- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 22 липня 2018 р.

Поцікавились правосуб’єктністю ГПУ і олбасної прокуратури Дніпра

Для підтвердження відсутності повноважень органу державної влади, з інформаційним запитом ми звернулись до Генеральної прокуратури України.
Публікуємо відповідь:

                                                           Генеральна Прокуратура України
                                                           вул. Різницька, 13/15, м. Київ,
                                                           Київська область, 01011

 Запит  
                       про надання публічної інформації за Законом України
                                      "Про доступ до публічної інформації"

   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Згідно зі статтею 19. Основного закону  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  Ознайомившись з положеннями Закону України «Про Прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-ХІІ та Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII нам не вдалося встановити чітко визначеного механізму утворення, ліквідації, реорганізації та приведення у відповідність до положень Конституції України в першій редакції (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) існуючих органів Прокуратури.
    Юридичний статус Генеральної прокуратури і органів в системі Прокуратури, також не визначено.
    Крім того, частиною першою статті 1., вищезгаданого закону «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII визначено, що Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, «здійснює встановлені Конституцією України функції», в той час, як з тексту Основного закону виключено Розділ VII «Прокуратура» (на підставі Закону № 1401-VIII від 02.06.2016).
   Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації на власний розсуд,

 Прошу:

1.           У визначений законом термін надати завірену належним чином копію правоустановчого документу правосуб’єкта права, - державного органу з назвою «Генеральна Прокуратура України»;
2.           У визначений законом термін надати завірену належним чином копію правоустановчого документу про утворення територіального органу в системі Прокуратури з назвою «Прокуратура Дніпропетровської області»;
3.           У визначений законом термін надати завірену належним чином копію Присяги, складеної теперішнім Генеральним Прокурором Луценко Ю. В.;
4.           У визначений законом термін надати завірену належним чином копію договору про оренду займаних приміщень Генеральною Прокуратурою України за фактичним місцем знаходження, за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ;
5.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
      У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.  
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com 
Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -