- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 25 березня 2019 р.

Заява про обмін ID-карти на паспорт громадянина

Для тих, хто розуміє небезпеку сидіння на дупі, і стояння на колінах. Не будь рабом! Йди і ВИМАГАЙ паспорт Громадянина-Власника держави Україна!

Читайте також: Паспорт Громадянина України? – Йди і отримуй! – ухвала ВП ВС від 27.02.2019 (повна версія)                 бульвар Шевченка, 10, м. Тернопіль, 46001

         Тернопільскому міському відділу
         Центрального міжрегіонального    управління                                          
                                м. Тернопіль, вул. Є. Коновальця, 6
                                                                                 _________________________________
                                                                                          _________________________________
                                                                                                 ____________________________________

                                                       Заява
    Я, _____________________________________________________, _____________р. народження,  особисто та безпосередньо  звертаюсь  до  територіального підрозділу ДМС України у Тернопільській області за місцем свого проживання, а саме - до Тернопільского міського відділу  Центрального міжрегіонального    управління    ДМС  України  у Тернопільській області та до територіального органу ДМС  із заявою про обмін  непридатної для використання  ID- картки ( виготовлення неякісного документу ), оформленої на моє ім’я по досягненні мною 16- річного віку  - на паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року, який передбачений діючим положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ.    
      Надаю всі необхідні документи для вирішення цього питання .
     По досягненні мною 16-ти річного віку, в квітні 2017 року я безпосередньо звертався до  територіального підрозділу ДМС, а саме, до Тернопільского міського відділу  Центрального міжрегіонального    управління    ДМС  України  у Тернопільській області щодо оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року в перше .
    Та мені було відмовлено, вмотивовано тим, що паспорт громадянина України у формі книжечки більше не оформлюється та не видається за відсутністю правових підстав для його оформлення.     Фактично, підрозділ ДМС ввів мене в оману, та залишив мене без права на вибір, нав’язав мені  ID-картку, порушивши моє  волевиявлення  на оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки всупереч діючого законодавства та незважаючи на діюче положеня про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ, та на (діючий в той час) наказ № 320 Міністерства внутрішніх справ “Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України ”.
     Територіальним підрозділом ДМС не було враховано, що, отримання пластикової ID- картки  є правом , а не зобов’язанням, та форма паспорту у вигляді паспортної книжечки не скасовано і є діючою.
   Існування в  Україні єдиного громадянства, підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом, громадяни, які не відмовились від громадянства України повинні дотримуватись вимог чинного законодавства.
      Оформлення на моє ім’я ID-картки - не відповідало моїй внутрішній волі та моєму волевиявленню.
      Ваші протиправні дії щодо відмови в оформленні паспорта громадянина України у формі книжечки підтвердила  Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи зразкову справу за аналогічним питанням.
      Так, 15 лютого 2018 року Верховним судом було  відкрито провадження у зразковій адміністративній справі (Пз/9901/2/18 № 806/3265/17), предметом розгляду якої є тотожні вимоги, що і за моєю заявою.
     Прошу врахувати  правову позицію Верховного Суду, а саме: колегією суддів Великої Палати Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи   № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18) за позовом Дегтяр Н.О. до Коростенського районного відділу УДМС України в Житомирській області, УДМС України в Житомирській області про визнання дій неправомірними та зобов’язання оформити та видати бланк паспорту у формі паспортної книжечки – прийнято Постанову від 19 вересня 2018 р., в якій підтверджено законність вимог громадян України за типовими позовними вимогами такої категорії справ, дійшовши висновку, що норми Закону № 5492-VI на відміну від норм Положення № 2503-XII (теж діючого на момент виникнення правовідносин) не тільки звужують, але фактично скасовують право громадянина на отримання паспорту у вигляді паспортної книжечки без безконтактного електронного носія персональних даних, який містить кодування його прізвища, ім'я та по-батькові та залишають тільки право на отримання паспорта громадянина України, який містить безконтактний електронний носій, що є безумовним порушенням вимог ст. 22 Конституції України, яка забороняє при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». «З урахуванням викладеного, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що позовні вимоги ОСОБА_2 про визнання протиправними дії Відділу УДМС щодо відмови у видачі їй паспорта громадянина України у формі книжечки відповідно до Положення про паспорт № 2503-ХІІ є обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню.
      Крім того, прошу врахувати наступне.
     Відповідно до ч.1 ст.1, та ч. 2 ст. 9 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» суспільні відносини, пов'язані із збиранням, накопиченням, захистом, зберіганням, обліком, використанням і поширенням інформації Єдиного державного демографічного реєстру та права осіб які внесені до Реєстру регулюються Конституцією України, мміжнародними договорами України, та іншими законами України, у тому числі Законом України "Про захист персональних даних".
       Більше того, згідно з ч. 1 ст. 10 закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» персональні данні вносяться до Реєстру з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон).
     Стаття 2 абз.7 Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

      Відповідно до положень ч. 2 пунктів 5, 6, 11 ст. 8  закону “Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних, пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, а також відкликати згоду на обробку персональних даних. Адже, згідно  статті 11. підставами для обробки персональних даних є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, а поширення персональних даних (стаття 14.) без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

    
У відповідності до норми ч. 3 ст. 15 даного закону персональні дані, зібрані з порушенням вимог цього Закону, підлягають видаленню або знищенню у встановленому законодавством порядку.
     Пунктом 11 частини другої статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) передбачено право суб'єкта персональних даних відкликати згоду на обробку персональних даних
     Зауважу, що відповідно до положень статті 8. Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
    Зважаючи на те, що відповідно до статті 11 Закону "Про захист персональних даних" згода є лише однією з підстав обробки персональних даних, відкликання згоди можливе лише у випадку обробки персональних даних відповідно до пункту 1 частини першої статті 11 Закону (Підставами для обробки персональних даних є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних).
   Відповідно до статті 2 Закону згодою на обробку персональних даних є добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про її надання, а володільцем персональних даних є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Відтак відкликання згоди на обробку персональних даних має бути адресовано лише володільцю персональних даних.
      Також
необхідно зазначити, що надання згоди на обробку персональних даних за своєю правовою природою є правочином у сенсі статті 202 ЦивільногоHYPERLINK "http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15" HYPERLINK "http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15"кодексуHYPERLINK "http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15" HYPERLINK "http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15"України. В той же час статтею 214 Цивільного кодексу України встановлено, що відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, в якій було вчинено правочин.
     Відкликання згоди можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних, але не тих даних, які вже були оброблені. Рішення та процеси, які були здійснені під час обробки персональних даних, не можуть бути анульованими.
  Проте у володільця персональних даних після отримання відкликання згоди суб'єкта персональних даних більше не існує правових підстав для зберігання персональних даних, якщо строки зберігання таких даних не визначені законодавством (стаття 15 Закону "Про захист персональних даних".
    Зазначу, що ст. 32. Конституції України гарантує, що в Україні не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
   Резюмуючи Мін’юст робить висновок, що: «з огляду на вищевикладене правовідносини щодо відкликання згоди на обробку персональних даних є повністю врегульованими у законодавстві України і відтак немає необхідності у розробці нового нормативно-правового акта у цій сфері, більше того навіть відсутні і правові підстави для його розробки».
  Також варто додати, що відповідно до приписів статті 9. Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
     Так, відповідно до фундаментальних положень Загальної декларації прав людини, прийнятою і проголошеною резолюцією 217 А(ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року (стаття 6) кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання  її правосуб'єктності.
    Згідно з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року (стаття 14 – заборона дискримінації) користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою. В свою чергу ідентифікація людини за номером є однією з форм дискримінації і приниження людської гідності, що знайшло своє відображення у засудженні цього факту, в матеріалах Нюрнберзького трибуналу.
     Конвенцією про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, ратифікованою Законом України від 01.01.2014 № 2438-VI «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», пунктами статті 8 (Додаткові гарантії для суб'єкта даних) визначено, що будь-якій особі надається можливість:
a) з'ясувати існування файлу персональних даних для автоматизованої обробки,  його головні  цілі,  а  також  особу  та постійне місце проживання чи  головне  місце роботи контролера файлу;
b) отримувати через обґрунтовані періоди та без надмірної затримки або витрат підтвердження або спростування  факту зберігання персональних даних, що її стосуються, у файлі даних для автоматизованої обробки, а також отримувати такі дані в доступній для розуміння формі;
c) вимагати у відповідних випадках виправлення  або  знищення таких   даних, якщо вони   оброблялися   всупереч   положенням внутрішнього законодавства, що запроваджують основоположні принципи, визначені у статтях 5 і 6 цієї Конвенції - законність збирання, зберігання і обробки;
d) використовувати засоби правового захисту в разі невиконання передбаченого в пунктах "b" і "c" цієї статті прохання про підтвердження або у відповідних випадках про надання, виправлення або знищення персональних даних.
    Відповідно до положень статті 68. Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержува-тися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
        Зазначу, що мій паспорт громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм виготовлений з вимогами  закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» в заяві- анкеті відповідно до  ч.1 та ч.3 ст. 10.  В заяві - анкеті я надав всю необхідну інформацію для виготовлення паспорта громадянина України. Проте я не надавав згоди на зберігання, накопичення, використання, облік, поширення (обробку) моїх персональних даних в межах Єдиного державного демографічного реєстру та поза його межами, але незважаючи на це, функції закону № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» після оформлення заяви анкети уповноважені суб’єкти та сам реєстр  автоматично отримують згоду на реєстрацію, збирання, зберігання, використання, поширення (обробку) персональних даних. Тому я відкликаю свою згоду на обробку персональних даних і забороняю вам  реєстрацію, збирання, зберігання, використання, поширення (обробку) моїх персональних даних в межах Єдиного державного демографічного реєстру та за його межами. Використання документа виготовленого за допомогою засобів Єдиного демографічного реєстру не передбачає  його використання без Унікального номеру запису в реєстрі, та автоматизованої обробки
(зберігання, накопичення, використання, поширення) персональних даних закріплених за цим ідентифікатором, тому мій паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм підлягає анулюванню, поверненню державі та знищенню.
    Інших документів які передбачені законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» я не отримував.
     Відповідно до ч.2 ст. 21 закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України (у формі картки з безконтактним електронним носієм), його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у тому числі постановою №302 від 25 березня 2015 року, а саме пунктом 108 за яким:
     Паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується в разі:
коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);
виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
непридатності паспорта для подальшого використання;
припинення громадянства України або скасування рішення про громадянство України;
коли він заявлений як втрачений або викрадений та прийнято рішення про оформлення нового паспорта;
смерті особи, якій було видано такий паспорт;
закінчення строку його дії або прийняття рішення про обмін такого паспорта до закінчення строку його дії.
     Заявляю, що  в законодавстві України є право людини (моє право яке ви порушили) на оформлення та використання паспорта громадянина України у вигляді книжечки зразка 1994 року, існує система нормативно-правових актів, якими передбачено можливість оформлення й видачі та використання паспорта у вигляді книжечки без засобів Єдиного державгого демографічного реєстру, та без занесення інформації до цього реєстру.
  Тому вимагаю обміняти мій непридатний для використання  паспорт громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм до закінчення строку його дії на паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року, який передбачений діючим положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ.
     Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», а також фундаментальними засадами ратифікованого міжнародного права, що є невід’ємною частиною українського законодавства, ЗАБОРОНЯЮ (!!!) вашій установі (організації, підприємству) присвоювання мені цифрових ідентифікаторів, а також подальше збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних, без моєї згоди і мого добровільного волевиявлення, висловленого виключно у письмовій формі.
     Отже з моменту отримання цієї заяви і надалі у вас відсутні законні підстави для реєстрації, збирання, зберігання, використання та поширення моїх персональних даних (обробки моїх персональних даних) в межах Єдиного державного демографічного реєстру та поза його межами, на підставі вищезазначеного , прошу врахувати мої  конституційні права як  заявника , у  зв’язку із моєю  відмовою від оформлення паспорта у формі пластикової ID- картки   та враховуючи  мою відмову обробки моїх  персональних даних з внесенням до ЄДР,  керуючись діючим законодавством України, що свідчить про  відсутність будь-яких  правових підстав для відмови в оформленні паспорту громадян України у вигляді паспортної книжечки ,  Я , к
еруючись Актами законодавства, що регулюють дані питання :
   -   Конституцією України ,
    - Законом України від 18.01.2001 № 2235-III « Про громадянство України ;
     - Законом України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»;
                                                       Вимагаю:
    1. Знищити мої персональні дані, які на момент отримання Вами даної заяви, знаходяться в Єдиному державному демографічному реєстрі, у тому числі Унікальний номер запису в реєстрі за яким закріплені мої персональні дані - на виконання вимог і положень Закону України «Про захист персональних даних», у встановленому законодавством порядку;
   2. В порядку розгляду даної заяви у встановлений законом строк проінформувати мене письмово про вчинені Вами дії щодо знищення моїх персональних даних, які знаходяться в вашому реєстрі, картотеці (базі даних), про що скласти відповідний Акт про знищення (саме моїх) персональних даних, та завірений належним чином оригінал документу (відповідного Акту), надіслати мені рекомендованим листом на мою вищезазначену домашню адресу;
   3. Обміняти оформлену на моє ім’я ___________________________________________________ непридатну для використання  ID-картку до закінчення строку її дії -  на паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року, що передбачено діючим положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ.   
  4. Проставити відмітку  реєстрації  місця проживання (для підтвердження раніше набутої реєстрації, а не з новою реєстрацією місця проживання, відомостями про яке володіє Управління ДМС України у Тернопільській області).  
   5.  Провести   реєстрацію громадянства України - внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи та вести облік відносно _________________________________________________ за раніше встановленими формами – за прізвищем, іменем та по-батькові, роком народження та за місцем реєстрації, без використання любого цифрового ідентифікатора особи ( у т.ч за серією та номером паспорту), без внесення інформації про них до ЄДР чи будь-яких баз даних і реєстрів та без автоматизованої обробки  та передачі персональних даних.          

                                   Додатки ( копії документів):
1. Копія (завірена належним чином)  ID- картки, оформленої на моє ім’я ________________________________________..
 2  Дві фотокартки розміром 3,5х4,5 см для оформлення бланку паспорту – для територіального підрозділу ДМС.
3. Копія  квитанції про сплату держмита.
 Оригінали вищезазначених документів також надаю для завірення їх копій.
  Відповідь на цю заяву необхідна мені  для подальшого вирішення питання.
__________________2019р. Заявник:                                                                                               ___________________

12 коментарів:

 1. Зразок Заяви для обміну паперового паспорта на паперовий будь ласка надайте.

  ВідповістиВидалити
 2. Необхідно мати рішення суду для отримання паперового паспорту. Будь ласка надайте зразок Заяви для подачі в суд.Територіальний відділ ДМС відмовив у видачі паперового паспорту зразка 1994 року.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. а як його отримати чи це молжливо ?будьласкак напишыть

   Видалити
  2. чи це моджливао коли ще ненадала би даны мсбо чя вжэжже його маю

   Видалити
 3. Головне Управління ДМС тільки на підставі рішення суду видасть мені паперовий паспорт у вигляді книжечки зразка 1994 року.

  ВідповістиВидалити
 4. Как забрать назад деньги за загранпаспорт?

  ВідповістиВидалити
 5. Прошу вас помощи мне выдали етот айди паспорт я очень хочу отказаться от айди и получить книжкой

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. доюброго дня в мене те саме

   Видалити
  2. Здравствуйте, у меня та же ситуация. К кому обратиться можно, куда идти?

   Видалити
  3. Евгений, у вас уже есть, хоть какая-то информация, мне тоже очень необходимо решить эту проблему

   Видалити
 6. напишыть смвый номер зызвонимося

  ВідповістиВидалити
 7. К сожалению, ни один из "общественных деятелей" этой "Общественной организации" не предоставит вам никакой информации, консультации или образец заявления(хотя сфоткать его это 2 минуты).
  К сожалению, деятельность этой общественной организации нацелена только на сеяние паники, ажиотаж и хайп. Помогать обществу не их цель. Как отвечает один из их представителей, он не оказывает никакой помощи обществу, т.к. своих проблем достаточно, например попостить в фейсбуке целый день или записать видосики для "идиотов" или отвечать людям, что нет времени, вместо того, чтобы ответить всем, выложив образец.
  Зато оставлять ссылочку на банковскую карту после каждого видоса и поста, писать тексты о том, как вам нужно помочь им финансово и заработать себе карму - время и совесть есть.

  ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -