- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

четвер, 22 листопада 2018 р.

Звертаємось до керівника МВС Авакова

   Отримавши відповідь на свою заяву (стосовно відновлення роботи паспортних столів для громадян України) не по суті заяви і за підписом неуповноваженої особи, звертаємось з повторною заявою до керівника (відповідно даних ЄДРПОУ) Міністерства внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича.

   Дякуємо всім, хто в різних куточках України підтримав нашу першу заяву, відправивши колективні звернення з цього приводу. Дякуємо, і просимо про подальшу підтримку.

Громадська  організація

«Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля»
    
ЄДРПОУ 39470004, в ПАТ ''КРЕДОБАНК'' р/р 26007011050290, код банка 325365
Адреса для листування: 49000 м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 62, а/с 842
e-mail: svf2011@ukr.net
 
                                                                 
Міністерство внутрішніх справ України
вул. Академіка Богомольця, 10
 м. Київ, 01601, Україна

ЗАЯВА (ПОВТОРНА)

          Заявою  від 02.10.2018 р., засобом електронного зв’язку та УДППЗ «Укрпошта» з повідомленням листом № 4905505315321 направлено громадянами України, тими, хто нижче підписалися від свого імені та від імені ГО «Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним ”Вільна Доля”», виходячи із діючих джерел права, а саме, користуючись нормативно-правовими актами, прийнятими відповідними уповноваженими на те державними органами на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, до уповноваженої особи, якою є, згідно діючого законодавства (а саме, згідно діючого Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383/2011 (в редакції від 03.08.2012 р., підстава 462/2012)  - міністр МВС, та на якого покладено відповідальність з спрямовування та координування  діяльності  Державної  міграційної служби України (далі – ДМС України) – було заявлено наступні вимоги :
     1. Припинити процес ліквідації ДДГІРФО МВС України та його структурних підрозділів і відновити їх діяльність для здійснення функцій реєстрації громадянства України – внесення до відповідних облікових документів записів, що підтверджують громадянство України спеціально уповноваженим на те органом.
     2. МВС України на чолі з міністром відновити роботу ДДГІРФО МВС України з оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України (паспорту громадянина України) з підстав набуття громадянства України, у тому числі й щодо тих громадян, які на підставі Закону України від 18.01.2001 р. № 2235-III «Про громадянство України», що відповідно до Конституції України визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань  громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб, – звертались до органів судової влади для вирішення питання щодо отримання паспорту громадянина України у формі паспортної книжечки (відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ), та отримали позитивні рішення на свою користь, чи їх позовні вимоги є типовими по відношенню до зразкової справи № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18), чи тільки  мають намір звернутись до компетентного органу державної влади з питанням отримання документу на підтвердження набуття громадянства України, а не з питаннями зі сфери нелегальної (незаконної) міграції, нелегального громадянства мігрантами. 
     3. Компетентному органу МВС (відновленим ДДГІРФО МВС України та його структурним підрозділам) вести облік громадян за раніше встановленими формами – за прізвищем, ім’ям та по-батькові, роком народження та за місцем реєстрації, без використання будь-якого цифрового ідентифікатора особи (у т.ч. за серією та номером паспорту), без внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру чи будь-яких інших об’єднаних баз даних, реєстрів та без автоматизованої обробки (у т.ч. транскордонної передачі) персональних даних.
     4. Відповідно до покладених на МВС України повноважень організувати і проконтролювати  виконання, а в разі наявності підстав – застосувати  відповідно до діючого законодавства заходи дисциплінарного впливу до працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України з питань, пов’язаних з оформленням та видачею документів, що підтверджують громадянство України, в тому числі й паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки, що передбачено Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим постановою Верховної ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XІІ.
    Згідно даних поштового зв’язку, направлену заяву було вручено одержувачу 04.10.2018 р.
   Хочемо підкреслити, що надавалась саме заява, а не звернення.

      З публічної  інформації, а саме, з  відомостей (виписки) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  (МВС УКРАЇНИ) станом на 13.11.2018 р. (додається) в графі  «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» зареєстровано:
АВАКОВ АРСЕН БОРИСОВИЧ - керівник з 27.02.2014.
  
      Враховуючи, що згідно даних в ЄДР про юридичну особу  з назвою «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  (МВС УКРАЇНИ) не зазначено, що  АВАКОВ АРСЕН БОРИСОВИЧ є міністром МВС , але АВАКОВ АРСЕН БОРИСОВИЧ є особою , уповноваженою представляти вищезазначену юридичну особу у правовідносинах з третіми особами.
    Таким чином, відповідь на вищезазначену заяву від 02.10.2018 мало би бути надана уповноваженою на те особою представляти юридичну особу  з назвою «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  (МВС УКРАЇНИ).
  
    Натомість, на вищезазначену нашу заяву від 02.10.2018 р.  направлено лист від 31.10.2018 р. за № 36/617   (не зазначено № вхідної кореспонденції, на який даний лист складено), із зазначенням, що лист підписано «начальником  І.В. Ковалевською», яка не є  особою, на яку покладено відповідальність з спрямовування та координування  діяльності  Державної  міграційної служби України (далі – ДМС України), та не є особою, уповноваженою представляти МВС України з  зазначених питань.  
      Саме з цієї причини – зазначена відповідь  не може мати ніякого правового значення,  тому є нікчемною.
    Тому, на цю відповідь ми, заявники, не можемо на неї реагувати інакше, ніж повторити свою вимогу до уповноваженої особи надати відповідь на виконання нашої заяви від 02.10.2018 р., направлену засобом електронного зв’язку та УДППЗ «Укрпошта» з увідомленням листом  № 4905505315321, яка є саме заявою, а не зверненням, як зазначено в листі    І.В. Ковалевської.
   Хочемо нагадати, що згідно до положень статті 8. Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
А відповідно до статті 19. Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

   Зміст відповіді на заяву, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

Додаток:

-         Витяг з ЄДРПОУ про МВС – на 4 (чотирьох) арк.
                                      
    22 листопада  2018 року
     
З повагою, Громадяни України,
                                                             
Віце-президент
ГО «Вільна Доля»:                                            Ферліковська Л. І.
                                                                               
Представники ГО «Вільна Доля»:   
                                  
Детальна інформація про юридичну особу станом на 13.11.2018

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
(МВС УКРАЇНИ)
Організаційно-правова форма
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Назва юридичної особи
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
00032684
Місцезнаходження юридичної особи
01024, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
АВАКОВ АРСЕН БОРИСОВИЧ - керівник з 27.02.2014
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 17.10.2000
Дата запису: 16.07.2007
Номер запису: 1 070 120 0000 029042
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 23.10.1997

ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НI ГУ МIНДОХОДIВ У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 38748591;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 03.02.1997;
Номер взяття на облік: 15403

ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НI ГУ МIНДОХОДIВ У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 38748591;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 07.04.2000;
Номер взяття на облік: 01-000245
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 01-000245;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
11-10-2018; 10-10-2018; 26-09-2018; 26-09-2018; 14-09-2018; 13-09-2018; 31-08-2018; 31-08-2018; 20-08-2018; 20-08-2018; 02-08-2018; 31-07-2018; 17-07-2018; 14-06-2018; 25-05-2018; 24-05-2018; 15-05-2018; 10-05-2018; 10-05-2018; 24-04-2018; 11-01-2018; 16-11-2017; 21-07-2017; 05-04-2016; 02-02-2016; 26-01-2016; 04-07-2008

1 коментар:

  1. Аваков типичный представитель англо -саксонской элиты. Он не зря затихарился. Не зря он обзавелся личной армией, что бы запугивать народ Украины.

    ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -