- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 30 травня 2017 р.

ГУ Юстиції у Дніпропетровській області – підрозділ приватної структури (відповідь на запит)

«Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області не є юридичною особою публічного права» - зазначено в офіційній відповіді даної приватної, недержавної установи, на наш інформаційний запит.
Більше деталей у запиті та відповіді (на фото):

                                                       Управління державної виконавчої служби
                                               Головного територіального управління
                                               юстиції у Дніпропетровській області,
                                               49027, Дніпропетровська область,
                                               м. Дніпро, пр-т Д. Яворницького, 21-А

                                                 Громадянка України, Українка:
                                                 Філіпенко Світлана Миколаївна,
         місто Дніпро, 49055
               e-mail: svf2011@ukr.net

                                           Запит (вих. № 540/17) 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 34, 55, 60, 68 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) виконавчого органу та підтвердження його компетенції і компетентності, у визначений законом строк,

                                                    Прошу:

1.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення відповідним компетентним органом юридичної особи публічного права з назвою «Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області»;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області»;
3.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області»;
4.  Надати ксерокопію службового посвідчення встановленого зразка, виданого на ім’я начальника органу з назвою «Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області»;
5.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    22 травня 2017 року                                                     Філіпенко С. М.

Представник (довірена особа)                                         Філіпенко С. В.
Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -