- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 14 липня 2017 р.

Мін’юст не має документа про своє утворення як державного органу (відповідь на запит)

На наш інформаційний запит до Міністерства юстиції України, отримали стандартний «джентльменський набір» документів, які псують родовід зазначеного виконавчого органу як державної установи. Попахує узурпацією – привласненням владних повноважень…


Читайте також:

ГУ Юстиції у Дніпропетровській області – підрозділ приватної структури (відповідь на запит)


Навіть, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, відсутня інформація про розпорядчий акт на підставі якого створено юридичну особу (ід. код 00015622) з назвою «Міністерство юстиції України».
Публікуємо результати наших досліджень (на фото):

                                                       Міністерство юстиції України
                                               Міністру юстиції України
                                               Петренко Павлу Дмитровичу
                                               01001, Київська область,
                                               м. Київ, вул. Городецького, 13


                                           Запит (вих. № 545/17) 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 34, 55, 60, 68 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) виконавчого органу та підтвердження його компетенції і компетентності, у визначений законом строк,

                                                    Прошу:

1.    Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про створення відповідним компетентним органом юридичної особи публічного права з назвою «Міністерство юстиції України»;
2.    Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Міністерство юстиції України»;
3.  Надати завірену належним чином виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Міністерство юстиції України»;
4.  Надати завірену належним чином копію рішення засновників про утворення юридичної особи публічного права, виконавчого органу з назвою «Міністерство юстиції України»;
5.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

                                                   Додаток:

-              скриншоти з сайту B2Btoday.com.ua про приватну компанію з назвою «Міністерство юстиції України» з неповним ідентифікаційним кодом 15622 – на 2 (двох) арк.

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    07 червня 2017 року                                                    

Детальна інформація про юридичну особу
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
(МІН'ЮСТ)
Організаційно-правова форма
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Назва юридичної особи
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
00015622
Місцезнаходження юридичної особи
01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок 13
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
-ВІДСУТНІ!!!
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 30.12.1997
Дата запису: 05.12.2006
Номер запису: 1 070 120 0000 024285
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 03.09.1994

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 39669867;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 19.08.1997;
Номер взяття на облік: 30215

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 39669867;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 19.03.2002;
Номер взяття на облік: 01-029284
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 01-029284;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
25-05-2017; 26-10-2016; 27-09-2016; 11-08-2016; 19-07-2016; 11-04-2016; 28-01-2016; 25-01-2016; 30-11-2015; 23-10-2015; 07-10-2015; 21-09-2015; 25-08-2015; 21-08-2015; 13-08-2015; 06-08-2015; 03-08-2015; 27-07-2015; 08-05-2015; 02-03-2015; 19-12-2014; 18-12-2014; 21-11-2014; 12-09-2014; 05-09-2014; 02-09-2014; 01-08-2014; 15-07-2014; 17-06-2014; 17-03-2014Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -