- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

пʼятниця, 30 листопада 2018 р.

Закон України «Про державні символи України, порядок їх використання та захисту» - проект


Припадає пилом в архівах Верховної Ради України проект закону без проявів поваги до Великого Державного Герба України:

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державні символи України,
порядок їх використання та захисту
_______________________________
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює опис державних символів України, визначає порядок їх використання та захисту.


РОЗДІЛ I
Загальні положення

Стаття 1.    Державні символи суверенної України
1. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
2. Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України, зобов’язані шанувати державні символи України.

Стаття 2.    Виховання шанобливого ставлення до державних символів України
1. Державні символи України використовуються у навчально-виховному процесі в загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах з метою виховання у дітей, учнівської і студентської молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності та любові до Вітчизни.
Вивчення тексту Державного Гімну України та ознайомлення із звучанням його музичної редакції, загальними правилами поведінки щодо державних символів України входить до програми початкової школи.
Зображення Державного Прапора України і Державного Герба України, а також текст Державного Гімну України встановлюються постійно у навчальних закладах у спеціально відведених місцях.
2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щороку напередодні Дня Державного Прапора України організовують цикли публікацій в друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередач, спрямовані на вшанування громадянами багатовікової історії національного державотворення, роз’яснення значення державних символів для становлення незалежної України.

Стаття 3.    Публічне шанування державних символів України
1. На знак шанування державних символів України громадяни під час:
підняття, спуску, внесення або винесення Державного Прапора України проводжають його стоячи обличчям до стягу. Військовослужбовці дотримуються вимог, установлених військовими статутами, а цивільні особи чоловічої статі знімають головні убори (крім релігійних головних уборів).
виконання Державного Гімну України віддають йому почесті, аналогічні зазначеним у абзаці другому пункту 1 цієї статті.
Покладення під час виконання Державного Гімну України цивільними особами правої руки на серце вітається.

Стаття 4.    Еталони державних символів України
1. Еталонні примірники Державного Прапора України і Державного Герба України (кольоровий), а також еталонний запис Державного Гімну України зберігаються у Верховній Раді України.
Видання еталонних примірників державних символів України здійснюється на замовлення Кабінету Міністрів України.

Стаття 5.    Правовий захист державних символів України
1. Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України є об’єктами права державної власності та не належать до об’єктів авторського права.
2. Державний Прапор України і Державний Герб України не можуть використовуватися як геральдична основа для інших геральдичних знаків – прапорів, гербів або емблем органів влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць України, територіальних громад сіл, селищ, міст.
3. Забороняється:
відтворення державних символів України у символіці громадського об’єднання, професійної спілки та їх об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб;
буквальне відтворення державних символів України у символіці політичної партії;
використання або імітування зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
випуск у світ, виготовлення чи розповсюдження продукції, яка містить рекламу з використанням шаржування державних символів України у будь-якому вигляді;
використання Державного Прапора України або його зображення, зображення Державного Герба України у спосіб, що виражає зневажливе ставлення до цих державних символів України, розміщення на них написів чи зображень незалежно від способів їх нанесення та змісту, якщо при цьому виявляється неповага до державного символу України;
спотворення тексту чи музики Державного Гімну України у спосіб, що виражає зневажливе ставлення до цього державного символу України.

Стаття 6.    Відповідальність щодо використання державних символів України
1. Відповідальність за дотримання вимог щодо використання державних символів України несуть керівники державних органів, державних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, а у разі встановлення Державного Прапора України або розміщення зображення Державного Герба України на житлових будинках – власники приватних будинків або особи, відповідальні за експлуатацію багатоквартирних будинків.
2. Публічна наруга над державними символами України, а також порушення установлених цим Законом вимог щодо їх офіційного використання тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
РОЗДІЛ   ІІ
Державний  Прапор  України

Стаття 1.    Опис Державного Прапора України
1. Державний Прапор України – це стяг, який складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору. Обидві сторони полотнища ідентичні. Співвідношення ширини полотнища до його довжини – 2 : 3.
Схематичне зображення Державного Прапора України міститься у додатку № 1 до цього Закону.
2. Технічні вимоги до виготовлення Державного Прапора України та відтворення його кольорів встановлюються національним стандартом України, який затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації.

Стаття 2.    Постійне встановлення Державного Прапора України
1. Державний Прапор України встановлюється постійно на адміністративних будівлях, у яких розміщуються: резиденція Президента України та його допоміжні органи, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, резиденція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рада національної безпеки і оборони України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, суди загальної юрисдикції, Вища рада юстиції, Генеральна прокуратура України та органи прокуратури, Служба безпеки України та її органи, Генеральний штаб Збройних Сил України, командування органів військового управління, військових з’єднань, частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Рахункова палата України, Центральна виборча комісія, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, якщо вони розміщені в окремих адміністративних будівлях, органи місцевого самоврядування.
Державний Прапор України встановлюється також на адміністративних будівлях, у яких розміщуються інші державні органи, закордонні дипломатичні установи України, і на полярній станції України.
Державний Прапор України встановлюється на центральних площах, майданах або вулицях міст Києва і Севастополя, Автономної Республіки Крим, обласних та районних центрів, а також за рішенням органу місцевого самоврядування – в інших населених пунктах України.
2. Державний Прапор України встановлюється постійно у приміщеннях, в яких проводяться засідання: Верховної Ради України та її комітетів, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Ради національної безпеки і оборони України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, судів загальної юрисдикції, Вищої ради юстиції, колегії Генеральної прокуратури України, колегії Служби безпеки України, колегії Рахункової палати України, Центральної виборчої комісії, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, президій Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.
3. Державний Прапор України встановлюється постійно в службових кабінетах: Президента України, Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Прем’єр-міністра України і членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів судів загальної юрисдикції, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Рахункової палати України, Голови Центральної виборчої комісії, Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів місцевих державних адміністрацій, голів органів місцевого самоврядування, керівників закордонних дипломатичних установ України, керівників інших державних органів.

Стаття 3.    Інші випадки використання Державного Прапора України
1. Державний Прапор України встановлюється:
на адміністративних будівлях підприємств, установ, організацій,
а також житлових будинках у День Соборності України (22 січня), День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) (9 травня), День Конституції України (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня), День незалежності України (24 серпня), День захисника України (14 жовтня), під час проведення загальнодержавних заходів;
на будівлях і в приміщеннях, у яких відбувається голосування під час виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, а також під час проведення референдумів;
на будівлях, у яких проводяться офіційні міжнародні заходи на території України;
на транспортних засобах Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра закордонних справ України (під час візитів в Україну міністрів закордонних справ іноземних держав та керівників міжнародних організацій) – праворуч за напрямком руху, а також на транспортних засобах керівників закордонних дипломатичних установ України та інших офіційних представництв, керівників державних та урядових делегацій за межами України, – з дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування.
2. Державний Прапор України встановлюється також у приміщеннях, в яких проводяться:
офіційні або урочисті заходи загальнодержавного значення або заходи за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;
офіційні або урочисті заходи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів;
протокольні заходи Міністерства закордонних справ та закордонних дипломатичних установ України з дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування;
сесії місцевих рад та засідання їх виконавчих органів;
урочисті церемонії державної реєстрації шлюбу.
3. Державний Прапор України піднімається:
у місцях зустрічей і проводів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України під час їх робочих поїздок по Україні;
в аеропорту (на вокзалі) під час відбуття Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та Міністра закордонних справ України за кордон з державним, офіційним або робочим візитом та під час повернення їх після таких візитів в Україну;
під час проведення церемонії зустрічі та проводів глав іноземних держав, глав парламентів та урядів іноземних держав, міністрів закордонних справ іноземних держав і керівників міжнародних організацій, які відвідують Україну з державним, офіційним або робочим візитом, –
з дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу і звичаїв держави відвідування або правил міжнародної організації;
у місцях постійної дислокації військових частин, вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, а також у польових таборах під час проведення навчань і польових виходів, – щоденно;
у пунктах пропуску через державний кордон;
на українських павільйонах під час проведення міжнародних виставок та ярмарків.
4. Державний Прапор України піднімається на українських військових кораблях і суднах, допоміжних суднах, а також на невійськових суднах, що одержали право плавання під Державним Прапором України
в порядку, встановленому законом та нормами міжнародного права.
5. Під час проведення загальнодержавних фізкультурно-спортивних заходів та всеукраїнських спортивних змагань, міжнародних спортивних змагань, які відбуваються за участю збірних команд України, та офіційної церемонії нагородження переможців і призерів міжнародних змагань – членів спортивних збірних команд України Державний Прапор України піднімається з урахуванням вимог, визначених правилами проведення таких змагань.

Стаття 4.    Вимоги до встановлення або підняття Державного Прапора України
1. Державний Прапор України кріпиться до древка чи прапорової щогли (флагштока). Древко виготовляється з порід дерева світлого кольору та покривається безколірним лаком. Верхня частина древка оформляється, як правило, у вигляді конуса.
Співвідношення ширини Державного Прапора України до довжини древка повинно бути не менш як 1 : 3, а до висоти прапорової щогли (флагштока) – не менш як 1 : 6.
2. Державний Прапор України встановлюється на древку на видному місці фасаду будинку (будівлі) або піднімається на прапоровій щоглі (флагштоці) перед фасадом будівлі чи у верхній центральній її частині із урахуванням особливостей архітектурного стилю.
У разі встановлення Державного Прапора України на фасаді будинку (будівлі) древко вставляється у кронштейн, який кріпиться до фасаду під кутом не більш як 45 градусів. Нижня частина кронштейна кріпиться до фасаду будинку (будівлі) не нижче ніж два метри від землі.
3. Державний Прапор України встановлюється або піднімається у світлу пору доби. Державний Прапор України, що встановлюється або піднімається постійно на будівлі або біля будівлі, на центральній площі або вулиці населеного пункту повинен освітлюватися в темну пору доби.
4. У приміщеннях, в яких проводяться офіційні або урочисті заходи чи засідання, Державний Прапор України встановлюється (вивішується) ліворуч, якщо дивитися на нього, від трибуни або президії (за наявності відповідних технічних умов).
У службових кабінетах Державний Прапор України встановлюється (вивішується) ліворуч від робочого місця посадової особи, якщо дивитися на нього.
5. У разі вивішування Державного Прапора України без древка полотнище може використовуватися горизонтально (розгортається праворуч) або вертикально (ліва смуга – синього кольору, права – жовтого кольору, якщо дивитися на прапор).
6. Встановлений, піднятий або вивішений Державний Прапор України не повинен торкатися поверхні землі та води, підлоги, дерев чи інших предметів.
7. Державний Прапор України повинен бути чистим і непошкодженим, його розмір та кольори повинні відповідати вимогам цього Закону. Забороняється розміщувати на його полотнищі предмети, емблеми, позначки, літери, слова, цифри, малюнки або зображення будь-якого характеру, прикрашати полотнище бахромою.
8. Державний Прапор України, що став непридатним для використання, підлягає утилізації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5.    Особливості використання Державного Прапора України одночасно з Прапором (штандартом) Президента України
1. Державний Прапор України у місцях перебування Президента України, його участі в офіційних заходах та урочистостях встановлюється або піднімається ліворуч від Прапора (штандарта) Президента України, якщо дивитися на них.
2. На транспортних засобах пересування Президента України Державний Прапор України розташовується праворуч, а Прапор (штандарт) Президента України – ліворуч за напрямком руху на одному рівні по висоті та одній горизонтальній лінії, перпендикулярній напрямку руху такого транспортного засобу.

Стаття 6.    Особливості використання Державного Прапора України одночасно з прапорами іноземних держав, їх об’єднань або міжнародних організацій
1. У разі необхідності повсякденного використання в Україні Державного Прапора України одночасно з прапорами іноземних держав,
їх об’єднань або міжнародних організацій
, Державний Прапор України встановлюється або піднімається ліворуч від таких прапорів, якщо дивитися на них.
2. Під час проведення в Україні державних, офіційних або робочих візитів глав іноземних держав, глав парламентів та урядів іноземних держав, міністрів закордонних справ іноземних держав і керівників міжнародних організацій Державний Прапор України встановлюється або піднімається праворуч від таких прапорів, якщо дивитися на них, або у центрі.
У разі встановлення або підняття державних прапорів двох і більше іноземних держав разом Державним Прапором України, такі прапори розміщуються в алфавітному порядку згідно з назвами держав українською мовою або іншою узгодженою мовою.
У разі встановлення або підняття Державного Прапора України в центрі (від семи прапорів і більше) прапори іноземних держав розміщуються в алфавітному порядку згідно з назвами держав українською мовою або іншою узгодженою мовою у такій послідовності: перший прапор – ліворуч від Державного Прапора України, другий – праворуч, третій – ліворуч, четвертий – праворуч і так далі.
У разі проведення в Україні засідання міжнародної організації,
членом якої є Україна, прапор міжнародної організації встановлюється або піднімається ліворуч від прапорів іноземних держав та Державного Прапора України, якщо дивитися на них.
У разі одночасного встановлення прапорів на транспортних засобах пересування Державний Прапор України розташовується ліворуч, а прапор іноземної держави, об’єднань іноземних держав або міжнародної організації – праворуч у напрямку руху на одному рівні по висоті та одній горизонтальній лінії, перпендикулярній напрямку руху такого транспортного засобу.
3. Кожний прапор встановлення на окремому древку або піднімається на окремій прапоровій щоглі (флагштоку). Прапори повинні бути однакового розміру, древко, прапорові щогли (флагштоки) та підйом прапорів – однакової висоти.
4. Під час закордонних державних, офіційних або робочих візитів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України або Міністра закордонних справ України Державний Прапор України встановлюється або піднімається із дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування.

Стаття 7.    Особливості використання Державного Прапора України одночасно з іншими прапорами
1. У разі встановлення або підняття на території України Державного Прапора України одночасно з іншим прапором (органів влади, адміністративно-територіальних одиниць України, прапорів Збройних Сил України, Бойовим Прапором військової частини Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, прапорами громадських об’єднань, політичних партій і блоків, професійних спілок, підприємств, установ та організацій усіх форм власності) Державний Прапор України розміщується ліворуч від такого прапору, якщо дивитися на них.
При слідуванні прапороносних груп Збройних Сил України колонною Державний Прапор України розташовується попереду інших прапорів, у шерензі – ліворуч від іншого прапору, якщо дивитися на них.
У разі одночасного встановлення або підняття непарної кількості прапорів Державний Прапор України розташовується в центрі, а при розміщенні парної кількості прапорів (більше двох) – ліворуч від центра.
Древка прапорів, прапорові щогли (флагштоки) повинні бути однакової висоти. Висота підняття Державного Прапора України не може бути меншою, ніж висота підняття інших прапорів. Інші прапори не можуть бути більшими за розміром, ніж Державний Прапор України.

Стаття 8.    Особливості використання Державного Прапора України миротворчим контингентом та миротворчим персоналом
1. Державний Прапор України використовується миротворчим контингентом та миротворчим персоналом України під час участі у міжнародних миротворчих операціях відповідно до міжнародних договорів України з дотриманням вимог цього Закону, норм міжнародного права та звичаїв держави перебування.

Стаття 9.    Особливості використання Державного Прапора України під час траурних церемоній
1. У разі оголошення жалоби Державний Прапор України використовується в траурному оформленні. До верхньої частини древка прикріплюється чорна стрічка завдовжки полотнища і завширшки
5-10 сантиметрів.
2. Державний Прапор України, піднятий на прапоровій щоглі (флагштоку), приспускається на половину її висоти таким чином, щоб нижня кромка полотнища знаходилася на середині прапорової щогли (флагштоку). Якщо на момент оголошення жалоби Державний Прапор України не піднято, його піднімають до вершини прапорової щогли (флагштоку) й одразу повільно приспускають. Після закінчення жалоби спуск Державного Прапора України проводять у зворотному порядку.
При використанні Державного Прапора України під час траурних церемоній на прапоровій щоглі чорна стрічка не використовується.
3. Державний Прапор України може використовуватися під час траурних церемоній, що передбачають віддання військових або інших офіційних почестей померлому (загиблому) громадянину України.
Його труна покривається полотнищем Державного Прапора України. Перед погребінням полотнище Державного Прапора України згортається і передається рідним (близьким) покійного.
Стаття 10.                Особливості використання Державного Прапора України закордонними дипломатичними установами України
1. Державний Прапор України використовується закордонними дипломатичними установами України відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини та Віденської конвенції про консульські зносини, інших консульських конвенцій і норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування із дотриманням вимог цього Закону.

Стаття 11.                Особливості використання Державного Прапора України підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями та фізичними особами
1. Державний Прапор України з дотриманням вимог цього Закону та шанобливого ставлення може використовуватися під час проведення офіційних та урочистих заходів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, професійних спілок та інших громадських об’єднань, а також фізичними особами.

Стаття 12.                Використання зображення Державного Прапора України
1. Зображення Державного Прапора України:
використовується на бланках паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного та службового паспортів України, посвідчень, свідоцтв та інших документів, що видаються державними органами згідно із законом;
наноситься як розпізнавальний знак держави на українські цивільні повітряні судна, судна морського і річкового транспорту, космічні апарати.
2. Зображення Державного Прапора України може використовуватися:
як основа або елемент державних нагород України та нагрудних знаків відповідно до закону;
у геральдичних знаках державних органів, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, державних підприємств, установ та організацій у порядку, встановленому Президентом України;
як елемент геральдичного знака – Військово-Морського Прапора Збройних Сил України і прапора Морської охорони Державної прикордонної служби України;
на урядових та відомчих заохочувальних відзнаках, відзнаках органів місцевого самоврядування, пам’ятних адресах і вітальних листах органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
у знаках розрізнення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу на форменому одязі, нагрудних знаках та знаках класної кваліфікації;
для святкового оформлення населених пунктів під час святкування Дня Державного Прапора України та інших державних свят, приміщень, у яких проводяться офіційні та урочисті заходи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, політичних партій, професійних спілок та інших громадських об’єднань, фізичних осіб.
3. Зображення Державного Прапора України може відтворюватися на головній сторінці веб-сайту і в офіційних виданнях органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
4. Відтворення зображення Державного Прапора України може здійснюватися довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів з обов’язковим дотриманням його опису та вимог, установлених цим Законом.
5. Зображення Державного Прапора України може використовуватися в декоративних цілях, у тому числі в сувенірній продукції, таким чином, щоб при цьому не було проявлено неповагу до Державного Прапора України.

Стаття 13.                День Державного Прапора України
1. День Державного Прапора України є державним святом,
яке відзначається щороку 23 серпня.
2. У День Державного Прапора місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування України забезпечують проведення офіційної церемонії підняття Державного Прапора України в містах Києві та Севастополі, Автономній Республіці Крим, обласних та районних центрах, інших населених пунктах України.


РОЗДІЛ ІІІ
Державний Герб України

Стаття 14.                Опис Державного Герба України
1. Державний Герб України є державним символом України,
який включає в себе великий Державний Герб України та малий Державний Герб України.
2. Малий Державний Герб України є головним елементом великого Державного Герба України та представляє собою золоте зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого (тризуба) на синьому тлі п’ятистороннього щита.
Кольорове, двоколірне і схематичне зображення малого Державного Герба України міститься у додатку № 2 до цього Закону.
3. Відтворення малого Державного Герба України дозволяється без геральдичного щита.
Стаття 15.                Постійне розміщення зображення малого Державного Герба України
1. Зображення малого Державного Герба України розміщується постійно на фасадах адміністративних будинків, в яких розташовані: резиденція Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, резиденція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рада національної безпеки і оборони України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, суди загальної юрисдикції, Вища рада юстиції, Генеральна прокуратура України та органи прокуратури, Служба безпеки України та її органи, Генеральний штаб та інші органи військового управління Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Рахункова палата України, Центральна виборча комісія, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, якщо вони розміщені в окремих адміністративних будівлях, органи місцевого самоврядування.
Зображення Державного Герба України розміщується також постійно на фасадах адміністративних будівель, у яких розміщуються інші державні органи, закордонні дипломатичні установи України, і на полярній станції України.
2. Зображення малого Державного Герба України розміщується постійно у приміщеннях, в яких проводяться засідання: Верховної Ради України та її комітетів, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Ради національної безпеки і оборони України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, судів загальної юрисдикції, Вищої ради юстиції, колегії Генеральної прокуратури України, колегії Служби безпеки України, колегії Рахункової палати України, Центральної виборчої комісії, органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, президій Національної академії наук України та галузевих академій наук.
3. Зображення малого Державного Герба України розміщується постійно:
у службових кабінетах: Президента України, Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Прем’єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів судів загальної юрисдикції, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Рахункової палати України, Голови Центральної виборчої комісії, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів місцевих державних адміністрацій, голів органів місцевого самоврядування, керівників закордонних дипломатичних установ України, керівників інших державних органів;
у приміщеннях, в яких проводяться сесії місцевих рад та засідання їх виконавчих органів, урочисті церемонії державної реєстрації шлюбу та державної реєстрації народження дитини, в залах судових засідань.

Стаття 16.                 Тимчасове розміщення зображення малого Державного Герба України
1. Зображення малого Державного Герба України тимчасово розміщується на будівлях, в яких:
розташовуються виборчі комісії (комісії з референдуму) і в приміщеннях для голосування на час виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також на час проведення референдумів;
проводяться офіційні міжнародні заходи на території України на час їх проведення.
2. Зображення малого Державного Герба України тимчасово розміщується у приміщеннях, в яких проводяться:
офіційні або урочисті заходи загальнодержавного значення або заходи за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;
офіційні або урочисті заходи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів;
протокольні заходи Міністерства закордонних справ України та закордонних дипломатичних установ України з дотриманням положень міжнародних договорів, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування;
сесії місцевих рад та засідання їх виконавчих органів.
Стаття 17.                 Вимоги до відтворення та розміщення зображення малого Державного Герба України
1. Відтворення малого Державного Герба України може бути виконано в кольоровому або двоколірному зображенні із додержанням пропорцій герба, в графічному або об’ємному вигляді.
Відтворення допускається у розмірах, що відповідають меті його застосування.
2. Зображення малого Державного Герба України розміщується на фасадах будівель з урахуванням їх архітектурного стилю.
3. У приміщеннях, в яких проводяться офіційні або урочисті заходи чи засідання, зображення малого Державного Герба України розміщується на стіні або іншій вертикально розміщеній площині – праворуч від трибуни або за президією.

Стаття 18.                 Використання зображення малого Державного Герба України
1. Зображення малого Державного Герба України використовується:
на офіційних символах Президента України;
на бланках паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного та службового паспортів України, посвідчень, свідоцтв та інших документів, що видаються державними органами згідно із законом;
на бланках законодавчих та нормативно-правових актів;
на офіційних виданнях органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
на стовпах прикордонних знаків, що позначають державний кордон України, та у пунктах пропуску через державний кордон;
на вивісках на будівлях органів влади, штабів військових частин;
у символіці органів влади в порядку відповідно до законодавства;
на урядових та відомчих заохочувальних відзнаках, дипломах, пам’ятних адресах і вітальних листах, спеціальних перепустках (посвідченнях) органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
на грошових знаках;
на знаках поштової оплати;
на транспортних засобах національного оператора поштового зв’язку;
на печатках державних та приватних нотаріусів;
на спортивному спорядженні, формі членів збірних команд України під час їх участі у міжнародних спортивних заходах;
у засобах масової інформації, засновниками яких є органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
як розпізнавальний знак держави на українських цивільних повітряних суднах, суднах морського і річкового транспорту, космічних апаратах.
2. Зображення малого Державного Герба України може використовуватися:
на печатках і бланках кореспонденції: Президента України та його допоміжних органів, органів законодавчої, виконавчої та судової влади, інших органів влади України, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук України та галузевих академій наук.
Порядок виготовлення, використання, зберігання та знищення печаток, бланків та інших носіїв зображення Державного Герба України встановлюється Кабінетом Міністрів України;
на державних цінних паперах;
як основа або елемент державних нагород України та нагрудних знаків відповідно до закону;
у символіці органів влади відповідно до законодавства;
для святкового оформлення населених пунктів під час святкування державних свят, приміщень, у яких проводяться офіційні та урочисті заходи державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, професійних спілок, інших громадських об’єднань.

Стаття 19.                 Використання зображення малого Державного Герба України у символіці Збройних Сил України, інших військових формувань
1. Зображення малого Державного Герба України може використовуватися у військовій символіці, у тому числі на бойових прапорах військових частин та з’єднань Збройних Сил України, інших військових формувань, які створюються відповідно до законів України.
2. Зображення малого Державного Герба України може використовуватися для визначення належності озброєння і військової техніки, у знаках розрізнення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, на форменому одязі, на знаках класної кваліфікації, на нагрудних знаках.

Стаття 20.                 Особливості використання зображення малого Державного Герба України закордонними дипломатичними установами України
1. Зображення малого Державного Герба України використовується закордонними дипломатичними установами України відповідно до положень міжнародних договорів, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування.

Стаття 21.                 Особливості використання малого Державного Герба України одночасно з гербом іноземної держави
1. У разі необхідності повсякденного одночасного розміщення в Україні малого Державного Герба України та герба іноземної держави малий Державний Герб України розташовується ліворуч від та герба іноземної держави, якщо дивитися на них.
2. Під час проведення в Україні державних, офіційних або робочих візитів глав іноземних держав, глав парламентів та урядів іноземних держав, міністрів закордонних справ іноземних держав малий Державний Герб України розташовується праворуч від герба іноземної держави, якщо дивитися на них, або у центрі.
У разі розміщення державних гербів двох і більше іноземних держав разом малим Державним Гербом України, такі герби розміщуються в алфавітному порядку згідно з назвами держав українською мовою або іншою узгодженою мовою.
У разі розміщення малого Державного Герба України в центрі (від семи гербів і більше) герби іноземних держав розміщуються в алфавітному порядку згідно з назвами держав українською мовою або іншою узгодженою мовою у такій послідовності: перший герб іноземної держави – ліворуч від малого Державного Герба України, другий – праворуч, третій – ліворуч, четвертий – праворуч і так далі.
У разі проведення в Україні засідання міжнародної організації,
членом якої є Україна, герб (емблема) міжнародної організації розміщується ліворуч від гербів іноземних держав та малого Державного Герба України, якщо дивитися на них.
3. У разі одночасного розміщення малого Державного Герба України та герба іноземної держави їх розміри і висота розміщення мають бути однаковими.
4. Під час закордонних державних, офіційних або робочих візитів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України або Міністра закордонних справ України малий Державний Герб України розміщується із дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування.

Стаття 22.                 Особливості використання малого Державного Герба України одночасно з геральдичними знаками органів влади, адміністративно-територіальних одиниць, підприємств, установ, організацій, політичних партій, професійних спілок та громадських об’єднань і фізичних осіб
1. Малий Державний Герб України з дотриманням вимог цього Закону може використовуватися під час проведення офіційних та урочистих заходів органів влади, адміністративно-територіальних одиниць, підприємств, установ, організацій, політичних партій, професійних спілок та громадських об’єднань і фізичних осіб.
2. У разі одночасного розміщення малого Державного Герба України і геральдичних знаків – гербів та емблем органів влади, адміністративно-територіальних одиниць, підприємств, установ, організацій, політичних партій, професійних спілок та громадських об’єднань і фізичних осіб малий Державний Герб України розташовується ліворуч від таких геральдичних знаків, якщо дивитися на них.
У разі одночасного використання непарної кількості геральдичних знаків, малий Державний Герб України розташовується в центрі, а в разі використання парної кількості (понад два) – ліворуч центра.
3. Малий Державний Герб України не може бути меншого розміру за інші геральдичні знаки, а також розташованим нижче за них.

Стаття 23.                Використання зображення малого Державного Герба України в мережі Інтернет
1. Зображення малого Державного Герба України відтворюється на головній сторінці веб-сайту органів державної влади, інших державних органів, а також може бути відтворене на веб-сайтах органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог цього Закону.


РОЗДІЛ ІV
Державний Гімн України

Стаття 24.                Опис Державного Гімну України
1. Державний Гімн України – музично-поетичний твір на музику М. Вербицького зі словами першого куплету і приспіву твору П. Чубинського в такій редакції:
“Ще  не  вмерла  України  і  слава,  і  воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм  і  ми,  браття,  у  своїй  сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду”.

Стаття 25.                Еталонна музична редакція Державного Гімну України
1. Еталонною музичною редакцією Державного Гімну України є музична редакція М. Скорика та Є. Станковича в тональності сі-бемоль мажор, яка наведена у додатку № 3 до цього Закону.
Нотний матеріал еталонної музичної редакції Державного Гімну України видається у вигляді клавіру, хорової партитури, партитури для симфонічного оркестру та хору, для симфонічного оркестру, партитури для малого, середнього і великого складу духового оркестру.
2. Електронний примірник еталонної музичної редакції Державного Гімну України розміщується у вільному доступі на веб-сайті Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Стаття 26.                Порядок виконання Державного Гімну України
1. Державний Гімн України виконується в оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому, ансамблевому або сольному виконанні як безпосередньо, так і з використанням засобів звукозапису та звуковідтворення.
2. Виконання Державного Гімну України має відповідати текстові та еталонній музичній редакції Державного Гімну України.

Стаття 27.                Виконання Державного Гімну України
1. Урочисті та офіційні заходи загальнодержавного значення розпочинаються та закінчуються виконанням Державного Гімну України.
2. Державний Гімн України виконується під час:
офіційної церемонії підняття Державного Прапора України;
відкриття та закриття сесій Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних і районних рад, Київської та Севастопольської міських рад;
відкриття та закриття урочистого засідання Верховної Ради України з приводу складення присяги Українському народові новообраним Президентом України;
завершення урочистої церемонії складення присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного судді;
проведення військових ритуалів (вітання вишуканими у стрій військами Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та Міністра оборони України, зустрічі почесною вартою Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, які прибувають у розташування гарнізону, проведення парадів військ, вручення військовій частині Бойового Прапора, складання Військової присяги, розподілу поповнення, яке прибуло до військової частини, загальної полкової вечірньої перевірки, відкриття за участю почесної варти пам’ятника, покладання вінків до пам’ятників та могил воїнів, поховання військовослужбовців).
3. Державний Гімн України виконується також під час:
державних, офіційних та робочих візитів в Україну глав іноземних держав, глав парламентів і урядів іноземних держав, а також керівників міжнародних організацій – відповідно до дипломатичного протоколу;
проведення загальнодержавних фізкультурно-спортивних заходів та всеукраїнських спортивних змагань;
урочистого відкриття та закриття навчального року, проведення інших урочистих заходів у середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.
4. Державний Гімн України з дотриманням вимог цього Закону може виконуватися під час відкриття пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених знаменним подіям в історії України, національним і державним діячам України, видатним особистостям, а також під час урочистих або святкових заходів, що проводяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, політичними партіями, професійними спілками, іншими об’єднаннями громадян та фізичними особами.

Стаття 28.                Особливості виконання Державного Гімну України під час офіційних заходів на території іноземної держави
1. Державний Гімн України виконується під час державних, офіційних або робочих візитів за кордон Президента України, Прем’єр-міністра України з дотриманням норм міжнародного права, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування.

Стаття 29.                 Трансляція Державного Гімну України телерадіоорганізаціями
1. Державний Гімн України транслюється державними телерадіоорганізаціями щодоби перед початком мовлення в оркестрово-хоровому виконанні та після його завершення – в оркестровому виконанні.
2. Телетрансляція Державного Гімну України здійснюється на тлі відеозаставки із зображенням Державного Прапора України і Державного Герба України.
3. Державний Гімн України транслюється також щороку 31 грудня після привітання Президента України та ударів годинника о 24 годині – в оркестрово-хоровому виконанні.
4. Державний Гімн України з дотриманням вимог, установлених цим Законом, може транслюватися іншими телерадіоорганізаціями.

Стаття 30.                Використання Державного Гімну України в музичних та інших творах мистецтва
1. Державний Гімн України з дотриманням вимог цього Закону може бути використаний у музичних та інших творах мистецтва повністю або частково.РОЗДІЛ V
Прикінцеві і перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Президії Верховної Ради України “Про прапор України” (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47, ст. 655);
Указ Президії Верховної Ради України “Про Державний гімн України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 17, ст.217);
постанову Верховної Ради України “Про Державний прапор України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 257);
постанову Верховної Ради України “Про Державний герб України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 40, ст. 592);
постанову Верховної Ради України “Про встановлення державної символіки на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 8, ст. 60);
Закон України “Про Державний Гімн України” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 163).
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та нормативно-правові акти застосовуються в частині,
що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Конституційної Комісії при Президентові України пропозиції щодо вдосконалення норм Конституції України в частині державних символів України;
2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
5. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
6. Рекомендувати Президенту України, органам місцевого самоврядування привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

1 коментар:

  1. А накаком основании вы считаете тогда малый герб законным? Каким законом он принят?

    ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -