) арк.;
5.           Скріплені разом копія запиту на інформацію (вих.. № 513/17) до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10 березня 2017 року та копія відповіді на даний запит від зазначеної установи – на 6 (шістьох) арк.;
6.           Скріплені разом, отримані поштою від Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду копії ухвали від 14 березня 2017 року, судової повістки від 13 січня 2017 року, ухвали від 13 січня 2017 року, судової повістки від 16 березня 2017 року та ухвали від 13 січня 2017 року – на 6 (шістьох) арк.;
7.           Копія клопотання щодо підтвердження повноважень колегії суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 04 квітня 2017 року – на 2 (двох) арк.;
8.           Копія заяви про перенесення судового засідання на іншу дату від 05 квітня 2017 року – на 1 (одному) арк.;
9.           Копія скарги поданої на бездіяльність Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська – на 9 (дев’ятьох) арк.;
10.       Копія клопотання про відвід судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О. Г. та додатку у вигляді скриншотів щодо несвоєчасного повідомлення про розгляд скарги – на 7 (сімох) арк.;
11.       Копія заяви про злочин складеної суддями Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10 квітня 2017 року – на 2 (двох) арк.;
12.       Копія судової повістки від Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська, без дати – на 1 (одному) арк.;
13.       Копія ухвали Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 20 квітня 2017 року – на 2 (двох) арк.;
14.       Копія ухвали Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 04 квітня 2017 року – на 3 (трьох) арк.;
15.       Скріплені разом копії повідомлення від 14 квітня 2017 року і ухвали від 06 квітня 2017 року надіслані одним рекомендованим листом Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом – на 3 (трьох) арк..

    Зміст даної дисциплінарної скарги та відповідь на неї, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    12 травня 2017 року                                                     Філіпенко С. В.
Запит (вих. № 534/17) 
                про надання публічної інформації за Законом України
                                 "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Розділу VIII «Правосуддя» Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про Вищу раду правосуддя», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», для подальшого використання інформації на свій власний розсуд, у визначений законом строк,

                                                    ПРОШУ:

1.  Надати інформацію про кількісний склад (поіменний перелік) Вищої ради правосуддя на момент запиту даної інформації;
2. Надати інформацію стосовно розміру отриманої заробітної плати суддями Вищої ради правосуддя, починаючи з січня 2017 року і до моменту запиту даної інформації (помісячно);
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


       12 травня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -