- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 22 липня 2018 р.

Чому Україна і досі не має своїх державних символів?

З моменту прийняття Конституції 28 червня 1996 року і до сьогодні, в Україні залишаються не затвердженими на законодавчому рівні передбачені статтею 20. Основного закону державні символи України.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Столицею України є місто Київ.


Про державні символи України
Верховна Рада України; Постанова від 
03.09.1996 № 347/96-ВР
·         Картка
·         Файли
·         Історія
·         Зв'язки
·         Публікації
·         Текст для друку
Документ 347/96-вр, поточна редакція — Прийняття від 03.09.1996

                                                                                   

                                     П О С Т А Н О В А
                            ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

                          Про державні символи України

     ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 45, ст. 241 )

     У зв'язку   із   прийняттям   нової    Конституції    України
(
254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

     1. Запропонувати  Кабінету Міністрів України до 1 грудня 1996
року провести конкурс щодо великого  Державного  Герба  України  і
тексту  Державного  Гімну  України  та подати на розгляд Верховної
Ради України пропозиції про визначення державних символів  України
згідно з вимогами статті 20 Конституції України.

     2. Доручити   комісіям   Верховної   Ради  України  з  питань
державного будівництва,  діяльності  рад  і  самоврядування  та  з
питань  культури і духовності взяти участь у проведенні конкурсу і
підготувати пропозиції щодо  процедури  розгляду  Верховною  Радою
України  питання  про  великий Державний Герб України та про текст
Державного Гімну України.
 

 Голова Верховної Ради України                        О.МОРОЗ

 м. Київ, 3 вересня 1996 року
          N 347/96-ВР

Проект
вноситься народними депутатами України Крульком І. І., Черненком О. М., Сироїд О. І., Ледовських О. В., Бойко О. П., Тарасюком Б. І., Подоляк І. І., Шухевичем Ю. Р., Євтушком С. М. 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державні символи України

Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює опис та визначає порядок використання державних символів України.

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державні символи України

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Стаття 2. Формування поважного ставлення до державних символів України

1. Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України зобов'язані шанобливо ставитися до державних символів України.
2. З метою виховання патріотизму та любові до своєї Батьківщини - України, формування поваги до державних символів України, а також розуміння їх сутності та значення включається в основні загальноосвітні програми системи навчальних закладів України.
3. В навчальних закладах України у спеціально відведеному видному місці мають бути встановлені Державний Прапор України, Державний Герб України або їхні зображення, а також текст Державного Гімну України державною мовою.
4. Використання Державного Прапора України і Державного Герба України виготовлених не у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України, заборонене.

Стаття 3. Національні зразки державних символів України

1. Національні зразки Державного Прапора України, Державного Герба України та Державного Гімну України виготовляються відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України та зберігаються у державній резиденції Президента України.
2. Державний Прапор України та Державний Герб України, а також їхні зображення, незалежно від розмірів повинні відповідати національному зразку Державного Прапора України, який міститься у додатку 1 до цього Закону, та схематичному, кольоровому та чорно-білому національному зразку Державного Герба України в графічному або об'ємному варіанті, який міститься у додатку 2 до цього Закону.
3. Державний Гімн України виконують згідно з текстом і музичною редакцією (нотами) відповідно до національного зразку Державного Гімну України, який міститься у додатку 3 до цього Закону.

РОЗДІЛ II
ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ

Стаття 4. Державний Прапор України

1. Державний Прапор України є стягом, який складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг: верхньої - синього кольору (2935 C системи відповідності кольорів "Pantone"), нижньої - жовтого кольору (012 С системи відповідності кольорів "Pantone"). Співвідношення ширини полотнища до його довжини - 2:3.2. Технічні вимоги до виготовлення Державного Прапора України та відтворення його кольорів встановлюються ДСТУ 4512.

Стаття 5. Постійне встановлення Державного Прапора України

1. Державний Прапор України має бути встановлений постійно на адміністративних будівлях, у яких розміщуються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим
2. Державний Прапор України встановлюється постійно у приміщеннях, в яких проводяться засідання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, президій Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, вчених рад державних навчальних закладів, наукових установ.
3. Державний Прапор України встановлюється постійно у службових кабінетах:
Президента України;
Голови Верховної Ради України, першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади;
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
Голови та суддів Конституційного Суду України;
Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів судів загальної юрисдикції;
Генерального прокурора України;
Голови Служби безпеки України;
Голови Національного банку України;
Голови Рахункової палати України;
Голови Центральної виборчої комісії;
Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
голів місцевих державних адміністрацій;
сільських, селищних, міських голів, голів обласних, районних, районних у місті рад;
органів командування органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів;
керівників закордонних дипломатичних установ України;
керівників інших органів державної влади, а також державних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів.

Стаття 6. Встановлення Державного Прапора України

1. Державний Прапор України встановлюється:
на адміністративних будівлях державних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, а також на житлових будинках - у дні державних свят;
на будівлях і в приміщеннях виборчих комісій та комісій з питань проведення референдуму, приміщеннях, у яких відбувається голосування під час виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, а також під час проведення референдумів;
на будівлях, у яких проводяться офіційні міжнародні заходи на території України;
на транспортних засобах Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра закордонних справ України (під час візитів в Україну міністрів закордонних справ іноземних держав та керівників міжнародних організацій), а також на транспортних засобах керівників закордонних дипломатичних установ України та інших офіційних представництв, керівників державних та урядових делегацій за межами України - з дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування;
у місцях зустрічей і проводів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України під час їхніх робочих поїздок по Україні;
в аеропорту (на вокзалі) під час відбуття Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України за кордон з державним, офіційним або робочим візитом та під час повернення їх після таких візитів в Україну;
під час проведення церемонії зустрічі та проводів глав іноземних держав, глав парламентів і урядів іноземних держав, міністрів закордонних справ іноземних держав та керівників міжнародних організацій, які відвідують Україну з державним, офіційним або робочим візитом, - з дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування;
на українських павільйонах під час проведення міжнародних виставок і ярмарків.
2. Державний Прапор України встановлюється у приміщеннях, в яких проводяться:
офіційні або урочисті заходи загальнодержавного значення або заходи за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;
офіційні або урочисті заходи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів;
протокольні заходи Міністерства закордонних справ України та закордонних дипломатичних установ України з дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування;
сесії місцевих рад та засідання їхніх виконавчих органів.
3. Державний Прапор України встановлюється на українських військових кораблях і суднах, допоміжних суднах, а також на невійськових суднах, що одержали право плавання під Державним Прапором України, у встановленому законом та нормами міжнародного права порядку.
4. Державний Прапор України встановлюється під час проведення загальнодержавних фізкультурно-спортивних заходів та всеукраїнських спортивних змагань, міжнародних спортивних змагань, які відбуваються за участю національних збірних команд, та офіційної церемонії нагородження переможців і призерів міжнародних змагань - членів національних збірних команд Державний Прапор України встановлюється з урахуванням вимог, визначених правилами проведення таких змагань.

Стаття 7. Вимоги до встановлення Державного Прапора України

1. Державний Прапор України прикріплюється до древка чи прапорової щогли (флагштока). Древко виготовляється з порід дерева світлого кольору та покривається безколірним лаком. Верхня частина древка оформлюється у вигляді конуса.
Співвідношення ширини Державного Прапора України до довжини древка повинне бути не менш як 1:3, а до висоти прапорової щогли (флагштока) - не менш як 1:6.
2. Державний Прапор України встановлюється на видному (відкритому) місці будівлі, у верхній центральній частині з урахуванням особливостей її архітектурного стилю.
У разі встановлення Державного Прапора України на фасаді будівлі древко вставляється у кронштейн, який кріпиться до фасаду так, щоб древко утворювало з фасадом кут не більш як 45 градусів. Нижня частина кронштейна кріпиться до фасаду будівлі не нижче ніж два метри від землі.
Перед фасадом будівлі Державний Прапор України встановлюється на прапоровій щоглі (флагштоку).
3. Державний Прапор України, що встановлюється постійно на будівлі або біля будівлі, освітлюють в темну пору доби.
4. У приміщеннях, в яких проводяться офіційні або урочисті заходи чи засідання, Державний Прапор України встановлюється праворуч від трибуни або президії.
У службових кабінетах Державний Прапор України встановлюється праворуч від робочого місця посадової особи.
У разі коли Державний Прапор України вивішується на стіні, його полотнище розгортається на правий бік, а коли встановлюється вертикально - праворуч від трибуни або президії чи робочого місця посадової особи (за наявності відповідних технічних умов).
5. Особи, відповідальні за встановлення Державного Прапора України зобов'язані зберігати його чистим та непошкодженим. Пропорції та кольори Державного Прапора України повинні відповідати вимогам цього Закону.
6. Встановлений Державний Прапор України не може торкатися поверхні землі та води, підлоги, дерев чи інших предметів.
7. У разі проведення траурних заходів Державний Прапор України використовується у траурному оформленні. До верхньої частини древка прикріплюється чорна стрічка завдовжки з полотнище і завширшки від 5 до 10 сантиметрів.
Державний Прапор України, встановлений на прапоровій щоглі (флагштоку), опускається на 1/2 її висоти.
8. У разі встановлення на території України Державного Прапора України одночасно з прапорами, які не є прапорами іноземних держав, Державний Прапор України розміщується праворуч від усіх прапорів. Прапорові щогли (флагштоки) повинні бути однакової висоти, а встановлені прапори - однакових розмірів.
Державний Прапор України встановлюється (виноситься) разом з Бойовими Прапорами Збройних Сил України та інших військових формувань з дотриманням вимог, встановлених статутами Збройних Сил України.
9. Під час проведення міжнародних церемоній, державних, офіційних або робочих візитів та інших міжнародних заходів Державний Прапор України встановлюється з дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування.
10. У разі невідповідності Державного Прапора України національному зразку він має бути замінений і знищений в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Особливості встановлення Державного Прапора України одночасно з прапорами іноземних держав в Україні

1. У разі встановлення в Україні Державного Прапора України одночасно з прапорами іноземних держав Державний Прапор України розміщується ліворуч від прапорів іноземних держав або у центрі.
2. У разі встановлення Державного Прапора України ліворуч від прапорів іноземних держав такі прапори розміщуються в алфавітному порядку згідно з українськими назвами держав починаючи від Державного Прапора України.
3. У разі встановлення Державного Прапора України в центрі (від семи прапорів і більше) прапори іноземних держав розміщуються в алфавітному порядку згідно з українськими назвами держав згідно з таким принципом: перший прапор - праворуч від Державного Прапора України, другий - ліворуч, третій - праворуч, четвертий - ліворуч і так далі.
4. Кожний прапор встановлюється на окремій прапоровій щоглі (флагштоку) однакової висоти.
5. У разі проведення в Україні засідань міжнародних організацій, членом яких є Україна, порядок встановлення Державного Прапора України разом з іншими прапорами визначається з урахуванням правил відповідної міжнародної організації.

Стаття 9. Особливості використання Державного Прапора України миротворчим контингентом та миротворчим персоналом

Миротворчий контингент та миротворчий персонал України використовує Державний Прапор України під час участі в міжнародних миротворчих операціях відповідно до міжнародних договорів України з дотриманням вимог цього Закону, норм міжнародного права та звичаїв держави перебування.

Стаття 10. Особливості використання Державного Прапора України закордонними дипломатичними установами України

Закордонні дипломатичні установи України використовують Державний Прапор України відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини та Віденської конвенції про консульські зносини, інших консульських конвенцій та норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування з дотриманням вимог цього Закону.

Стаття 11. Використання Державного Прапора України та його зображення

1. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, політичні партії, професійні спілки та громадські об'єднаннями можуть використовувати Державний Прапор України з дотриманням вимог цього Закону.
2. Зображення Державного Прапора України використовується:
на бланках паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного та службового паспортів України, посвідчень, свідоцтв та інших документів, що видають органи державної згідно із законом;
на відомчих відзнаках органів державної влади та відзнаках органів місцевого самоврядування, а також вітальних листах державних органів та органів місцевого самоврядування.
3. Зображення Державного Прапора України наноситься як розпізнавальний знак держави на українські цивільні повітряні судна, судна морського і річкового транспорту, космічні апарати.
4. Зображення Державного Прапора України може також використовуватися:
у символіці державних органів та органів місцевого самоврядування, територіальних громад, державних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
у знаках розрізнення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу на форменому одязі (однострої), нагрудних знаках та знаках класної кваліфікації;
як основа або елемент державних нагород України та нагрудних знаків відповідно до закону;
для святкового оформлення населених пунктів під час святкування Дня Державного Прапора України та інших державних свят, приміщень, у яких проводяться офіційні та урочисті заходи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, політичних партій, професійних спілок, громадських об'єднань та фізичних осіб.
5. Зображення Державного Прапора України може також відтворюватися на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в офіційних виданнях органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 12. День Державного Прапора України

1. День Державного Прапора України є державним святом, яке відзначається щороку 23 серпня.
2. У День Державного Прапора України Державний Прапор України встановлюється на адміністративних будівлях, у яких розміщуються органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи та організації, комунальні підприємства та навчальні заклади, а також на житлових будинках. Зображення Державного Прапора України в День Державного Прапора України використовується відповідно до цього Закону.

Стаття 13. Присяга на вірність Україні та Державному Прапору України

1. Присяга на вірність Україні та Державному Прапору України, яку складають особи, визначені частиною другою цієї статті, має такий текст:
"Присягаю на вірність Україні та Державному Прапору, який над нею майорить. Клянуся боронити святу українську землю, незалежність України та свободу Українського народу - завжди і всіма силами.".
2. Присягу на вірність Україні та Державному Прапору України складають:
1) на початку навчального року - учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, курсанти;
2) у День Державного Прапора України - Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.
3. Присяга на вірність Україні та Державному Прапору України складається стоячи, поклавши праву руку на ліву частину грудей.

РОЗДІЛ III
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

Стаття 14. Опис Державного Герба України

1. Державний Герб України включає великий Державний Герб України та малий Державний Герб України.
2. Великий Державний Герб України є зображенням золотого Знака Княжої Держави Володимира Великого - малого Державного Герба України, розміщеного в синьому щиті; над щитом - зображення пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; праворуч від щита - золотий коронований лев - герб Галицько-Волинської держави; ліворуч від щита - козак з мушкетом - герб Війська Запорізького; під щитом - стрічка у жовтому та синьому кольорах, що відтворюють кольори Державного Прапора України, та золоте колосся пшениці, переплетене з кетягами калини.
4. Малий Державний Герб України є зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого - п'ятисторонній щит із заокругленими нижніми бічними кутами, у синьому полі якого зображений золотий Знак Княжої Держави Володимира Великого (Тризуб), який є головним елементом великого Державного Герба України.

Стаття 15. Порядок використання Державного Герба України

1. Державний Герб України встановлюється постійно у випадках, визначених статтею 5 цього Закону.
2. Державний Герб України, розміщений на фасадах будівель на постійній основі, освітлюється в темний час доби.
3. Державний Герб України встановлюється тимчасово у випадках, встановлених частинами першою та другою статті 6 цього Закону.
4. У приміщеннях, в яких проводяться офіційні або урочисті заходи чи засідання, зображення Державного Герба України розміщується на стіні або іншій вертикально розміщеній площині - праворуч від трибуни або президії.
5. Зображення Державного Герба України в обов'язково розміщується на офіційних веб-сайтах державних органів України.
6. У разі невідповідності Державного Герба України національному зразку він має бути замінений і знищений в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7. Зображення Державного Герба України може бути використане як елемент або геральдичну основу державних нагород, банкнот і монет Національного Банку України, а також в декоративних цілях як державного символу таким чином, щоб за таких обставин не було проявлено неповагу до Державного Герба України.
Зображення Державного Герба України не може використовуватися в якості геральдичної основи прапорів об'єднань громадян.
Заборонено розміщувати на Державному Гербі України написів і графічних зображень незалежно від способу їх нанесення.
Державний Герб України, виготовлений в настільному варіанті, може бути встановлений в приміщеннях, що використовуються підприємствами, установами, організаціями і громадянами України.

Стаття 16. Використання зображення Державного Герба України на печатках та бланках документів

1. Зображення Державного Герба України використовується на печатках, бланках актів та інших бланках:
Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, закордонних дипломатичних установ України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, у тому числі їх структурних підрозділів, Національного банку України, його установ, філій та представництв, органів військового управління, правоохоронних органів, органів державної виконавчої служби, органів місцевого самоврядування, органів державної реєстрації, державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, державних нотаріальних архівів, та інших державних органів;
2. Зображення Державного Герба України також використовується у символіці міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, в офіційних друкованих виданнях, у державних та комунальних засобах масової інформації як розпізнавальний знак держави на українських військових та цивільних повітряних суднах, суднах морського і річкового транспорту, космічних апаратах.
Порядок виготовлення, використання, зберігання та знищення печаток, бланків та інших носіїв зображення Державного Герба України встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Зображення Державного Герба України може бути використане як елемент гербів чи емблем адміністративно-територіальних одиниць, державних закладів (установ) зі статусом національних організацій, які забезпечують розвиток олімпійського та параолімпійського руху і спорту вищих досягнень в Україні відповідно до закону.
3. Державний Герб України може використовуватися з дотриманням вимог цього Закону громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території України, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, політичними партіями, професійними спілками та громадськими об'єднаннями.

Стаття 17. Одночасне використання Державного Герба України та інших гербів на території України

1. За одночасного розміщення Державного Герба України та герба іноземної держави на території України розміри державного герба іншої держави не можуть перевищувати розміри Державного Герба України.
За одночасного розміщення Державного Герба України та герба іноземної держави Державний Герб України не може бути розміщений нижче герба іноземної держави.
За необхідності одночасного розміщення Державного Герба України та герба іноземної держави Державний Герб України повинен бути розташований з ліворуч цієї будівлі (обличчям до цього будинку). За одночасного розміщення непарного числа кількох гербів Державний Герб України розташовується по центру. За розміщення парного числа гербів (більше двох) Державний Герб України розташовується лівіше центру.

Стаття 18. Порядок використання малого Державного Герба України

Зображення малого Державного Герба України встановлюється:
на стовпах прикордонних знаків, що позначають державний кордон України, та у пунктах пропуску через державний кордон;
на бойових прапорах військових частин та з'єднань Збройних Сил України та інших військових формувань, які створюються відповідно до законів України;
на вивісках будівель штабів військових частин;
на вивісках будівель органів державної влади, підприємств, установ та організацій, навчальних закладів, що належать до сфери їхнього управління;
на документах, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи;
на документах державного зразка про освіту (наукові ступені), вчені звання;
на державних нагородах, нагрудних знаках, відомчих відзнаках державних органів та відзнаках органів місцевого самоврядування;
на грошових знаках;
на поштових марках;
на Прапорі (штандарті) Президента України;
на державних цінних паперах (державні облігації України, казначейські зобов'язання України);
на транспортних засобах поштового зв'язку;
на почесних грамотах, дипломах, пам'ятних адресах і заохочувальних відзнаках органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
у засобах масової інформації, засновниками яких є органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
на спортивному спорядженні, формі членів збірних команд України під час їхньої участі у міжнародних спортивних заходах;
як розпізнавальний знак держави на українських цивільних повітряних суднах, суднах морського і річкового транспорту, космічних апаратах.

Стаття 19. Використання зображення Державного Герба України у символіці Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів

1. Зображення Державного Герба України може використовуватися для визначення належності озброєння і військової техніки, у знаках розрізнення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, на форменому одязі (однострої), на знаках класної кваліфікації, на нагрудних знаках.
2. Використання Державного Герба України військовими частинами і підрозділами Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН здійснюється відповідно до нормативних актів ООН та міжнародних договорів.

Стаття 20. Використання зображення Державного Герба України закордонними дипломатичними установами України

Закордонні дипломатичні установи України використовують зображення Державного Герба України відповідно до положень міжнародних договорів, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування.

РОЗДІЛ IV
ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Стаття 21. Державний Гімн України

Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького зі словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського в такій редакції:
"Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду".

Стаття 22. Еталонна музична редакція Державного Гімну України

1. Еталонною музичною редакцією Державного Гімну України є музична редакція М. Скорика та Є. Станковича в тональності сі-бемоль мажор.
Нотний матеріал еталонної музичної редакції Державного Гімну України видається у вигляді клавіру, хорової партитури, партитури для симфонічного оркестру, партитури для симфонічного оркестру і хору, партитури для малого, середнього і великого складу духового оркестру.
2. Текст і ноти примірника еталонної музичної редакції Державного Гімну України постійно зберігаються у Верховній Раді України.
3. Видання офіційного тексту і нот еталонної музичної редакції Державного Гімну України здійснюється на замовлення Кабінету Міністрів України.

Стаття 23. Використання Державного Гімну України

1. Офіційні або урочисті заходи загальнодержавного значення розпочинаються та закінчуватися виконанням Державного Гімну України.
2. Державний Гімн України виконують під час:
підняття Державного Прапора України;
відкриття та закриття урочистого засідання Верховної Ради України з приводу складення присяги Українському народові новообраним Президентом України;
відкриття та закриття сесій Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад;
складення присяги перед Верховною Радою України народними депутатами України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, членами Кабінету Міністрів України, суддями Конституційного Суду України, членами Вищої ради юстиції, членами Центральної виборчої комісії;
складення присяги перед Президентом України суддями судів загальної юрисдикції;
проведення військових ритуалів у випадках, встановлених військовими статутами;
проведення офіційних спортивних змагань;
державних, офіційних та робочих візитів в Україну глав іноземних держав, глав парламентів і урядів іноземних держав, а також керівників міжнародних організацій - відповідно до дипломатичного протоколу;
урочистого відкриття та закриття навчального року, проведення інших урочистих заходів навчальними закладами.
3. Державний Гімн України з дотриманням вимог цього Закону може бути виконаний під час відкриття пам'ятників і пам'ятних знаків, присвячених знаменним подіям в історії України, національним і державним діячам України, видатним особистостям, а також під час урочистих або святкових заходів, що проводяться державними органами та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, політичними партіями, професійними спілками, іншими об'єднаннями громадян та фізичними особами.
4. Державний Гімн України транслюється щороку 31 грудня після привітання Президента України та ударів годинника о 24 годині - в оркестрово-хоровому виконанні.

Стаття 24. Порядок виконання Державного Гімну України

1. Державний Гімн України виконують в оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому, ансамблевому або сольному виконанні як безпосередньо, так і з використанням засобів звукозапису та звуковідтворення.
2. Виконання Державного Гімну України має відповідати текстові та еталонній музичній редакції Державного Гімну України.
3. Під час виконання Державного Гімну України на офіційних або урочистих заходах присутні слухають його стоячи, поклавши праву руку на ліву частину грудей, чоловіки - без головних уборів.
4. У разі виконання Державного Гімну України під час офіційної церемонії підняття Державного Прапора України присутні повертаються обличчям до Державного Прапора України.
5. Військовослужбовці під час виконання Державного Гімну України дотримуються вимог, встановлених військовими статутами.

Стаття 25. Трансляція Державного Гімну України телерадіоорганізаціями

1. Телерадіоорганізації транслюють Державний Гімн України з дотриманням вимог, встановлених цим Законом.
2. Державні телерадіоорганізації щодоби перед початком мовлення (в оркестрово-хоровому виконанні та після його завершення (в оркестровому виконанні) транслюють Державний Гімн України.
3. Телетрансляція Державного Гімну України може здійснюватися на тлі зображення Державного Прапора України та/або малого Державного Герба України.
4. Державний Гімн України з дотриманням вимог, встановлених цим Законом, можуть транслювати інші телерадіоорганізації в оркестрово-хоровому виконанні та/або оркестровому виконанні.

Стаття 26. Використання Державного Гімну України в музичних та інших творах мистецтва

Державний Гімн України з дотриманням вимог цього Закону може бути використаний у музичних та інших творах мистецтва повністю або частково.

Стаття 27. Виконання Державного Гімну України під час офіційних заходів на території іноземної держави

Виконання Державного Гімну України під час офіційних заходів на територіях іноземних держав здійснюють з урахуванням законодавства країни перебування, а також стандартних правил протоколу та міжнародної практики.

РОЗДІЛ V
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ УКРАЇНИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 28. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері виготовлення та використання державних символів України

Кабінет Міністрів України: 1) встановлює порядок виготовлення Державного Прапора України, Державного Герба України та їхніх національних зразків, відповідно до вимог цього Закону;
2) затверджує правила заміни і знищення Державного Прапора України та Державного Герба України, які не відповідають цьому Закону та національним зразкам державних символів України;
3) визначає уповноважений орган в сфері виготовлення та використання державних символів України;
4)встановлює порядок виготовлення, використання, зберігання та знищення печаток, бланків та інших носіїв зображення Державного Герба України.

Стаття 29. Повноваження уповноваженого органу в сфері виготовлення та використання державних символів України

Уповноважений орган в сфері виготовлення та використання державних символів України:
1) забезпечує виготовлення національних зразків Державного Прапора України та Державного Герба України;
2) здійснює ліцензування з виготовлення Державного Прапора України та Державного Герба України;
3) здійснює контроль за дотриманням ліцензіатом умов, зазначених у ліцензії в порядку, встановленому законом.

Стаття 30. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за використанням державних символів України на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 31. Юридичний захист державних символів України

1. Використання державних символів України не за призначенням або у спосіб, що виражає зневажливе ставлення до них, заборонене.
2. Прапори, герби чи емблеми адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад сіл, селищ, міст, підприємств, установ, організацій, політичних партій, професійних спілок, громадських об'єднань, фізичних осіб не можуть бути ідентичними або імітувати Державний Прапор України та Державний Герб України.
3. Використання зображень Державного Прапора України та Державного Герба України, що становить відтворення, імітацію їх зображень у символіці політичних партій, професійних спілок та громадських об'єднань (за винятком випадків, встановлених цим Законом), а також у рекламі заборонене.
Використання зображення Державного Герба України на печатках та бланках підприємств, установ, організацій недержавної форми власності, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб заборонене.
4. Використання або імітування звучання Державного Гімну України в рекламі, використання Державного Гімну України не за призначенням, спотворення його тексту чи музики, а також його довільна інтерпретація заборонені.

Стаття 32. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Відповідальність за дотримання вимог цього Закону щодо використання державних символів України несуть керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, редактори (головні редактори) друкованих засобів масової інформації незалежно від форми власності та фізичні особи.
2. Публічна наруга над Державним Гімном України, а також порушення установлених цим Законом вимог щодо використання Державного Гімну України адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Додатки NN 1-3 до цього Закону є його невід'ємною частиною.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Верховної Ради України "Про Державний прапор України" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 19, ст. 257);
Постанову Верховної Ради України "Про Державний герб України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 40, ст. 592);
Закон України "Про Державний Гімн України" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 24, ст. 163).
4. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Відомості Верховної Ради УРСР", 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
а) доповнити Кодекс статтею 1868 такого змісту:
"Стаття 1868. Порушення вимог використання державних символів України
Недотримання вимог Закону України "Про державні символи України" щодо обов'язкового використання державних символів України, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог щодо використання державних символів України не за призначенням або у спосіб, що виражає зневажливе ставлення до нього, -
тягне за собою накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені посадовою особою,-
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
б) у статті 221 цифри "1865 - 1867" замінити цифрами "1865 - 186".
5. Закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
6. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом здійснити відповідні заходи для виконання положень цього Закону.

Голова Верховної Ради
України 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -