- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 1 грудня 2019 р.

Перший апеляційний адмінсуд, як суб’єкт господарювання - документи

   Редакція сайту «Багнет Нації» висловлює слова подяки, за наданий для опублікування матеріал.
   Увазі читачів зразок запиту та відповіді до/від установи з назвою «Перший апеляційний адміністративний суд» (код ЄДРПОУ: 42255773).
                                            Перший апеляційний адміністративний суд 
                                  84301, м. Краматорськ, вул. Марата,15, Донецька область
                                            inbox@1aa.court.gov.ua , тел.: (0626) 42-35-13


             запитувач:    Левшин Павло Геннадійович , РНОКПП: ХХХХХХХХ                    
                                            мешкаю за адресою: ххххх, хххххх область, м. хххххх,
                                            м-н хххххх, буд. № ХХ, кв. № ХХ,
                                            засіб зв’язку – ххх-ххх-хх-хх
                                            електронна пошта – хХх@ХХХ.ххх

Запит
про надання публічної інформації за Законом України
"Про доступ до публічної інформації"

     Згідно статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
     Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
    Відповідно до статті 1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIІІ від 02.06.2016 року, судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом. Судову владу реалізовують судді та, у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових процедур.
    Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом (ст.5).
     Учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення. (ст..14).
     Суд утворюється і ліквідовується законом.  Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів (ст.19).
   Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах (ст.26).   
   Відповідно до статті 133 Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
     Згідно статті 125 Основного закону України судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України. Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди. З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.  
     Повертаючись до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» переконуємось у тому, що суд як державний орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
     Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України (Закон, Кодекс   від 16.01.2003 № 435-IV) юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
     Відповідно до приписів ст.5 Закону України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» звернення може бути усним чи письмовим, письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. 

     Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8 Конституції України, ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 31 Закону України  “Про інформацію”, ст.5 Закону України «Про звернення громадян» з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою «Перший апеляційний адміністративний суд»;
2.     У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу з назвою «Перший апеляційний адміністративний суд»;
3.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – зразок копії відбитку гербової печатки із найменуванням Перший апеляційний адміністративний суд;
4.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про дату утворення Першого апеляційного адміністративного суду;
5.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: хХх@ХХХ.ххх 
       Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті   «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

     « 23 »  листопада 2019 року             

З повагою                         П.Г. Левшин _____________


Детальна інформація про юридичну особу станом на 01.12.2019

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ПЕРШИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Організаційно-правова форма
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Назва юридичної особи
ПЕРШИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Ідентифікаційний код юридичної особи
42255773
Місцезнаходження юридичної особи
84301, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ МАРАТА, будинок 15
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО ЛІКВІДАЦІЮ АПЕЛЯЦІЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ТА УТВОРЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В АПЕЛЯЦІЙНИХ ОКРУГАХ" № 455/2017 від 29.12.2017
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
ГЕРАЩЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 20.06.2018
Номер запису: 1 270 102 0000 006269
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 21.06.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, КРАМАТОРСЬКА ДПI(М.КРАМАТОРСЬК):
Ідентифікаційний код органу: 39406028;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 20.06.2018;
Номер взяття на облік: 12822

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, КРАМАТОРСЬКА ДПI(М.КРАМАТОРСЬК):
Ідентифікаційний код органу: 39406028;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 21.06.2018;
Номер взяття на облік: 10000001219713
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000001219713
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)

КВЕД-2010: Клас 84.23
Клас
Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
Цей клас включає:
  • управління та функціонування адміністративних, цивільних і карних судів, військових трибуналів і судової системи, у т.ч. юридичне представництво та консультування від імені уряду або від імені інших осіб, якщо вони забезпечуються коштами або послугами з боку уряду
  • винесення судових рішень і тлумачення законодавства
  • арбітражний розгляд цивільних справ
  • управління в'язницями та виправними закладами, у т.ч. надання реабілітаційних послуг незалежно від того, чи проводять цю діяльність урядові органи або приватні структури на основі контракту або за винагороду
Цей клас не включає:
  • консультування та представництво в цивільних, кримінальних та інших справах, див. 69.10
  • діяльність в'язничних шкіл, див. розділ 85
  • діяльність в'язничних лікарень, див. 86.10


Наша концепція: Сьогодні кожен українець має стати адвокатом для себе, і слідчим, прокурором та суддею для системи! - ГО «Багнет Нації»

Наше гасло: «І один у полі воїн, коли поле правове!»

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -