- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 22 липня 2018 р.

Репресіями ЗАКОНУ по безчинствах Дніпрогазу

   На наш офіційний запит на інформацію після припинення газопостачання 26 червня 2018 року в сіми будинках приватного сектору Дніпра (з попередніми закидами про заборгованість), кіпрсько-офшорна компанія ПАТ «Дніпрогаз» надала офіційну відповідь, в якій зазначено, що припинення газопостачання було здійснено у зв’язку з виходом з ладу запорної арматури, в наслідок чого відбулося падіння тиску і розгерметизація в космічному кораблі та скафандрі Гагаріна, після чого почався метеоритний дощ під метеоризми космонавта.

   Навчаємо невігласів-зрадників (які завзято працюють під час війни в Україні на економіку іноземних держав, а також змушують громадян, сплачуючи, вчиняти кримінальний злочин) українському законодавству, через кримінальні провадження:

                                    Запит (вих. № 270618) 
про надання публічної інформації відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до положень статті 13. Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Згідно з положеннями статті 60. Закону України «Про місцеве самоврядування в України» територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. 
Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.
Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.
Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.
Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
   Згідно з положеннями статті 19. Закону України «Про житлово-комунальні послуги» відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.
   Відповідно до положень статті 21., зазначеного вище закону, виконавець зобовязаний підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором, а також забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів.
   26 червня 2018 року відбулося несанкціоноване відключення від газопостачання житлового будинку по вулиці Олександра Чернікова, 7, у місті Дніпрі. Зокрема, невстановленими особами було демонтовано газовий вентиль запірної арматури газорозподільної системи відповідної територіальної громади, наразі єдиного законного власника газорозподільних мереж в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району у місті), а на місті нього (вентиля) – було встановлено заглушку.
   Напередодні, працівники ПАТ «Дніпрогаз» погрожували відключенням за начебто наявний борг перед компанією у власників квартири № 3, за вищевказаною адресою.
   Відповідно до положень статті 60. Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Згідно з положеннями статті 68. Основного закону кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
    Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  «Про доступ до публічної інформації» та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  «Про інформацію», з метою подальшого звернення до правоохоронних органів із заявою про злочин (попередня кваліфікація: як мінімум, ч. 1 і 4 ст. 190 ККУ «Шахрайство», як максимум – ч. 1 ст. 111 «Державна зрада»), а також подальшого використання даної інформації в суді, у визначений законом термін,  

                                                        Прошу:

1.           Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
2.           Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
3.           Надати завірену належним чином копію ліцензії на провадження відповідної діяльності ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
4.           Надати завірену належним чином копію Рішення, (договору) ухваленого органом з назвою «Дніпропетровська міська рада», про передачу відповідної інфраструктури (інженерних комунікацій та мереж, допоміжних споруд тощо), спільної комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську, у використання та користування юридичній особі з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
5.           Надати завірену належним чином копію акту оціночної вартості переданого Дніпропетровською міською радою відокремленого майна, спільної комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську, в користування і використання юридичній особі з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
6.           Надати завірену належним чином копію реєстру переданого Дніпропетровською міською радою комунальної власності (виробничих потужностей газового господарства міста, рухоме і нерухоме майно тощо) - спільної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську у використання і користування юридичній особі з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
7.           Надати завірену належним чином копію протоколу № 10/12-2014 засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», від 10 грудня 2014 року, складеного в місті Нікосія (Кіпр), про створення юридичної особи з назвою ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (ЄДРПОУ: 39572642);
8.           Надати вичерпну публічну інформацію стосовно кінцевого бенефіціарного власника (контролера, вигодонабувача) юридичної особи з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860), а також ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (ЄДРПОУ: 39572642), відповідно до зазначеного у квитанціях на оплату відповідних послуг вищевказаного підприємства штрих-коду: 2420503103094680252483;
9.           Вказати конкретну статтю чинного нормативного законодавства, яким передбачається фінансування офшорних компаній Громадянами України;
10.       Надати завірену належним чином копію договору, укладеного з абонентом зазначеної домашньої адреси (вул. О. Чернікова, 7/3) та юридичною особою з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
11.       Надати копію договору на оренду займаного юридичною особою з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860) приміщення, за місцем перебування юридичної особи, за адресою: місто Дніпро, вул. Виборзька, 3;
12.       Надати завірену належним чином копію Наряд-допуску та іншої супроводжувальної технічної документації на виконання відповідних робіт (демонтажу запірної арматури і встановлення заглушки) 26 червня 2018 року, внаслідок яких було припинено газопостачання за адресою: м. Дніпро, вул. О. Чернікова, 7;
13.       Надати завірені належним чином копії посвідчень безпосередніх виконавців газомонтажних робіт по демонтажу запірної арматури та встановленню заглушки 26 червня 2018 року, внаслідок чого було припинено газопостачання за адресою: м. Дніпро, вул. О. Чернікова, 7;
14.       Надати завірені належним чином копії службових посвідчень, зазначених у Наряд-допуску та інших супроводжувальних документах від 26 червня 2018 року на виконання вищезазначених робіт, вказаних в них відповідальних осіб (Головний інженер, майстер тощо);
15.       Надати завірені належним чином відомості про загальну суму заборгованості перед ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860) громадянина-власника, що проживає за адресою: м. Дніпро, вул. О. Чернікова, 7/3;
16.       Надати завірені належним чином відомості про загальну суму заборгованості перед ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (ЄДРПОУ: 39572642) громадянина-власника, що проживає за адресою: м. Дніпро, вул. О. Чернікова, 7/3;     
17.       Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту нарочно, у визначений законом п’ятиденний термін.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».
   Зміст звернення, та відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com   27.06.2018
                                                                    
   З повагою,                                                                     Акулов В. В.

Детальна інформація про юридичну особу (станом на 26.06.2018)


Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОГАЗ"
(ПАТ "ДНІПРОГАЗ")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
Організаційно-правова форма
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Назва юридичної особи
"ДНІПРОГАЗ"
Ідентифікаційний код юридичної особи
20262860
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи
49029, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО, будинок 5
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1968036.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕНФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ЙОГО ВІДСУТНОСТІ - ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 1968036.00
Види діяльності
Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання;
Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання;
Код КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (основний);
Код КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
ПІКІНЕР СВІТЛАНА ЮРІЇВНА - керівник з 01.07.2016 (Згідно статуту, строк дії повноважень до 30.06.2019р.)
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 18.04.1997
Дата запису: 06.11.2004
Номер запису: 1 224 120 0000 004130
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
???????
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 14.04.1994

ДНIПРОПЕТРОВСЬКE УПРАВЛIННЯ ОФIСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ:
Ідентифікаційний код органу: 40980025;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 18.04.1997;
Номер взяття на облік: 25

ДНIПРОПЕТРОВСЬКE УПРАВЛIННЯ ОФIСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ:
Ідентифікаційний код органу: 40980025;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 18.04.1997;
Номер взяття на облік: 04020401734
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04020401734;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 12
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
11-06-2018; 05-06-2018; 19-02-2018; 27-12-2017; 12-12-2017; 09-06-2017; 16-01-2017; 06-05-2016; 02-10-2015; 02-10-2015; 24-07-2015; 26-01-2015; 26-01-2015; 03-12-2014; 26-01-2014
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: +380567455002
Інші відомості:

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -