- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 11 лютого 2019 р.

Група відомих правозахисників Дніпра представлятиме позивачів у справі проти Дніпроміськради

   Інформуємо читачів стосовно руху в адміністративній справі № 160/9758/18  щодо скасування рішення приватної Дніпроміськради про ліквідацію районних у місті рад (тобто узурпацію місцевого самоврядування через нівелювання представництва районних у місті територіальних громад), яке відбувається під пафосними гаслами децентралізації.

Читайте також: Поцріот філатов вирішив влаштувати державний переворот?


   11 лютого 2019 року до канцелярії Дніпропетровського окружного адміністративного суду подано клопотання про долучення представниками Позивачів, групу відомих в Дніпрі правозахисників.


   Зазначимо, що раніше ми вже інформували громадськість про факт відкриття даного провадження. На сьогодні розгляд справи тимчасово призупинено, у зв’язку з перебуванням відповідного судді, у відпустці.


   Публікуємо ухвали, які вже були винесені суддею Барановським Р. А., в даному провадженні:

УХВАЛА
30 жовтня 2018 року                                                       Справа № 160/7958/18
Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Барановський Р.А., перевіривши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Дніпровської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення, зобов'язання вчинити певні дії,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_1, ОСОБА_2 звернулись до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовом до Дніпровської міської ради, у прохальній частині якого позивачі просять суд:
прийняти позовну заяву про визнання протиправним та нечинним рішення Дніпровської міської ради (VII- скликання) №95/31 від 25.04.2018р. та зобов'язання вчинити певні дії до розгляду цієї позовної заяви на загальних умовах;
визнати рішення Дніпровської міської ради (VII- скликання) №95/31 від 25.04.2018р. протиправним та нечинним та зобов'язання вчинити певні дії.
Згідно пункту 3 частини 1 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160161172 цього Кодексу.
Перевіривши позовну заяву на відповідність вимогам ст. ст. 160161172 Кодексу адміністративного судочинства України, суд дійшов висновку, що вона підлягає залишенню без руху, з наступних підстав.
Статтею 160 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено вимоги до позовної заяви.
Згідно із приписами ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України, у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Позовна заява подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Частиною 5 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що у позовній заяві зазначаються, зокрема:
- повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
- виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.
Приписами статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що до позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.
Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Так, у поданій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 позовній заяві не зазначено, зокрема, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України відповідача, а також  відомості, наведені у п. 8 ч.5 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України.
Відповідно до ч. 3 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України, до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.
Натомість, позивачами не надано до матеріалів адміністративного позову документу, який підтверджує сплату судового збору за подання адміністративного позову із двома позовними вимогами немайнового характеру у повному обсязі та у порядку визначеному ч. 7 ст. 6 Закону України "Про судовий збір".
Правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати, повернення судового збору врегульовано Законом України "Про судовий збір" за №3674-VI від 08.07.2011р.
У відповідності до положень ст. 3 Закону України "Про судовий збір", судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством та перераховується у безготівковій або готівковій формі.
Так, згідно частини 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір", судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" №2246-VIІI від 07.12.2017р. визначено, що у 2018 році прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2018 року становить 1762, 00 грн.
Розміри ставок судового збору визначені у ст. 4 Закону України "Про судовий збір".
Згідно із приписами ст. 4 Закону України "Про судовий збір" - ставка судового збору за подання фізичною особою адміністративного позову немайного характеру становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто, з урахування положень ст. 7 Закону України "Про державний бюджет на 2018 рік" - 704, 80 грн.).
Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України "Про судовий збір" - у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.
Частиною 7 статті 6 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що у разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.
У разі коли позов немайнового характеру подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом у розмірах, установлених статтею 4 цього Закону за подання позову немайнового характеру.
Так, зі змісту прохальної частини позовної заяви вбачається, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заявлено дві позовні вимоги немайнового характеру, та, відповідно, сума судового збору, що підлягав до сплати за подання такого позову кожним позивачем за окремим документом  становить 1409, 60 грн.
Натомість, в якості сплати судового збору разом із позовною заявою було надано квитанцію №0.0.1168127871.1 від 24.10.2018р. на суму 720, 00 грн., якою підтверджено сплату судового збору одним із позивачів - ОСОБА_1 в сумі 704, 80 грн. (переплата позивачем 1 судового збору за даним платіжним документом становить 15,20 грн.), в той час як доказів сплати другим позивачем (ОСОБА_2.) судового збору за подання до суду позову із двома вимогами немайнового характеру за окремим платіжним документом на суму 704, 80 грн. до суду не надано.
При цьому, слід також зауважити, що заявлений у прохальній частині позовної заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спосіб захисту, а саме "зобов'язання вчинити певні дії" не відповідає вимогам ч. 1 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки позивачами не конкретизовано які дії вони просять суд зобов'язати відповідача вчинити.
Вищенаведені обставини вказують на невідповідність позовної заяви вимогам встановленим ст.160161 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому згідно з ч.1 ст.169 Кодексу адміністративного судочинства України вона підлягає залишенню без руху з наданням позивачу строку для усунення вказаних недоліків.
Таким чином, вищенаведені недоліки позовної заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 можуть бути усунені  шляхом надання до суду:
1) позовної заяви, оформленої у відповідності до вимог, передбачених статтею 160 Кодексу адміністративного судочинства України із зазначенням у новій редакції позовної заяви:
- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України відповідача;
- відомостей наведених у п. 8 ч.5 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме: із зазначенням щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
-належного способу захисту прав позивача у відповідності до вимог ч. 1 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України;
2) примірників позовної заяви у новій редакції у відповідності до кількості учасників справи;
3) документу про сплату ОСОБА_2 судового збору (квитанції установи банку або відділення зв'язку, які прийняли платіж або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення) за подання адміністративного позову із двома позовними вимогами  немайнового характеру у відповідності до Закону України "Про судовий збір" у розмірі 704, 80 грн. за наступними розрахунковими реквізитами для перерахування судового збору:
"Отримувач коштів: УК у Чечел.р.м.Дніпра/Чечел.р/22030101; код ЄДРПОУ отримувача -37989253, банк отримувача - Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, рахунок отримувача - №34316206084014, код класифікації доходів бюджету - 22030101.
Призначення платежу: *;101;__________код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Дніпропетровський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа)".
Частиною 1 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених       статтями 160161 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.
В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити) (ч. 2 ст.169 Кодексу адміністративного судочинства України).
За таких обставин, суд вважає, за необхідне, дану позовну заяву залишити без руху із наданням строку для усунення недоліків.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України - у разі  якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160161169171 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Позовну заяву ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Дніпровської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення, зобов'язання вчинити певні дії -  залишити  без руху.
Встановити позивачам термін для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня отримання копії цієї ухвали шляхом надання до суду:
1) позовної заяви, оформленої у відповідності до вимог, передбачених статтею 160 Кодексу адміністративного судочинства України із зазначенням у новій редакції позовної заяви:
- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України відповідача;
- відомостей наведених у п. 8 ч.5 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме: із зазначенням щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
-належного способу захисту прав позивача у відповідності до вимог ч. 1 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України;
2) примірників позовної заяви у новій редакції у відповідності до кількості учасників справи;
3) документу про сплату ОСОБА_2 судового збору (квитанції установи банку або відділення зв'язку, які прийняли платіж або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення) за подання адміністративного позову із двома позовними вимогами  немайнового характеру у відповідності до Закону України "Про судовий збір" у розмірі 704, 80 грн. (сімсот чотири гривні вісімдесят копійок).
Роз'яснити позивачам, що відповідно до пункту 1 частини 4 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України, позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
Копію даної ухвали направити особам, які звернулись до суду із позовною заявою.
Ухвала про залишення позовної заяви без руху набирає законної сили в порядку ст.256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена у строки встановлені ст. 295 Кодексу адміністративного судочинства України окремо від рішення суду в апеляційному порядку у випадку, передбаченому п.10 ч. 1 ст. 294 Кодексу адміністративного судочинства України.
Суддя                                                                               Р.А. Барановський

У Х В А Л А
26 листопада 2018 року Справа № 160/7958/18   Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Барановський Р.А., перевіривши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Дніпровської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_1 (зазначене позивачем у позовній заяві місце проживання/перебування: 49124, м.Дніпро, вул. Семафорна, 32/10; РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_2 (зазначене позивачем у позовній заяві місце проживання/перебування: 49040, м.Дніпро, ж/м Тополя-1АДРЕСА_1; РНОКПП НОМЕР_2) звернулись до ОСОБА_3 окружного адміністративного суду із позовом до Дніпровської міської ради (місцезнаходження: 49000, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75; код ЄДРПОУ 26510514), у прохальній частині якого позивачі просять суд:
прийняти позовну заяву про визнання протиправним та нечинним рішення Дніпровської міської ради (VII- скликання) №95/31 від 25.04.2018р. та зобов'язання вчинити певні дії до розгляду цієї позовної заяви на загальних умовах;
визнати рішення Дніпровської міської ради (VII- скликання) №95/31 від 25.04.2018р. протиправним та нечинним та зобов'язання вчинити певні дії.
Справі за вищевказаним адміністративним позовом присвоєно єдиний унікальний номер №160/7958/18.
Адміністративний позов поданий позивачами з підстави порушення їх прав відповідачем, однак не відповідав вимогам ст.ст. 160161 Кодексу адміністративного судочинства України, тому ухвалою суду від 30.10.2018р. був залишений без руху, з встановленням позивачам терміну для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення позовної зави без руху.
На виконання ухвали суду від 30.10.2018р. позивачі виправили вказані недоліки позовної заяви, зокрема, надавши до суду позовну заяву у новій редакції, у прохальній частині якої позивачі просять суд визнати рішення Дніпровської міської ради (VII- скликання) №95/31 від 25.04.2018р. протиправним та нечинним.
Таким чином, позовна заява була приведена у відповідність до вимог ст.ст. 160161 Кодексу адміністративного судочинства України і вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду.
Позовна заява підсудна ОСОБА_3 окружному адміністративному суду та має бути розглянута у письмовому провадженні згідно частини 2 статті 257 та частини 5 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України.
Підстав для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі немає.
Крім того, у позовній заяві ОСОБА_1 і ОСОБА_2 просять суд залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів - Громадську організацію "Луганська правозахисна група" (вказана у позовній заяві адреса реєстрації юридичної особи: 91011, мЛуганськ, вул. Сент-Етьєновськая, буд. 5; адреса для листування: 01001, м.Київ, а/с В-155,ОСОБА_4Є.).
В обгрунтування даного клопотання позивачі зазначили, що Громадська організація "Луганська правозахисна група" є правозахисною організацією, яка опікується правами внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), зокрема, питаннями адаптації та інтеграції ВПО у приймаючих територіальних громадах, дотриманням їх прав на участь у місцевому самоврядуванні. Позивачі зауважили, що у м.Дніпрі перебуває ВПО - представник та уповноважений правозахисник даної громадської організації - ОСОБА_5, у зв'язку з чим позивачі вважають, що зацікавленість Громадської організації "Луганська правозахисна група" обумовлена тим, що права ВПО на участь у місцевому самоврядуванні порушуються з боку відповідача, який спірним рішенням обмежив права на місцеве самоврядування у районах м.Дніпра. З огляду на викладене, позивачі стверджують, що участь даної громадської організації у судовому процесі обумовлена необхідністю захисту прав ВПО, які проживають у районах м.Дніпра, на участь у місцевому самоврядуванні.
Дослідивши питання щодо доцільності залучення Громадської організації "Луганська правозахисна група" до участі у справі №160/7958/18 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів, суд виходить з наступного.
Статтею 49 Кодексу адміністративного судочинства України врегульовано питання залучення третіх осіб до участі у справі (зокрема, третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача або відповідача).
Приписами ч. 2 ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обовязки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обовязки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Відповідно до ч.4 та ч. 5 ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України - у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обовязки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.
Проаналізувавши заявлені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 позовні вимоги, суд дійшов висновку про недоцільність залучення Первинної професійної спілки "Правозахисники країни" до участі у справі №804/3047/18 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів, оскільки винесене судом рішення за результатами розгляду даної справи не призведе до виникнення беспосередньо у зазначеної особи (громадської організації) додаткових прав та обов'язків.
УХВАЛИВ:
Відкрити провадження в адміністративній справі №160/7958/18 за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Дніпровської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення.
У залученні Громадської організації "Луганська правозахисна група" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів по справі №160/7958/18 - відмовити.
Розглядати справу у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.
Здійснювати розгляд адміністративної справи одноособово суддею Барановським Р.А.
Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позов (у разі заперечення проти позову) протягом пятнадцяти днів з дня отримання копії цієї ухвали, разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також зобовязати відповідача надати до суду разом із відзивом на позов:
-документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.
Встановити позивачам строк для подання відповідей на відзив протягом пяти днів з дня отримання відзиву на позов, а також зобовязати позивачів надати до суду разом із відповіддями на відзив:
-документи, що підтверджують надіслання (надання) відповідей на відзив і доданих до неї доказів (у разі наявності) іншим учасникам справи.
Встановити відповідачу строк для подання заперечень на відповіді на відзив протягом пяти днів з дня отримання відповідей на відзив, а також зобовязати відповідача надати до суду разом із запереченнями на відповіді на відзив:
-документи, що підтверджують надіслання (надання) заперечень на відповіді на відзив і доданих до них доказів (у разі наявності) іншим учасникам справи.
Відповідно до ч. 4 статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України, неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.
Інформацію щодо адміністративної справи №160/7958/18 учасники даної справи можуть отримати на офіційному порталі судової влади України у мережі Інтернет (веб-адреса сторінки: http://adm.dp.court.gov.ua).
Копію ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі надіслати учасникам справи.
Повідомити відповідача, що він, як субєкт владних повноважень, згідно із приписами п. 12 ч. 9 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України може отримати наявні у суду матеріали, які підлягають врученню відповідачу (зокрема примірник позовної заяви та доданих до неї документів) безпосередньо у суді (адреса: м.Дніпро вул. Академіка Янгеля, 4).
Ухвала про відкриття провадження по справі набирає законної сили в порядку ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства Українита може бути оскаржена у строки встановлені ст. 295 Кодексу адміністративного судочинства України окремо від рішення суду в апеляційному порядку у випадку, передбаченому п.5 ч. 1 ст. 294 Кодексу адміністративного судочинства України.
Суддя ОСОБА_6

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -