- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 18 березня 2019 р.

Дніпропетровський окружний адмінсуд про повноваження своїх суддів


   Публікуємо відповідь Дніпропетровського окружного адміністративного суду на наш запит на публічну інформацію щодо повноважень суддів даної установи.

                                                                  Дніпропетровський окружний
                                                                  адміністративний суд
                                                                  вул. Академіка Янгеля, 4, м. Дніпро,
                                                             Дніпропетровська область, 49089

  Запит 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                 «Про доступ до публічної інформації»
                         
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Згідно до статті 127. (КУ) правосуддя здійснюють судді.
   Відповідно до положень статті 128. Конституції призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Згідно статті 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та даного Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями статті 34 і 40 Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                            Просимо:

1.           Надати завірені належним чином відомості (бажано в формі таблиці)  про загальний кількісний склад суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду, штатних і позаштатних, розділяючи їх кількісний склад окремо, визначити кількість суддів, які мають, а які не мають повноваження судді на момент запитування даної інформації, відповідно до розпорядчого/нормативно-правового акту (Указу чи Постанови) Президента України чи Верховної Ради України,  за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом, а також, окремо, вказати, які судді мають закінчений строк призначення, але продовжують виконувати функції судді, розглядати справи та виносити відповідні по суті справи рішення, в очікуванні безстрокового призначення;
2.           Надати завірені належним чином копії відомостей (Указів Президента чи Постанови ВРУ) щодо призначення кожного судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду на відповідну посаду;
3.           Надати завірену належним чином копію витягу з нормативно-правового акту яким регулюється норма щодо здійснення/продовження повноважень судді в строк з моменту закінчення повноважень судді, до моменту набрання чинності іншим нормативно-правовим актом, про набуття повноважень;
4.           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати в електронному вигляді на електронну адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).
   У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації. 
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
              
          11 березня 2019 року


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -