- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

четвер, 25 жовтня 2018 р.

Відмовляємось від ІННу і статусу фізичної особи-мігранта

  Відповідно до положень статті 57. Конституції України кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.
   Громадянам України варто якнайшвидше позбутися статусу пронумерованої фізичної особи, якій всупереч її волі і без її згоди, без дотримання положень зазначеної вище статті Основного закону, було присвоєно ідентифікаційний номер.
   Просто вдивіться у свій ідентифікаційний номер, і ви побачите, що вас пронумерували іще до того, як вам видали відповідну довідку. Більше того, навіть не напружуйте пам’ять аби згадати подробиці заповнення якихось форм-карток та поінформування вас посадовими особами про загрози вашого нового статусу фізичної особи – мігранта, у своїй державі.
   «Згода фізичної особи при наданні Облікової картки Законом не передбачена» - зазначено у відповіді ДПІ у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.
   Публікуємо наш варіант запиту на інформацію та відповідь на нього.

                              Державна податкова інспекція
                                     у Чечелівському районі м. Дніпра. 
                          Головного управління ДФС
                            у Дніпропетровській області
                                                 вул. Театральна, 1-А, місто Дніпро,
                                Дніпропетровська область, 49047    

                                                     Запит  
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                  «Про доступ до публічної інформації»

   Згідно з положеннями частини другої статті 32. Конституції України: «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». Частиною третьою, цієї ж статті визначено, що кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
   Відповідно до частини другої статті 34. Основного закону кожен громадянин має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. А згідно до положень статті 40. Конституції усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», у визначений законом строк,
                                                    Прошу:

1.           Надати завірену належним чином копію моєї письмової заяви, якою я надаю згоду на присвоєння мені ідентифікаційного номеру № 0000000000 від 05.05.2006 року;
2.           Надати завірену належним чином копію моєї письмової згоди на занесення відповідних відомостей (моїх персональних даних) Держподатінспекцією у Красногвардійському районі до Державного реєстру фізичних осіб, з датою - 13.04.2006 року;
3.           Надати завірену належним чином копію заповненої мною облікової картки фізичної особи – платника податків;
4.           Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про створення юридичної особи публічного права з назвою «Державна податкова інспекція у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області»;
5.           Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою «Державна податкова інспекція у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (код ЄДРПОУ: 39621406);
6.           Надати завірену належним чином, вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу з назвою «Державна податкова інспекція у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (код ЄДРПОУ: 39621406);
7.           Надати завірену належним чином фотокопію посвідчення державного службовця – теперішнього керівника юридичної особи з назвою «Державна податкова інспекція у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (код ЄДРПОУ: 39621406);
8.           Надати завірену належним чином фотокопію Присяги державного службовця – теперішнього керівника юридичної особи з назвою «Державна податкова інспекція у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (код ЄДРПОУ: 39621406);
9.           Надати завірені належним чином відомості стосовно наявності або відсутності (є чи немає) ідентифікаційного коду (ІНН) та біометричних документів у теперішнього керівника юридичної особи з назвою «Державна податкова інспекція у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (код ЄДРПОУ: 39621406);
10.       Надати завірену належним чином копію договору оренди займаних приміщень юридичною особою з назвою «Державна податкова інспекція у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (код ЄДРПОУ: 39621406), за адресою фактичного місцезнаходження: 49047, м. Дніпро, вул. Театральна, 1-А;
11.       Надати завірену належним чином копію Положення, згідно до пунктів якого, здійснює свою діяльність  юридична особа з назвою «Державна податкова інспекція у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (код ЄДРПОУ: 39621406);
12.       Надати завірені належним чином відомості про Державну реєстрацію Міністерством юстиції України, як нормативно-правового акту, Положення, згідно до пунктів якого, здійснює свою діяльність  юридична особа з назвою «Державна податкова інспекція у Чечелівському районі міста Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» (код ЄДРПОУ: 39621406); 
13.       Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
     У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину.   
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
Додаток:
-      Копія ідентифікаційного номеру № 0000000000 від 05.05.2006 року на моє ім’я – на 1 (одному) арк.

    22 жовтня 2018 року                                                 Філіпенко О. С.


4 коментарі:

 1. Деж тут сама відмова? Це тільки один з кроків, все запутали. Потібно створити чітку інструкцію для Українців від А до Я, ато багато не розуміють цого.
  Потрібна нова статья віл А до Я на 2019 рік щоб Люди не були ошукані і їм не присвоєли НОМЕР СЕРІЮ паспорта замість індифікаційного ІНН

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Да чуть запутано.Если можете подскажите, я сегодня подала заявку об отказе от ИНН.кода, и мне сказали подойти через 3 рабочих дня с паспортом,они хотят там какую-то отметку поставить.А из всего прочитанного я поняла что не нужно ее там ставить? Подскажите как быть дальше,я так поняла вы в этом понимаете.

   Видалити
 2. Как на работу устраиваться в случае отказа от ИНН? Везде пинать будут...ИНН номер реестра физических лиц, который ОБЯЗЫВАЮТ всем иметь, то есть всех обязывают принимать статус физических лиц добровольно выходит?

  ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -