- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

вівторок, 2 жовтня 2018 р.

В Дніпрі громадяни вимагають поновити роботу паспортних столів – заява до МВС

   В Дніпрі громадяни України вимагають поновити роботу паспортних столів та, нарешті, «доліквідувати» рештки неДержавної міграційної служби, «утилізація» якої почалася з Постанови Кабінету Міністрів України № 559 від 7 липня 2010 року (чинної на сьогоднішній день) і продовжилася останньою її редакцією, через Постанову КМУ № 463 від 8 липня 2015 року.

Громадська  організація

«Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля»
    
ЄДРПОУ 39470004, в ПАТ ''КРЕДОБАНК'' р/р 26007011050290, код банка 325365
Адреса для листування: 49000 м. Дніпро, пр.-т Дмитра Яворницького, 62, а/с 842
+38(099)1760103; +38(097)0427500; e-mail: svf2011@ukr.net
 
                                                                 
Міністерство внутрішніх справ України
вул. Академіка Богомольця, 10
 м. Київ, 01601, Україна

Заява 

     Усвідомлюючи свою повну відповідальність за все, що відбувається в нашій державі, перебуваючи в статусі людини і громадянина, згідно положень чинної Конституції України, будучи суб’єктом права і єдиним джерелом влади, а не об’єктом права, якому повинні коритися, ми, громадяни України, ті, хто нижче підписалися, від свого імені та від імені ГО «Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним ”Вільна Доля”», виходячи із діючих джерел права, а саме, користуючись нормативно-правовими актами, прийнятими відповідними уповноваженими на те державними органами на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, заявляємо про наступне:

1.
     Чинне Положення про Міністерство внутрішніх справ України затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878.
     Одночасно, чинним на сьогодні залишається указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 383/2011 (в редакції від 03.08.2012 р., підстава 462/2012), яким також було затверджено Положення про Міністерство внутрішніх справ України.
     За нормами обидвох діючих Положень (які між собою співпадають):
     - МВС України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України,  актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти МВС України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку;
     - Рішення МВС України, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові  для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами;
     Міністр:
     1) очолює МВС України, здійснює керівництво його діяльністю;
     2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МВС України;
     3) спрямовує та координує  діяльність  Державної  міграційної служби України (далі – ДМС України), в тому числі:
     формує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів та контролює реалізацію їх ДМС України;
     погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені ДМС проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
     визначає пріоритетні напрями роботи ДМС України та шляхи виконання покладених на неї завдань, погоджує плани її роботи;
     приймає рішення  щодо  проведення  перевірки  діяльності  ДМС України та її територіальних органів;
     порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів ДМС України повністю чи в окремій частині;
     заслуховує звіти про  виконання  покладених  на  ДМС  України завдань та планів її роботи;
     ініціює питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату ДМС України та її  територіальних органів і їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДМС України;
     ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно Голови ДМС України, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату ДМС України та її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС України;
     4) визначає стратегічні напрями роботи МВС України та шляхи виконання покладених на нього завдань видає обов'язкові до виконання ДМС України накази та доручення з питань, що належать до сфери її діяльності;
     5) доручає Голові ДМС України скасувати акти її територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови – скасовує акти територіальних органів ДМС України повністю чи в окремій частині;
     6) вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності ДМС, затверджує плани роботи МВС України, звіти про їх виконання;
     7) здійснює інші передбачені законом повноваження.

2.
     2.1. Державна міграційна служба України (ДМС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. ДМС України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
     2.1.1.  Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010  (діючим й  на дату подання нашої заяви) було створено Державну міграційну службу України, з покладенням на неї функції з реалізації державної політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців.
     п.5 зазначеного Указу:
     Установити, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.
    Центральні органи виконавчої влади, на які цим Указом покладені функції з реалізації державної політики у відповідній сфері, виконують повноваження у визначених сферах компетенції відповідних органів, що ліквідуються згідно з цим Указом.
     п. 6: Визнати такими, що втратили чинність: частину другу статті 1 Указу Президента України від 13 вересня 2001 року № 836 "Про Державний комітет України у справах національностей та міграції";
     7. Кабінету Міністрів України:
     1) до завершення реформування системи центральних органів виконавчої влади забезпечувати належне виконання функцій центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, реорганізуються.
     2.1.2. Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 405/2011 було затверджено Положення про Державну міграційну службу України, яким визначено основні завдання, функції та повноваження ДМС України.
     Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 360, затверджено нове Положення про Державну міграційну службу України (в редакції від 16.08.2017 р.) (є діючою й  на дату подання нашої заяви).
     Відповідно до згаданого Положення Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
     Відповідно до пункту 3 Положення основними завданнями ДМС є:
     1) реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
     2) внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

3.
     Враховуючи те, що:
     3.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 р. № 658 «Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби» мали бути утворені як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної міграційної служби України за переліком згідно з додатком до цієї Постанови.
     Але, за інформацією з офіційних джерел Міністерства юстиції України та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичні особи з назвою управлінь Державної міграційної служби України в областях України (згідно із додатком до  Постанови КМУ № 658), утворено, оформлено і зареєстровано як юридичні особи приватного права (фактично, приватні підприємства), які мають свої коди ЄДРПОУ, код економічної діяльності КВЕД 84.11, які є платниками єдиного внеску в податковій інспекції (є відповідний №), та є територіальними органами такої самої юридичної особи приватного права з назвою «Державна міграційна служба України» (код ЄДРПОУ 37508470).
     Пунктом 1 Положення про ЄДРПОУ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 118, чітко визначено, що Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.
     Згідно пункту 3 Положення про ЄДРПОУ до Державного реєстру включаються дані про такі суб'єкти господарської діяльності:
     - юридичні   особи,   а    також    їх    філії,    відділення,  представництва, інші відокремлені підрозділи,  що  розташовані  на  території  України  і  провадять  свою  діяльність   на   підставі  законодавства України;
     - юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи, розташовані за межами України, які створені з участю юридичних осіб України і діють відповідно до законодавства іноземних держав.
     На підставі вищенаведеного до  ЄДРПОУ можуть бути внесені відомості виключно  про осіб, які здійснюють господарську діяльність і є суб'єктами господарської діяльності.
     Треба зазначити, що згідно частини 1 статті 8 Господарського кодексу України Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.
     Таким чином, наявність ідентифікаційного коду ЄДРПОУ і реєстрація у ЄДРПОУ доводять ту обставину, що юридична особа з назвою «Управління Державної міграційної служби України» (у відповідній області) є суб'єктом господарської діяльності і, відповідно, не може бути державним органом та, за фактом, не є таким.  
     На підставі приписів частини 2 статті 19 Конституції України, частини 1 статті 8 Господарського Кодексу України та Положення про ЄДРПОУ юридична особа приватного права з назвою «Управління Державної міграційної служби України» (у відповідній області) не є органом державної влади.
     Загальновідомо, що відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
     Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (абз. 3 ч. 2 ст. 81).
     Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом (абз. 2 ч. 3 ст. 81).
     Згідно частини 4 статті 87 Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
     За змістом положень частин 1 та 4 статті 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.
     Слід при цьому наголосити, що законодавець посилається на Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (в редакції Закону України від 26.11.2015 р. № 835-VІІІ).
     Положеннями статті 43 Кодексу адміністративного судочинства України чітко визначено, що адміністративна процесуальна правосуб’єктність – це здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами).
     Також вказаним Кодексом визначено, що здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам).
     Згідно з Указом Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» з метою впорядкування видання міністерствами, іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів  громадян,  підприємств, установ та організацій з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються  міністерствами,  іншими  органами  виконавчої влади,  органами  господарського  управління  та  контролю  і  які зачіпають права, свободи й законні  інтереси  громадян  або  мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.
     Державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших  центральних органів виконавчої влади, органів господарського   управління та контролю здійснює Міністерство юстиції України.

     3.2. Положеннями про ДМС закріплено функцію управлінь ДМС України як територіального органу та як юридичної особи здійснювати свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні підрозділи.
      Територіальні підрозділи ДМС всіх областей України з нормативно визначеним переліком обов'язків не є окремими юридичними особами, а є структурними підрозділами територіальних органів ДМС (управлінь ДМС по областям).
      Згідно ч. 5 ст. 95 Цивільного кодексу України відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру. Але, жодний структурний підрозділ територіального органу ДМС не зареєстрований в єдиному державному реєстрі, що підтверджує факт здійснення діяльності структурних підрозділів ДМС в незаконний спосіб, та існування незаконно утворених структурних формувань у вигляді територіальних органів ДМС.
     На дату подання нашої заяви одночасно є діючими й не скасовані Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 405/2011, яким затверджено Положення про Державну міграційну службу України, і постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 360, якою затверджено нове Положення про Державну міграційну службу України.
    Поряд із тим, що одночасно існують декілька Положень про ДМС України, жодне з цих Положень не пройшло державну реєстрацію нормативно-правових актів, як і не пройшов реєстрацію жодний структурний підрозділ територіального органу ДМС у вигляді  реєстрації  в єдиному державному реєстрі згідно норм діючого законодавства України та конституційних принципів.

     3.3.  Крім того, управління ДМС України всіх областей України взагалі не здійснюють свої повноваження та не організовують належним чином контроль щодо своїх територіальних підрозділів з питань оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі книжечки зразка 1994 р. та самоусунулись від здійснення цієї функції, про що свідчать також відповіді про відмову в видачі діючого виду паспорта.
     На цей час такі дії мають масовий характер, що свідчить про умисний характер перешкод в оформленні та видачі паспорта громадянам України та невиконання своїх безпосередніх обов’язків. Це також підтверджує і лист-доручення ДМС України від 15.06.2017 р. за № Д/92/217, згідно якого в Україні припинено з 16.06.2017 р. оформлення та видачу паспортів у формі книжечки. Акцентуємо Вашу увагу, що заборони на видачу паспортів громадянина України у формі книжечки немає.
     Діючий Закон від 18.01.2001 р. № 2235-III «Про громадянство України» відповідно до Конституції України визначає правовий зміст громадянства України,  підстави і  порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.
    З позовними вимогами про визнання протиправною відмови територіальних підрозділів управлінь Державної міграційної служби України у відповідних областях у видачі паспорта громадянина України у формі книжечки та про зобов'язання цих територіальних підрозділів оформити та видати паспорт громадянина України у формі паспортної книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ, звертались громадяни України до органів судової влади,
     Законність таких вимог громадян України було підтверджено шляхом винесення на їх користь позитивних судових рішень, які вступили в законну силу.
     Крім того, Великою Палатою Верховного Суду за результатами  розгляду зразкової справи № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18) за позовом Дегтяр Наталії Олегівни до Коростенського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області, Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області про визнання дій неправомірними та зобов’язання оформити та видати бланк паспорту у формі паспортної книжечки – винесено позитивне судове рішення від 19 вересня 2018 р., яке підтвердило законність вимог громадян України за типовими позовними вимогами такої категорії справ.
     Поряд із цим, територіальні органи ДМС України не виконували й не виконують рішень судів, тим самим тотально ігнорують норми Конституції та законів України, проявляють неповагу до судової влади, до всього вітчизняного законодавства в цілому та, в кінцевому результаті, - до прав людини і громадянина.
     При цьому невиконанням судових рішень територіальні органи ДМС України лише  підтверджують незаконність своєї діяльності, а також те, що ця діяльність спрямована проти громадян України та проти нашої держави в цілому.

     3.4. Відомо, що станом на сьогодні досі знаходяться у стані ліквідації та не ліквідовано Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ДДГІРФО МВС України).
     Адже відповідно до чинної постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 559 «Деякі питання державного управління у сфері міграції», остання редакція якої датується 8 липня 2015 року – тобто вже після затвердження урядом Положення про Державну міграційну службу України в 2014 році:
     «З метою  оптимізації  системи  державного  управління у сфері міграції Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
     1. Припинити ліквідацію  Державного  департаменту  у  справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.
     2. Ліквідувати Державну міграційну службу.
     3. Установити,  що  правонаступниками  Державної  міграційної служби  з  питань  громадянства, реєстрації фізичних осіб та імміграції є Міністерство внутрішніх справ,  а з питань міграції в межах, визначених законодавством про біженців, - Державний комітет у справах національностей та релігій.
     4. Утворити комісію з ліквідації Державної міграційної служби.
     Затвердити  головою  зазначеної  комісії директора Державного департаменту  у  справах  громадянства,  імміграції  та реєстрації фізичних  осіб Мамонова Євгена Вадимовича» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2010-п).

     Враховуючи зазначене вище, а також висновки про те, що жодний структурний підрозділ територіального органу ДМС України не зареєстрований в єдиному державному реєстрі, що означає діяльність структурних підрозділів ДМС в незаконний спосіб та існування незаконно утворених структурних формувань у вигляді територіальних органів ДМС, з врахуванням покладених функцій на Міністерство внутрішніх справ України на чолі з міністром МВС, а також те, що в межах одного й того самого МВС в підпорядкуванні  знаходяться органи ДМС та знаходились підрозділи Державного Департаменту МВС України у справах громадянства, імміграції, реєстрації фізичних осіб (ДДГІРФО МВС України), що перебувають в процесі ліквідації та не ліквідовані, -

     ВИМАГАЄМО:
     1. Припинити процес ліквідації ДДГІРФО МВС України та його структурних підрозділів і відновити їх діяльність для здійснення функцій реєстрації громадянства України – внесення до відповідних облікових документів записів, що підтверджують громадянство України спеціально уповноваженим на те органом.
     2. МВС України на чолі з міністром відновити роботу ДДГІРФО МВС України з оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України (паспорту громадянина України) з підстав набуття громадянства України, у тому числі й щодо тих громадян, які на підставі Закону України від 18.01.2001 р. № 2235-III «Про громадянство України», що відповідно до Конституції України визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань  громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб, – звертались до органів судової влади для вирішення питання щодо отримання паспорту громадянина України у формі паспортної книжечки (відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ), та отримали позитивні рішення на свою користь, чи їх позовні вимоги є типовими по відношенню до зразкової справи                            № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18) , чи тільки  мають намір звернутись до компетентного органу державної влади з питанням отримання документу на підтвердження набуття громадянства України, а не з питаннями зі сфери нелегальної (незаконної) міграції, нелегального громадянства мігрантами. 
     3. Компетентному органу МВС (відновленим ДДГІРФО МВС України та його структурним підрозділам) вести облік громадян за раніше встановленими формами – за прізвищем, ім’ям та по-батькові, роком народження та за місцем реєстрації, без використання будь-якого цифрового ідентифікатора особи (у т.ч. за серією та номером паспорту), без внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру чи будь-яких інших об’єднаних баз даних, реєстрів та без автоматизованої обробки (у т.ч. транскордонної передачі) персональних даних.
     4. Відповідно до покладених на МВС України повноважень організувати і проконтролювати  виконання, а в разі наявності підстав – застосувати  відповідно до діючого законодавства заходи дисциплінарного впливу до працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України з питань, пов’язаних з оформленням та видачею документів, що підтверджують громадянство України, в тому числі й паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки, що передбачено Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим постановою Верховної ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XІІ.
     5.   Відповідь надати у повному обсязі, у визначений законом строк, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини заяви, та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на зазначену вище поштову адресу і в електронному вигляді, на електронну адресу: svf2011@ukr.net.     
    
   Зміст відповіді на заяву, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
                                      
  ________ жовтня  2018 року     

З повагою, Громадяни України,

Голова правозахисного
відділу ГО «Вільна Доля»:                                                  Олександр Зеркаль
                                                                             
Віце-президент
ГО «Вільна Доля»:                                                               Любов Ферліковська
                                                                               
Члени ГО «Вільна Доля»:                                                    Філіпенко С. В.
                                                                                        
                                                                                                  Палагута Н. В.
                                                                                      
                                                                                                  Акулов В. В.

                    Документ 559-2010-пчинний, поточна редакція —                          
                        Редакція від 15.07.2015, підстава 463-2015-п

                
                                                                            

                                  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                                             П О С Т А Н О В А
                                      від 7 липня 2010 р. N 559
                                                        Київ

             Деякі питання державного управління у сфері міграції

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  963 ( 
963-2010-п ) від 20.10.2010
           N  346 ( 
346-2011-п ) від 28.03.2011
           N  567 ( 
567-2011-п ) від 01.06.2011
           N  937 ( 
937-2011-п ) від 07.09.2011
           N 1194 (
1194-2011-п ) від 23.11.2011
           N  150 ( 
150-2012-п ) від 15.02.2012
           N  202 ( 
202-2012-п ) від 14.03.2012
           N  203 ( 
203-2012-п ) від 14.03.2012
           N  218 ( 
218-2012-п ) від 21.03.2012
           N  251 ( 
251-2012-п ) від 28.03.2012
           N  185 ( 
185-2013-п ) від 13.03.2013
           N  415 ( 
415-2013-п ) від 12.06.2013
           N  437 ( 
437-2013-п ) від 27.05.2013
           N  684 ( 
684-2013-п ) від 11.09.2013
           N  682 ( 
682-2014-п ) від 26.11.2014
           N  463 ( 
463-2015-п ) від 08.07.2015 }


     З метою  оптимізації  системи  державного  управління у сфері
міграції Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Припинити ліквідацію  Державного  департаменту  у  справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

     2. Ліквідувати Державну міграційну службу.

     3. Установити,  що  правонаступниками  Державної  міграційної
служби  з  питань  громадянства,  реєстрації  фізичних   осіб   та
імміграції є Міністерство внутрішніх справ,  а з питань міграції в
межах, визначених законодавством про біженців, - Державний комітет
у справах національностей та релігій.

     4. Утворити   комісію   з  ліквідації  Державної  міграційної
служби.

     Затвердити  головою  зазначеної  комісії директора Державного
департаменту  у  справах  громадянства,  імміграції  та реєстрації
фізичних  осіб Мамонова Євгена Вадимовича. { Абзац другий пункту 4
в редакції Постанови КМ N 963 (
963-2010-п ) від 20.10.2010 }

     Голові комісії:

     затвердити персональний    склад    комісії   і   забезпечити
здійснення заходів щодо ліквідації Державної міграційної служби;

     поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України
про результати проведеної роботи.


     {  Пункт  5  втратив  чинність одночасно з набранням чинності
Указом  Президента  ( 
405/2011  )  на підставі Постанови КМ N 346
(
346-2011-п ) від 28.03.2011 }


     6. Внести до  актів  Кабінету  Міністрів  України  зміни,  що
додаються.

     7. Визнати   такими,  що  втратили  чинність,  акти  Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.


     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 31


     { Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що відновлюють
дію,   втратив   чинність   на   підставі   Постанови   КМ  N  346
(
346-2011-п ) від 28.03.2011 }


                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                         постановою Кабінету Міністрів України
                                      від 7 липня 2010 р. N 559

                                                    ЗМІНИ,
              що вносяться до актів Кабінету Міністрів України


     {  Пункт  1  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 682
(
682-2014-п ) від 26.11.2014 }
 
     2. У  Положенні  про  посвідчення  особи без громадянства для
виїзду за  кордон,  затвердженому  постановою  Кабінету  Міністрів
України від  7  серпня  1995  р.  N  610 (
610-95-п ) (ЗП України,
1995 р., N 12, ст. 268; 2009 р., N 59, ст. 2073):
    1) у  першому  реченні  абзацу   першого   пункту   7   слова
"міграційної  служби"  замінити словами "Державного департаменту у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб";
     2) у тексті Положення  ( 
610-95-п  )  слово  "ДМС"  замінити
словом "МВС".
{  Пункт  2  втрачав  чинність  на  підставі  Постанови  КМ  N 185
185-2013-п  )  від 13.03.2013; дію пункту 2 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 (
415-2013-п ) від 12.06.2013 }
      {  Пункт  3  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 150
(
150-2012-п ) від 15.02.2012 }
      {  Пункт  4  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 684
(
684-2013-п ) від 11.09.2013 }
 
     5. В абзаці третьому пункту 24 Порядку  державної  реєстрації
(перереєстрації),  зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин,  сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших  прирівняних  до  них  транспортних  засобів   та   мопедів,
затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня
1998 р.  N 1388 (
1388-98-п ) (Офіційний вісник України,  1998 р.,
N 36,  ст.  1327;  2009 р.,  N 101,  ст.  3521),  слова "Державної
міграційної служби" замінити словами  "Державного  департаменту  у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб".
      {  Пункт  6  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 567
(
567-2011-п ) від 01.06.2011 }
      {  Пункт  7  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 346
(
346-2011-п ) від 28.03.2011 }
 
     8. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні
органи"  переліку  центральних  органів  виконавчої  влади,  інших
державних  органів,  відповідальних  за виконання зобов'язань,  що
випливають  із  членства  України  в   міжнародних   організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2002 р.  N 1371 (
1371-2002-п ) "Про  порядок  участі  центральних
органів  виконавчої  влади  у  діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна" (Офіційний вісник України,  2002 р.,  N 38,
ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747):
    1) у пункті 1:
     у позиції  "Управління  Верховного  комісара  ООН  у  справах
біженців"  слова  "Державна  міграційна  служба"  замінити  словом
"МВС";
    у позиції  "Комітет  з питань економічного співробітництва та
інтеграції (КЕСІ)" слово "ДМС," виключити;
     2) у пункті 3 слово "ДМС," виключити.

     {  Пункт  9  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 203
(
203-2012-п ) від 14.03.2012 }
      {  Пункт  10  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 202
(
202-2012-п ) від 14.03.2012 }
 
     11. У  порядках,  затверджених  постановою Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 2002 р.  N 1983 (
1983-2002-п  )  (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2400; 2009 р., N 59, ст. 2073):
     1) у Порядку формування квоти імміграції (
1983-2002-п ):
     у пункті 2:
     в абзаці   першому   слова   "Державної  міграційної  служби"
замінити словами "Державного департаменту у справах  громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб";
     в абзаці     шостому     слово    "ДМС"    замінити    словом
"Держкомнацрелігій";
     у пункті 3 слова  "Державною  міграційною  службою"  замінити
словами   "Державним   департаментом   у   справах   громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб";
     у пункті 4 слова  "Державною  міграційною  службою"  замінити
словом "МВС";
     2) у  Порядку  провадження  за заявами про надання дозволу на
імміграцію і поданнями про його скасування та виконання  прийнятих
рішень (
1983-2002-п ):
    у пункті 2:
    у підпункті 1:
     абзац перший викласти в такій редакції:
     "1) Державний департамент у справах громадянства,  імміграції
та реєстрації  фізичних  осіб  (далі  -  Департамент)  -  стосовно
іммігрантів, які є:";
     в абзаці  п'ятому  слова  "міграційна служба" замінити словом
"Департамент";
     у підпункті 2:
     в абзаці  першому  слова  "територіальні  органи  міграційної
служби  в  Автономній  Республіці  Крим,  областях,  мм.  Києві та
Севастополі  (далі  -  територіальні  органи)"  замінити   словами
"управління   (відділи)  у  справах  громадянства,  імміграції  та
реєстрації фізичних  осіб  головних  управлінь,  управлінь  МВС  в
Автономній  Республіці Крим,  областях,  мм.  Києві та Севастополі
(далі - територіальні органи)";
     в абзаці сьомому слова "міграційна  служба"  замінити  словом
"Департамент";
     в абзаці  першому підпункту 3 слова "територіальні підрозділи
міграційної служби в  містах  з  районним  поділом  та  районах  у
м. Києві  (далі  -  територіальні  підрозділи)"  замінити  словами
"відділи  (сектори)  у   справах   громадянства,   імміграції   та
реєстрації  фізичних осіб міських,  районних управлінь МВС (далі -
територіальні підрозділи)";
     у пункті 7,  абзаці  першому  пункту  9,  абзацах  першому  і
сьомому пункту 11,  абзаці третьому пункту 12,  абзацах третьому і
четвертому пункту 13,  пункті 15, абзацах першому і другому пункту
17,  пунктах  18,  23,  25  та  абзаці  першому  пункту  26  слова
"міграційна служба" в усіх відмінках замінити словом "Департамент"
у відповідному відмінку;
      {   Підпункт   3  пункту  11  втратив  чинність  на  підставі
Постанови КМ N 251 (
251-2012-п ) від 28.03.2012 }
 
     12. Абзац  третій додатка до розпорядження Кабінету Міністрів
України від  12  березня  2003  р.  N  132  ( 
132-2003-р  )  "Про
використання   та  підтримання  у  контрольному  стані  довідників
суб'єктів    формування    Державної     інформаційної     системи
реєстраційного  обліку  фізичних  осіб  та їх документування" - із
змінами, внесеними  постановами  Кабінету  Міністрів  України  від
15 березня 2006 р. N 327 (
327-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р.,  N  11,  ст.  752)  і  від  29  липня  2009  р.   N   810
(
810-2009-п   )   (Офіційний  вісник  України,  2009  р.,  N  59,
ст. 2073), викласти в такій редакції:
"Управління (відділи) у справах     МВС".
громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб головних
управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі,
відділи (сектори) у справах
громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб міських,
районних управлінь (відділів) МВС
     13. У  Правилах  оформлення  і видачі тимчасового посвідчення
громадянина України,  затверджених постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  17  липня 2003 р.  N 1111 (
1111-2003-п ) (Офіційний
вісник України,  2003 р.,  N 30, ст. 1550; 2007 р., N 10, ст. 367;
2009 р., N 59, ст. 2073):
     1) у  пунктах 4 і 16 слово "ДМС" замінити словами "Державного
департаменту у  справах  громадянства,  імміграції  та  реєстрації
фізичних осіб";
     2) в  абзаці  другому  пункту 5,  пунктах 11 і 17 слово "ДМС"
замінити словом "МВС".
{  Пункт  13  втрачав  чинність  на  підставі  Постанови  КМ N 185
185-2013-п  ) від 13.03.2013; дію пункту 13 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 (
415-2013-п ) від 12.06.2013 }
      {  Пункт  14  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 463
(
463-2015-п ) від 08.07.2015 }
      {  Пункт  15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1194
(
1194-2011-п ) від 23.11.2011 }
 
     16. У складі відповідальних за виконання заходу,  визначеного
пунктом   4   Програми   облаштування  осіб  з  числа  закордонних
українців,  що повертаються в Україну,  на період  до  2010  року,
затвердженої постановою    Кабінету    Міністрів    України    від
17 листопада 2004 р.  N 1573 ( 
1573-2004-п  )  (Офіційний  вісник
України, 2004  р.,  N 46,  ст.  3056;  2007 р.,  N 55,  ст.  2218;
2009 р., N 59, ст. 2073), слово "ДМС" замінити словом "МВС".
     17. В абзаці другому пункту 1  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 15 березня 2006 р. N 327 (
327-2006-п ) "Про створення
Державної інформаційної  системи  реєстраційного  обліку  фізичних
осіб та  їх  документування"  (Офіційний вісник України,  2006 р.,
N 11,  ст.  752; 2007 р., N 48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073)
слова  "Державну міграційну службу" замінити словами "Міністерство
внутрішніх справ".
      {  Пункт  18  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
(
218-2012-п ) від 21.03.2012 }
     {  Пункт  19  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937
(
937-2011-п ) від 07.09.2011 }
      {  Пункт  20  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 437
(
437-2013-п ) від 27.05.2013 }
      {  Пункт  21  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937
(
937-2011-п ) від 07.09.2011 }
 
     22. У  Концепції  розвитку  Державної  інформаційної  системи
реєстраційного   обліку   фізичних   осіб  та  їх  документування,
схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17  червня
2009 р.  N 711 (
711-2009-р ) (Офіційний вісник України,  2009 р.,
N 48, ст. 1628, N 59, ст. 2073):
     1) абзаци третій - п'ятий розділу "Структура, склад і функції
ДІС" викласти в такій редакції:
     "центральний рівень   -  вузли,  створені  в  структурі  МВС,
зокрема Головний обчислювальний центр,  резервний  банк  даних  та
державне підприємство "Державний центр персоналізації документів";
     регіональний рівень   -   вузли,   створені   в   управліннях
(відділах)  у  справах  громадянства,  імміграції  та   реєстрації
фізичних  осіб  головних  управлінь,  управлінь  МВС  в Автономній
Республіці Крим,  областях,  мм.  Києві та Севастополі,  у МЗС  та
структурних підрозділах інших суб'єктів формування ДІС;
     місцевий рівень - вузли, створені у Державному департаменті у
справах громадянства,  імміграції та реєстрації фізичних  осіб,  в
управліннях  (відділах)  у  справах  громадянства,  імміграції  та
реєстрації фізичних  осіб  головних  управлінь,  управлінь  МВС  в
Автономній Республіці Крим,  областях,  мм.  Києві та Севастополі,
відділах  (секторах)  у  справах   громадянства,   імміграції   та
реєстрації  фізичних  осіб міських,  районних управлінь,  відділів
МВС,  у  МЗС,  дипломатичних   представництвах   та   консульських
установах  України  за  кордоном,  структурних  підрозділах  інших
суб'єктів формування ДІС.";
     2) у тексті Концепції (
711-2009-р  )  слово  "ДМС"  замінити
словом "МВС".
     23. У  пункті  3 розпорядження Кабінету Міністрів України від
17  липня  2009  р.  N  895  ( 
895-2009-р  )  "Про  заходи   щодо
забезпечення   виконання   деяких  положень  Закону  України  "Про
Державний реєстр виборців"  слова  "Державній  міграційній  службі
разом з" виключити.


                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                         постановою Кабінету Міністрів України
                                    від 7 липня 2010 р. N 559

                                                  ПЕРЕЛІК
       актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність


     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р.
N  643  (
643-2009-п ) "Про утворення Державної міграційної служби
України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1670).
     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009  р.
N  750  ( 
750-2009-п  )  "Питання  Державної  міграційної  служби
України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1881).
     3. Пункти  3-5  постанови  Кабінету  Міністрів  України   від
29 липня  2009 р.  N 807 (
807-2009-п ) "Деякі питання організації
діяльності  Державної  міграційної   служби"   (Офіційний   вісник
України, 2009 р., N 59, ст. 2070).
     4. Пункт  20  змін,  що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від
29 липня  2009 р.  N 810 (
810-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 59, ст. 2073).
    5. Розпорядження Кабінету  Міністрів  України  від  29  липня
2009 р.   N  958  ( 
958-2009-р  )  "Питання  переведення  системи
реєстраційного обліку фізичних  осіб  з  паперових  на  електронні
носії".
     6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р.
N 188  ( 
188-2010-п  )  "Про  заходи  щодо  реалізації  державної
політики з   питань   громадянства"   (Офіційний  вісник  України,
2010 р., N 14, ст. 667).
     7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р.
N  189  ( 
189-2010-п  )  "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2009 р.  N 750"  (Офіційний  вісник
України, 2010 р., N 14, ст. 668).
     8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р.
N 190  ( 
190-2010-п  )  "Про  забезпечення  виконання  функцій  з
реєстрації фізичних  осіб"  (Офіційний  вісник  України,  2010 р.,
N 14, ст. 669).
     9. Розпорядження Кабінету Міністрів  України  від  2  березня
2010  р.  N  361  ( 
361-2010-р  ) "Про передачу цілісних майнових
комплексів пунктів тимчасового перебування іноземців та  осіб  без
громадянства,  які  незаконно  перебувають  в  Україні,  до  сфери
управління Державної міграційної служби".
     10. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від  2  березня
2010  р.  N  362  ( 
362-2010-р  ) "Про передачу цілісних майнових
комплексів  пунктів  тимчасового  розміщення  біженців  до   сфери
управління Державної міграційної служби".
             Документ 463-2015-пчинний, поточна редакція —                                
                                      Прийняття від 08.07.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 липня 2015 р. № 463 
Київ
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК
Інд. 72

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 липня 2015 р. № 463
ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 491 “Про затвердження Правил оформлення і видачі свідоцтва про належність до громадянства України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1053).
2. Пункт 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 327 “Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 752).
3. Пункт 12 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 810 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2073).
4. Пункт 14 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 559 “Деякі питання державного управління у сфері міграції” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1696).
5. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань міграції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 7 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 91).


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -