- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

четвер, 23 січня 2020 р.

Як скасувати «заборгованість» перед обленерго

   Статтею 60. Конституції України визначено, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Для реалізації даного положення вам потрібні дві речі – знання і документи. Цей унікальний, дієвий тандем, ви гарантовано знайдете, на сайті «Багнет Нації». А найкращим результатом вашої правової еволюції, буде резолютивна частина ухвали, на кшталт: «Заяву про скасування судового наказу – задовольнити. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку – не підлягає».
   Ось вам приклад…


Шевченківський районний суд,
міста Чернівці, вул, Кафедральна, 4 індекс: 58000

Стягувач:  Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», розташованого  за адресою: 58000, місто Чернівці, вул.. Прутська, 23-А, ЄДРПОУ 00130760, тел,0372 58-49-26

Боржник: Громадянин(ка) України Тетяна Петрівна Албут,
58000. м. Чернівці


ЗАЯВА
про скасування судового наказу
(справа № 727/11733/19, провадження № 2-н/727/195/19)

Шевченківським районним судом міста Чернівці, за рішенням судді Смотрицького В. Г. від 15 листопада 2019 року, за заявою   Акціонерного товариства «Чернівціобленерго» (далі – Стягувач), було видано судовий наказ про стягнення з мене 4184,79 (чотири тисячи сто вісімдесят чотири ) грн. 79 (сімдесят дев’ять) коп., як суму заборгованості за спожиту електричну енергію, а також судових витрат у розмірі – 192 (сто дев’яносто дві) грн. Судовий наказ мною було одержано рекомендованим листом 26 грудня 2019 року.
Вважаю, що зазначений судовий наказ є повністю необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню в повному обсязі з наступних підстав:
          До   дати  13.07.1996 року - вступу в законну дію Конституції України  державною власністю  було:
1) за Декларацією про державний суверенітет України № 55, яка прийнята 16 липня 1990 року   та вступила в законну силу 31.07.90  року і яка є основою для нової Конституції розділом  VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ   було встановлено, що народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України: землею, її надрами, повітряним  простором , водними  та іншими природними ресурсами, які знаходяться в межах території Української РСР, природними ресурсами  її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, всім економічним  і науково-технічним  потенціалом, що створений на території України і, що національне багатство УРСР є  матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.
2)  за ст. 10 та 11глави 2 "Економічна система" Конституції  УРСР основу економічної системи України становила соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної), спільне надбання всього радянського народу, основна форма соціалістичної власності.
 У виключній власності держави було: земля, її надра, води, ліси, основні засоби виробництва в промисловості, будівництві і сільському господарстві, засоби транспорту і зв'язку, банки, майно організованих державою торговельних, комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а також інше майно, необхідне для здійснення завдань держави, майно профспілкових та інших громадських організацій, необхідне їм для здійснення статутних завдань.
З  28.10.90 року вступили в законну силу норми пункту 9  ЗАКОНУ  Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР  №404  від 24 жовтня 1990 року, якими  було припинено  дію глави 2 "Економічна система" Конституції УРСР  до прийняття нової Конституції Української РСР".
За нормами ст.170 розділу  X.  Дія Конституції і порядок її зміни Конституції УРСР  закони та інші акти державних органів України  повинні видаватись   на основі і відповідно до цієї Конституції і так як норми ст.10 та 11  глави 2 "Економічна система" Конституції УРСР  про державну (загальнонародну) власність  національне багатство України   з дати  28.10.1990 року  було зупинено  норми ст.34 та 35  Закон України “Про власність“ від  7 лютого 1991 року  N 697  не могли вступити з дати 24.04.91 року про    :
-  загальнодержавна  (республіканська ) власність, що складалось із  : землі  майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею державних органів; майно Збройних Сил, органів державної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонні об'єкти; єдина енергетична система; системи транспорту загального користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне (республіканське) значення; кошти республіканського бюджету; республіканський національний банк, інші державні республіканські банки та їх установи і створювані ними кредитні ресурси; республіканські резервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; майно державних підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток.
- об'єкти права комунальної власності ,якого є майно, що забезпечує діяльність відповідних Рад і утворюваних ними органів; кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти житлово-комунального господарства; майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, побутового обслуговування; майно підприємств; місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв'язку та інформації, включаючи націоналізоване майно, передане відповідним підприємствам, установам, організаціям; а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного і соціального розвитку відповідної території .,у комунальній власності перебуває також майно, передане у власність області, району чи іншої адміністративно-територіальної одиниці іншими суб'єктами права власності.
Таким чином відповідно до попереднього  законодавства УРСР до 13.07.1996 року  власником   національного багатства  державної  (загальнонародної) власності була  держава  Українська РСР на:
-  національне багатство України , що обліковувалось  у регіональних відділеннях  та представництвах   Фонду  державного  майна  України  ,основними завданнями, якого є захист майнових прав України на її території та діяльність якого підпорядкована та підзвітна  Верховній раді України  датою 13.07.1996 року  за  п.2 та 4  за Постановою  Верховної ради України  “ Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України  м. Київ” від 7 липня 1992 року N 2558;
-  підприємства  (об'єднання), організацій, установи, об'єкти виробничої і соціальної інфраструктури, які є комунальною власністю суб'єктами права  власності  на яке  були  адміністративно-територіальні одиниці в особі сільських, селищних, міських, районних, обласних Рад народних депутатів.
Отже з дати  13.07.1996 року вступив в законну силу нового   засновницького   договору    (статуту  ) держави Україна  - Конституція України  за якою   46 мільйонів  громадян  України всіх національностей, власники національного багатства України, народ України  домовились  що   національне багатство  УРСР  за нормами ст.10 та 11 глави 2 "Економічна система" Конституції  УРСР та  розділом  VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ  Декларації про державний суверенітет України з дати 13.07.1996 року  вступу в законну силу ст.13 ,ст.14 та 142 і 143  Конституції України   є національним  багатством  України, об’єктом  права  власності  Українського народу   та є  власністю держави Україна за   нормами статей:
-  14.  право власності на землю,  основне  національне  багатство набувається та  реалізується  державою виключно відповідно до закону;
-   13. земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони  є об'єктами права власності Українського народу;
-   142. матеріальною   і фінансовою   основою   місцевого самоврядування  є : рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад;
-   143. територіальні громади безпосередньо  або через утворені ними органи місцевого самоврядування  управляють майном, що є в комунальній власності (комунальними підприємствами, організаціями  і установами).
З   набрання чинності Конституцією України  13.07.1996 року    власником  національного багатства  України  стали   громадяни  України всіх національностей,  Український народ ,що обліковувалось:
-  частина  національного багатства  України  розташованого  на своїй  території   адміністративно - територіальної одиниці  села , селища , міста , району в місті з районним поділом, що є  матеріальною і фінансовою основою  місцевого самоврядування, комунальна  власність ( комунальні  підприємства , організації   і установи), що обліковується у   територіальній   громаді    ( жителів за ст.1 ЗУ ”Про місцеве самоврядування ” ) зі статусом власника   за нормами  ст.13, 14 та 142 та 143  Конституції України датою 13.07.1996 року;
-  все національне багатство  Унітарної  республіки ( лат. - спільної  справи громади) України  , що обліковувалось у  територіальних громадах - власниках  частини  національного  багатства України села , селища , міста , району в місті з районним поділом   у Фонді   державного майна  України  ,основними завданнями,якого є захист майнових прав України на її території та діяльність якого підпорядкована та підзвітна  Верховній раді України  датою 13.07.1996 року  за  п.2 та 4  за Постановою  Верховної ради України  “ Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України  м. Київ” від 7 липня 1992 року N 2558 датою 13.07.1996 року.
Отже  з 13.07.1996 р.    за засновницьким  договором  ( статутом   держави )  Конституцією  України   за  її статтями  142 та 143    територіальна громада  міста Кривий Ріг виникала    правоздатною     юридичною    особою   публічного права власності     за   ст. 23,ст. 25,ст.29 ст.86   ЦК УРСР  та  ч.2 ст.3 ЗУ “ Про власність ” і  як  власник  матеріальної і фінансової основи  місцевого самоврядування  частини  державного національного багатства розташованого на її  адміністративно - територіальній одиниці  для  чого  треба було  на 13.07.1996 року   національне багатство ,що обліковувалось :
- у регіональному    відділенні         Фонду державного майна України  міста Чернівці ;
- у адміністративно-територіальних  одиницях  в   Ради Народних депутатів міста Чернівці як комунальна власність : підприємства (об'єднання), організації, установи, об'єкти виробничої і соціальної інфраструктури ;повинно було оформлене   у  власність первинного  суб’єкту держави територіальної громади міста Чернівці   Унітарної республіки України з публічним ( відкритим , загальнодоступним  )  балансом     її  власності   за нормами ст.13 , 14 та 142 Конституції України  та публічний ( відкритий , загальнодоступний ) перелік   публічних власників національного багатства  громадян України   жителів територіальної громади міста Чернівці за ст.13 та 142 Конституції України.

Створення акціонерного товариства на основі не облікованої комунальної власності:

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства»
     Стаття 1. Сфера застосування Закону
   1. Цей Закон   визначає   порядок   створення,   діяльності, припинення,  виділу  акціонерних  товариств,  їх  правовий статус, права та обов'язки акціонерів.
   3. Особливості  створення  акціонерних  товариств  у  процесі приватизації та корпоратизації, їх правового статусу та діяльності у  період  до  виконання  плану  приватизації  (розміщення  акцій)
визначаються законодавством про приватизацію та корпоратизацію.
 Управління акціонерними товариствами,  у статутних  капіталах яких  є  корпоративні  права  держави  або територіальної громади, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законом.
   4. Створення, припинення акціонерного товариства, одержання  у власність або в управління акцій  та  набуття  іншим  чином  права
контролю над товариством здійснюється з дотриманням  законодавства про захист економічної конкуренції.
               
ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
   Стаття 9. Створення акціонерного товариства
   1. Засновниками акціонерного товариства визнаються держава  в особі   органу,   уповноваженого   управляти   державним   майном,
територіальна громада в  особі  органу,  уповноваженого  управляти
комунальним  майном,  а  також  фізичні та/або юридичні особи,  що
прийняли рішення про його заснування.

Згідно ЗУ «Про природні монополії»
    Ст1 п1 ч3 суб'єкт   природної   монополії   -   суб'єкт  господарювання
(юридична   особа)   будь-якої   форми  власності,  який  виробляє
(реалізує)  товари  на  ринку,  що  перебуває  у  стані  природної монополії;  {  Абзац четвертий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4910-VI ( 4910-17 ) від 07.06.2012}

На підставі вищенаведеного  , керуючись ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію",
     На моє прохання надати наступне:
1.Надати копію документів, які підтверджують правовий режим власності на об’єкти електричної енергії, повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, земельні будівлі, земельні ділянки, на яких ці об’єкти розташовані.
2.Надати копії документів, або інші законодавчі акти про засновників ,коли і ким було засноване «АТ ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕГРО».
3.Надати Копію протоколів загальних зборів про створення АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО».
4.Надати копію протоколів загальних зборів про створення структурної одиниці Чернівецьке міське відділення енергозбуту, окремий підрозділ АТ«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» м. Чернівці  вул.Прутська.буд.23-А
5.Надати копію оригіналу договору ( завірену належним чином)  на право господарського відання або права оперативного управління між Чернівецькою міською радою та АТ « ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
6.Протягом п'ятиденного строку  шляхом надіслання на мою поштову адресу надати публічну інформацію, а саме -  завірену належним чином копію оригіналу документу, яким підтверджується передача  майна  стосовно електромережі  за договором на  право господарського відання (господарювання) або права оперативного управління між Чернівецькою міською радою та АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
7.Надати роздруківку нормативно-технічного документу - норми, правила, інструкції та стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж
8. У разі, якщо наведена у п.1 і п.2  інформація є конфіденційною , службовою або таємною , то протягом п'ятиденного строку  надати належним чином завірену копію оригіналу документу( наказу, розпорядження, тощо), на підставі якого вищенаведена інформація віднесена до цих категорій.
9.У разі, якщо наведена у п.1 і п.2  інформація є конфіденційною , службовою або таємною, то протягом п'ятиденного строку  надати  інформацію про те, з яких підстав ця інформація віднесена до:
а)  конфіденційної інформації,  а саме вказати  якою фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, обмежено доступ інформації  про точну  дату  п.1 п2.п3.п.4.п.5п.6 п.7. стосовно цього запиту.
б.) таємної інформації, а саме яку шкоду особі, суспільству і державі може завдати оприлюднення інформації про точну  дату  п.1 п.2 п.3 п.4 п.5.п.6.п.7 стосовно цього запиту
в.)  службової  інформації, а саме  п.1 п.2.п.3 п.4.п.5.п.6 п.7 стосовно цього запиту.
1)    службовою  кореспонденцією,   доповідною запискою чи рекомендацією,   пов'язаною з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади,  процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2)  зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
10.   У разі, якщо наведена у п.1 і п.2 п.3 п.4 п.5 п.6 п.7  інформація є конфіденційною , службовою або таємною , то протягом п'ятиденного строку  надати  інформацію про те,  з яких підстав здійснено обмеження доступу до цієї  інформації, а саме  яким чином  надання копії  може завдати шкоду( вказати по кожному пункту) :
1)    національній безпеці, територіальній цілісності.
2)    громадському порядку  та викликати  заворушення  чи злочини.
3)   охороні  здоров'я населення.
4)   репутації або правам інших людей.
5)  безпеці   інформації, одержаної конфіденційно.
6)  авторитету і неупередженості правосуддя.

 Мій запит був направлений на дану організацію з назвою АТ «ЧЕРНІЦІОБЛЕНЕРГО»  для перевірки законної діяльності і заснування цього підприємства з витребуванням всіх необхідних документів згідно Основного закону Конституції та законів України та згідно Закону про звернення громадян ст.ст.18.19,24  та очевидних фактів порушення цим підприємством, керівником і підлеглих йому, які працюють на цьому підприємстві, згідно Конституції України, Постанови ВР України, ППЕЕ, ДБН, Закону про ЖКП, Закону про  права споживачів та інших моїх конституційних прав, громадянських прав і прав споживача.                                                                                           
 Копії документів мені не були надані. Відповідь яку організація з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», надала не належним чином. Що і підтверджує той факт, що дана організація не володіє правом здійснювати будь яку діяльність, за відсутністю установчих документів, та документів на право користуватись публічним майном територіальної громади для своїх прибутків, обдурюючи публічних власників на території територіальної громади м. Чернівці.                               
      Ліцензія – це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Та ліцензія яка є на сайті видана іншій компанії, без дати закінчення строку.
    Але ліцензія не підтверджує право користування чужою власністю, власністю територіальної громади, публічних власників громадян України.
             Група осіб створили організацію під назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» і в злочинний спосіб використовують публічну власність, яка належить і мені 1/N частка. Протоколи про загальні збори публічних власників, про надання право користування саме цій організації публічного майна територіальної громади відсутні. Тому здійснення підприємницької або господарської діяльності на території територіальної громади є незаконним. Тож організація під назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» здійснює незаконні дії, примушує складати незаконні договори та розсилає папірці з назвою « попередження», та незаконно вимагає сплачувати кошти на свої рахунки, а не на рахунки територіальної громади.
   Службові особи АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, на моє ім’я без мого дозволу  відкрили особовий рахунок, який не передбачений  чинним законодавством України, плату за споживання електричної енергії стягують на розрахунковий рахунок № 26031313536186 (який є транзитним) ОУ АТ з назвою «Ощадбанк» МФО 356334, код 00130760, який не належить  та не  має відношення до територіальної громади м.Чернівці., а гроші які надходять на цей рахунок, перетікають на офшорні рахунки, а не в бюджет нашої держави.
 Таким чином відбувається розкрадання коштів територіальної громади, та підривається єкономіка України!
   Згідно ст..8 Конституції в Україні визначається і діє принцип верховенства права.
   Згідно ст..5 Конституції ч.2 право визначати и змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою и органами або посадовими особами, не може узурпувати державну владу.
   Згідно ст..8 ч.2, Конституції. Норми Конституції є нормами прямої дії.
   Згідно ст.19 Конституції правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
   Згідно ст.. 21 Конституції усі люди є вільними и вільні у своїй гідності та правах. Права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
   Згідно ст.22 Конституції. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
   Прийняття нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод
   Згідно ст. 24 Конституції громадяни мають рівні конституційні права і свободи, та є рівними перед законом.
   Стаття 28. Конституції. Кожен має право на повагу до його гідності.
   Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
   Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
   Згідно ст.95 Конституції бюджетна система України будується на засадах справедливого и неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
    Правова держава і громадянське суспільство повинні гарантувати особі максимальну свободу і вільний розвиток  особистості. Досягнення цього потребує, щоб існуючий в державі і суспільстві правопорядок  грунтувався на певних принципах, передбачених і Конституцією і законами країни, зокрема на принципах демократизму, гуманізму, соціальної справедливості, конституційності, законності, тощо.
    Одним із пріоритетних має бути принцип, за яким ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Тобто держава мусить бути гарантом не лише належної реалізації передбачених Конституцією і законами прав і свобод людини і громадянина, а й неприпустимості непередбачених Конституцією і законами втручання в життя і діяльність особи та примусового впливу на неї, тобто гарантом від свавілля, беззаконня, самоуправства, зловживання та вольових рішень органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
    Тобто згідно Конституції  України,  ця  організація з назвами            ПрАТ «ЕК ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»; ПАТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» - назви міняються, а суть залишається - обмежує та звужує конституційні і громадянські права і свободи громадян України у злочинний, як на моє переконання, спосіб. Верховна Рада України і Постанова  ВР України № 512-14 про оплату житлово-комунальних послуг населення, в якій забороняється відключення громадян від енерго, тепло ,газо, водопостачання.  
     Тому організація з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»  порушує  систематично по відношенню до мене, незаконно відключає мою квартиру від електричних мереж, обмежуючи мої конституційні права,   позбавляє мене як публічного власника користуватись послугами электрозабезпечення моєї квартири, та порушує систематично  всю мою нормальну життєдіяльність і санітарно-технічні умови, завдає  мені моральний і матеріальний збиток.  Верховенство права значно вище НКРЄ КП і Кабміна, якими затверджено для цього злочинного підприємства ППЕЕ. Нагадую, ППЕЕ створилась для їхньої діяльності. Громадяни  України підпорядковуються і керуються Конституцією України, Законами України та Постановами ВР України по верховенству права ст. 8 Конституції України.
Згідно  Конституції України Стаття 8  Про  верховенство права,  ніякі Правила, в тому числі й ППЕЕ, не повинні і не мають ніякого права порушувати  права громадян України.  Там,  де ППЕЕ суперечить Конституції України, Законам України, або  Рішенням та Постановам ВР України, де   порушуються  права громадян України, в силу вступає Конституція України, Закони України, а також у даному випадку  Постанова ВР України № 512-14 по верховенству права!  І це підприємство приватного бізнесу не має ніякого права порушувати права громадян  та Постанову Верховної Ради України про заборону відключення громадян від электропостачання!  Так  як Постанова ВР України доводить: відключення громадян від электропостачання заборонено. Дана постанова  повністю відповідає моїй нагоді, моїй ситуації.
    Це не мені, а цьому підприємству через їх незаконні дії, щодо відключення моєї квартири від електричної мережі, треба поцікавитися - чи не порушують вони мої конституційні права. Так як саме це підприємство створило протизаконну  ситуацію і виконує дії, порушуючи Основний закон Конституції України, Закони України, ППЕЕ і мої конституційні права громадянки України.
     За ст. 5,13,14. Ст. ст 140,142,143 Конституції України передбачений єдиний власник - територіальна громада. Порушуючи Основний закон Конституції, організація з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» користуючись несвідомістю громадян публічних власників, використовує злочинним способом колективну власність на свою користь. Не законне складання договорів, папірців з назвою «попередження», та вимагання коштів на свої рахунки - це підробка документів.
      Таким чином це підприємство веде діяльність, порушуючи Конституцію України, закони України, постанови ВР України, закон про ЖКП, права споживача та ін. Складається враження, що робітники цього підприємства або товариства навіть не знають про їхнє існування, діють всупереч законам, самоправно, злісно порушуючи Конституційні, громадянські права.
        Без  вище наведених документів, запитуваних мною організація з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОЛБЛЕНЕРГО», не має права здійснювати господарську діяльність чи підриємницьку діяльність і вчиняти дії по відношенню до громадян України, публічних власників, згідно ст.ст.13.14. ст.ст.140,142,143.Тобто до мене особисто були вчинені дії противоправні, протизаконні, злочинні, примушуючи сплачувати суми, які не є справжніми і достовірними, на рахунки,  які не належать територіальній громаді, тобто обкрадаючи мене як публічного власника. Шантажуючи відключенням від електричної мережі, вимагаючи  таким чином недостовірні оплати і неконтрольовані начислення, використовуючи «монопольне» становище, тобто незаконно захоплену владу, встановлюють не обгрунтовані космічні ціни втягують в боргову кабалу мене, як публічного власника, громадянку України, та інших громадян.  Таким чином мене як громадянку України обікрали, змушуючи сплачувати суми коштів витраченої електричної енергії не по собівартості, як то повинно бути за законом Конституції України, а  прибутку для цієї організації.
     Крім того, організація з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» не маючи установчих документів, або умисно їх приховують забовязують громадян заключати договори, не підтверджуючи цією організацію що саме вони мають на то право згідно Конституції України та законами України.
       Хочу звернути вашу увагу, що територіальна громада, а це всі жителі, які проживають на даній території, в адміністративно територіальній одиниці м. Чернівці з районним поділом не передавали за своєю добровільною згодою в управління організації АТ  «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» майно публічних власників. Тому я і не зобов’язана заключати папірці-«договори» і сплачувати організації, яка не має документів. Та Чернівецька міська рада не передавала організації з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» міські мережі електропостачання, трансформаторні підстанції, опори електромереж, підземні (кабельні) лінії, повітряні лінії електропередач у власність або орендоване користування. А я про це знаю. Одже організація з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» змушує мене порушувати Конституцію України. Тому систематично організація під назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» керівником, головою правління Таранюк С.В., працівники, які працюють в організації АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», порушують мої конституційні права  публічного власника  шляхом шантажу, залякування, відключення моєї квартири, вимагають в незаконний спосіб мої кошти.
    Тому, враховуючи вище наведене, без відповідних документів організація з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» не має права здійснювати  підриємницьку чи господарську діяльність. Вимагати складання неіснуючих договорів, шантажувати, залякувати, незаконно вимагати кошти.
    Вимагаю привести все згідно до діючої Конституції, надати рахунки територіальної громади, передати публічну власність, якою незаконно користується організація з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» в територіальну громаду. Законами УРСР було визначена загально народна (державна власність). За Конституцією України визначено власність територіальної громади згідно ст.5,13,14: 140,142.143.
 Тому за 21 рік були вчинені злочинні дії збоку організації з назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»: зловживання владою, «монопольним» становищем, з мене вимагали кошти, які не є законно обгрунтовані.
       Постійно використовуючи «монопольне» становище ,тобто самозахопленням публічної та сумісної власності, організація під назвою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», службовими особами, та керівником Таранюк С.В. вчиняються злочинні дії, погрози проти мене громадянки України, відключаючи мою квартиру від електричної мережі без рішення суду. Ознаки злочину за ст 364 зловживання владою, або службовим становищем, ст. 365 Перевищення влади або службових повноважень, ст. 356 Самоправство, ст189 ч.1,ч.2,ст194-1 ч.2 ст.270 прим.1 ч.2 КК.а також ст 358 Підроблення документів, печаток, штампів, та бланків, ст 366 службове підроблення,ст194
Я хочу сплачувати робітникам які забезпечують мене цією самою електричною енергією, але в мене нема обов’язку і намірів, і бажання оплачувати підприємницьку діяльність групи осіб, які уявили себе монополістами присвоїли і привласнили, захопили комунальне підприємство, якою я володію 1/N за Конституцією.

         На підставі викладеного та керуючись статтями 105-106 ЦПК України,

Прошу суд:

1. Прийняти дану заяву до розгляду.
2. Скасувати у повному обсязі судовий наказ (справа № 727/11733/19, провадження № 2-н/727/195/19), виданий Шевченківським  районним судом міста Чернівці, ухвалений за рішенням судді Смотрицького В. Г., від 24 лютого 2016 року, за заявою органу з назвою  АТ «Чернівціобленерго» («Стягувач»), про стягнення з мене на його користь 4184,79 (чотири тисячи сто вісімдесят чотири ) грн. 79 (сімдесят дев’ять) коп., як «суму заборгованості» за спожиту електричну енергію, а також судових витрат у розмірі – 192 грн.
3. Відповідним рішенням зупинити і заборонити будь-яку діяльність органу з назвою АТ «Чернівціобленерго» як такого, що було створено з порушенням чинного законодавства та по факту являється нелегітимним (незаконним).
4.Стягувати з мене судовий збір не можливо оскільки вважаю вимоги Заявника АТ «Чернівціобленерго» щодо мене не законними і протиправними та у зв’язку з відсутністю договірних відносин між нами.

Додаток до заяви (на фото):
1.    Копія інформаційної відповіді на запит до/від Виконавчого комітету Чернівецької міської ради щодо укладання договору .;
2.    Витяг з Міністерсва юстиції України.
3.    Відповідь на запит ПрАт «Чернівціобленерго»;
4.    Відповідь на запит АТ «Чернівціобленерго»;
5.    Ліцензія (не чинна).


 11.12.2019.                                             Тетяна Петрівна
                                                                      Албут
10 коментарів:

 1. А вы оплачивали судебный сбор за подачу скасування судебного наказа?

  ВідповістиВидалити
 2. для скасування судового наказу, судовий збір не стягується.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Любопытно, мы в декабре 2019 скасовувалы - платили (90 с чем-то гривен). в 2020 это удовольствие подорожало (https://ln.cv.court.gov.ua/sud2414/gromadyanam/32/)(Призначення збору - За подання до суду заяви про скасування судового наказ, пункт 1.4-2.1
   Збір становить - 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1.4-2.1 0.05
   На даний час сума збору становить: 105.10 грн.)

   Видалити
 3. Оце рощзписала)))) Як у кіно! Нажаль вказані доаоди позивача не стали підставою для скасування наказу. Судовий наказ скасовується за любою заявою відповідача про його скасування.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. це неправда. так повинно бути, але в Охтирському суді судові накази навіть не допускаються до скасування. підстава - вимагання судового збору. можете подивитися в реєстрі історії справ 1813/4797/2012 (навіть у формі позовної не прийняли, бо вбачають в ній "заяву про скасування"; справа №2-н112/2011; справа 583/4524/19;2-н132/2010... це далеко не всі. Всі накази приймалися таємно, до мого відома не доводилися жодною з інстанцій стягувачів. на даний момент вже багато навіть стягнуто, а я дізналася про все це гульбіще лиш з позову на ДВС в окружний суд в кінці 2019. всього було більше 20 позовів. Дії ДВС по укриванню визнані незаконними - справа 480/3577/19. Сумська область - це кубло суддівської корупції, змови між "органами" і бєспрєдєлу. І повірте, саме тому, що у мене розписано не гірше, взагалі жодної заяви до розгляду не допустили.

   Видалити
 4. Расписано хорошо, нно для отмены судебного приказа для судьи достаточно заявить например что баба яга против, у меня с ними договора нет и ваще я не знаю кто это такие. А если они потом подадут иск уже по полной программе то это в самый раз. Только нужно следить за сроками и с прошлого кажется года ввели рассмотрение по сокращённой процедуре, если что нужно будет писать на полное производство.

  ВідповістиВидалити
 5. Такі накази не приймаються, або скасовуються , якщо заявлено про порушене право. так було раніше (суддя Мовчан не допустила до розгляду заяву з зфальшованими персональними даними - зараз вона суддя Антикорупційного суду). І так повинно бути за ЦПКУ, але в Охтирському суді лишилися майже самі корупціонери в мантіях і тепер судові накази навіть не допускаються до скасування. наказ 583/2691/20 суддя Ярошенко зфальшувала "довідку" з неналежною реєстрацією, і таки видала "наказ". Реєстратор після мого приходу зізнався, що такі дані замовила суддя і надііслав судді повідомлення з дійсними даними, повідомивши, що попередні не правильні. Судді пофіг, - просто заховала ту "довідку", а потім як я виклала в ютуб відео, вклеяла її в кінець справи. Суддя Яценко відмовила в прийнятті до розгляду заяви про скасування судового наказу.- підстава - вимагання судового збору. можете подивитися в реєстрі історії справ 1813/4797/2012 (навіть у формі позовної не прийняли, бо вбачають в ній "заяву про скасування"; справа №2-н112/2011; справа 583/4524/19;2-н132/2010... це далеко не всі. Всі накази приймалися таємно, до мого відома не доводилися жодною з інстанцій стягувачів. на даний момент вже багато навіть стягнуто, а я дізналася про все це гульбіще лиш з позову на ДВС в окружний суд в кінці 2019. всього було більше 20 позовів. Дії ДВС по укриванню стягнень визнані незаконними - справа 480/3577/19. Сумська область - це кубло суддівської корупції, змови між "органами" і бєспрєдєлу. І повірте, саме тому, що у мене розписано не гірше, взагалі жодної заяви до розгляду не допустили.

  ВідповістиВидалити
 6. За моїми шаблонами люди виграють суди по всій Україні, але Охтрка (і Сумська облась взагалі)- це окреме корупційне кубло. Похоронна служба прав людини у мантіях якщо і задовольняє позови, - то так щоб права не були відновлені. А тепер , коли в ЦПКУ ввели 5% - ці недоучки повертають все з вимаганням судового збору, взагалі не допускаючи до розгляду.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Попробуйте зайти с позиции "кто такой судья" потребовать удостоверение судьи, кто его назначил и когда (многие не соответствуют своим должностям) и т п..

   Видалити
  2. а захист прав споживача? яке держмито Вони ж називають нас споживачами. яке держмито? А у відповідь ми на суді стверджувати відсутність договорів. І ще про назву Ват є особою публічного права, а відповідноп.1 ст.8 господарського кодексу не мають права примусово укладати договора. та ще багато розробок роблять хлопці з Багнету Націй. Молодці!!!

   Видалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -