- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 21 липня 2017 р.

Як Дніпропетровська міськрада стала Дніпровською - відповідь на запит

«Тралі-валі, бла-бла-бла… і замість назви «Дніпропетровська міська рада» вважати (це ключове слово – ред..) «Дніпровська міська рада» у відповідних відмінках» - контекст відповіді на наш інформаційний запит щодо з’ясування природи виникнення нового представницького органу місцевого самоврядування, в умовах відсутності відповідної конституційної територіальної громади – первинного суб’єкта місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права власності. Як вам таке?


Читайте також:

Дніпропетровська міська рада – неконституційний орган (документи свідчать)

Виконавчий комітет ДМР – неконституційний орган (документи свідчать)


Отже, не відстаючи від новомодних тенденцій перевтілення, з цього моменту прошу мене вважати (це ключове слово – ред..))) «Дірехтаром всіяпланєта Зімля».
А поки я побіг малювати (це також ключове слово – ред..))) собі відповідні документи, пропоную ознайомитись зі змістом переписки з фейковою установою приватного права (фото + документи):

                                              Дніпровська міська рада
                                              пр. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

Запит № 547/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації на власний розсуд, у визначений законом строк,

Прошу:

1.    Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про створення відповідним компетентним органом юридичної особи публічного права з назвою «Дніпровська міська рада»;
2.    Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію компетентним органом юридичної особи публічного права з назвою «Дніпровська міська рада»;
3.  Надати завірену належним чином виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Дніпровська міська рада»;
4.  Надати завірену належним чином копію рішення засновників про утворення юридичної особи публічного права, виконавчого органу з назвою «Дніпровська міська рада»;
5.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    07 червня 2017 року                                                     Філіпенко С. В.

Запит № 549/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації на власний розсуд, у визначений законом строк,

Прошу:

1. Надати завірену належним чином копію Рішення про переіменування Дніпропетровської міської ради на Дніпровську міську раду;
2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


    07 червня 2017 року                                                     Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -