- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

четвер, 11 липня 2024 р.

Трохи розхвилювали позивача та суддю під час суд. засідання 10.07.2024 (журналістське розслідування Юлії Щербак)

 


Судді Самарського районного суду

міста Дніпропетровська

Плінській А.В.

49127, м. Дніпро, вул. Електрична, 1-А

 

 

Відповідача __________

_____________________

 

Представника, захисника прав

Щербак Ю.В.,

 

Справа №206/6259/23

 

 

 

 

Клопотання

про витребування доказів

 

В провадженні судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Плінської А.В. знаходиться справа №206/6259/23 за позовною заявою Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра до мене, ______________ про витребування майна.

Пунктом 3 частини першої статті 43 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) встановлено, що учасники справи мають право, зокрема, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до статті 7 Конституції України в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст (стаття 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Згідно статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.

Відповідно до статті 6 вищевказаного Закону первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Відповідно статті 68 Конституції України, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 92 виключно законами України визначаються територіальний устрій України.

Частиною 1 статті 133 Конституції України визначено, що систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Стаття 140 Конституції України містить наступні положення: місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

15.05.2024 мною до Дніпровської міської ради був направлений Запит, у якому я просив: надати завірену належним чином копію розпорядчого акту, яким була утворена Територіальна громада міста Дніпра; надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію Територіальної громади міста Дніпра; надати завірену належним чином копію розпорядчого акту Територіальної громади міста Дніпра, яким був утворений представницький орган – Дніпровська міська рада; надати завірену належним чином копію Статуту Дніпровської міської ради; надати завірену належним чином копію Реєстраційної картки Дніпровської міської ради.

У відповідь мені ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ не було надіслано жодного запрошуваного документу. Натомість було зазначено, що Дніпровська міська територіальна громада утворена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №709-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області», що прямо суперечить пункту 13 частини 1 статті 92, який передбачає, що виключно законами України визначаються територіальний устрій України.

Виходячи з наданої мені відповіді вбачається, що Територіальна громада міста Дніпра не зареєстрована зовсім. Вона не є юридичною особою публічного права, відповідно вона не є і юридичною особою приватного права.

Далі я 19.06.2024 року подав до Дніпровської міської ради ще один запит, у якому просив: надати завірену належним чином копію Протоколу загальних зборів Територіальної громади міста Дніпра щодо утворення Територіальною громадою міста Дніпра (юридичною особою публічного права) представницького органу з назвою – Дніпровська міська рада; надати завірену належним чином копію Рішення загальних зборів Територіальної громади міста Дніпра щодо утворення Територіальною громадою міста Дніпра (юридичною особою публічного права) представницького органу з назвою – Дніпровська міська рада; надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію представницького органу Територіальної громади міста Дніпра, як органу місцевого самоврядування; надати відбиток гербової печатки Територіальної громади міста Дніпра із затвердженими на законодавчому рівні символами Держави України.

У відповідь мені знов не надали жодного із запрошуваних документів.

Знов ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ посилається на розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №709-р, яким ніби то утворена Дніпровська міська територіальна громада та пише про те, що територіальну громаду немає необхідності реєструвати взагалі, навіть на підставі постанови Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 07.10.2020 по справі № 362/2592/17.

Зазначили, що відсутні завірених належним чином копії протоколу та рішення загальних зборів Територіальної громади міста Дніпра, щодо утворення Територіальною громадою міста Дніпра (юридичною особою публічного права) представницького органу – Дніпровська міська рада. Відсутньою виявилась і гербова печатка Територіальної громади міста Дніпра.

На виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та чинних міжнародних норм, звертаюсь до суду і,

 

ПРОШУ:

Витребувати докази з Дніпровської міської ради, як сторони, в інтересах якої позов подала Лівобережна окружна прокуратура міста Дніпра, а саме – надати відповіді на зазначені мною Запити, що мають ключове значення для прийняття рішення по справі №206/6259/23.

 

 

Додатки:

1.      Копія Запиту від 15.05.2024 року до Дніпровської міської ради – на 4 аркушах;

2.      Копія відповіді ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 24.05.2024 року – на 5 аркушах;

3.      Копія Запиту від 19.06.2024 року до Дніпровської міської ради – на 4 аркушах;

4.      Копія відповіді ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 25.06.2024 року – на 3 аркушах.

 

«___» _________ 2024 року ______________________

Дніпровська міська рада

(далі – Розпорядник інформації – ст. 13

ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

49000, м. Дніпро,

просп. Дмитра Яворницького, 75

office@dniprorada.gov.ua

 

 

_____________

Адреса: ___________________

 

 

ЗАПИТ

про надання публічної інформації

 

Наразі у Самарському районному суді міста Дніпропетровська знаходиться справа №206/6259/23 за позовною заявою Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра «в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради на користь Територіальної громади міста Дніпра» до мене, ____________ про витребування майна, а саме придбаної мною квартири за адресою: _____________.

Статтею 5 Закону України «Про інформацію» визначено:

Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Статтею 7 вищезазначеного закону визначено:

1. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.

2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію.

3. Забороняється вилучення і знищення друкованих видань, експонатів, інформаційних банків, документів з архівних, бібліотечних, музейних фондів, крім встановлених законом випадків або на підставі рішення суду.

4. Право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи юридичної особи, суб'єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного бюджету України, місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом.

Відповідно статті 2 до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів:

1. Кожна Сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Статтею 4 вищезазначеної Конвенції визначено:

1. Заявник щодо офіційного документу не зобов’язаний вказувати підстави для отримання доступу до офіційного документу.

Стаття 5 Конвенції містить наступні норми:

3. Запити про доступ до офіційних документів розглядаються на рівних засадах.

4. Запит про доступ до офіційних документів розглядається невідкладно. Рішення приймається, повідомляється і виконується якомога швидше або в розумний строк, який встановлений заздалегідь.

Згідно статті 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, медіа, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до статті 7 вищезазначеного закону звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Відповідно до положень статті 4 вищезазначеного закону доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Відповідно до положень Конституції (254к/96-ВР) в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.

Відповідно до статті 6 вищевказаного Закону первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Згідно статті 10 вищезазначеного Закону, ради є представницькими органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Порядок формування та організація діяльності рад визначається Конституцією та законами України, а також статутами територіальних громад.

Відповідно до Конституції України, Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

 

Прошу

1.  Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію Територіальної громади міста Дніпра;

2.  Надати завірену належним чином копію розпорядчого акту Територіальної громади міста Дніпра, яким був утворений представницький орган – Дніпровська міська рада;

3.  Надати завірену належним чином копію Статуту Дніпровської міської ради;

4.  Надати завірену належним чином копію Реєстраційної картки Дніпровської міської ради;

5.  Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на мою домашню адресу, і в електронному вигляді на мою вищезазначену електронну адресу.

 

У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону "Про доступ до публічної інформації", до розпорядника відповідної інформації.

Зміст відповіді на запит буде опублікований в мережі Інтернет.

 З повагою,                                                                                 _____________


Дніпровська міська рада

(далі – Розпорядник інформації – ст. 13

ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

49000, м. Дніпро,

просп. Дмитра Яворницького, 75

office@dniprorada.gov.ua

 

_______________

 

 

ЗАПИТ

про надання публічної інформації

 

Наразі у Самарському районному суді міста Дніпропетровська знаходиться справа №206/6259/23 за позовною заявою Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра «в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради на користь Територіальної громади міста Дніпра» до мене, _____________ про витребування майна, а саме придбаної мною квартири за адресою: _________________.

Статтею 5 Закону України «Про інформацію» визначено:

Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Статтею 7 вищезазначеного закону визначено:

1. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.

2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію.

3. Забороняється вилучення і знищення друкованих видань, експонатів, інформаційних банків, документів з архівних, бібліотечних, музейних фондів, крім встановлених законом випадків або на підставі рішення суду.

4. Право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи юридичної особи, суб'єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного бюджету України, місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом.

Відповідно статті 2 до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів:

1. Кожна Сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Статтею 4 вищезазначеної Конвенції визначено:

1. Заявник щодо офіційного документу не зобов’язаний вказувати підстави для отримання доступу до офіційного документу.

Стаття 5 Конвенції містить наступні норми:

3. Запити про доступ до офіційних документів розглядаються на рівних засадах.

4. Запит про доступ до офіційних документів розглядається невідкладно. Рішення приймається, повідомляється і виконується якомога швидше або в розумний строк, який встановлений заздалегідь.

Згідно статті 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, медіа, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до статті 7 вищезазначеного закону звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Відповідно до положень статті 4 вищезазначеного закону доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Відповідно до положень Конституції (254к/96-ВР) в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.

Відповідно до статті 6 вищевказаного Закону первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Згідно статті 10 вищезазначеного Закону, ради є представницькими органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Порядок формування та організація діяльності рад визначається Конституцією та законами України, а також статутами територіальних громад.

Відповідно до Конституції України, Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

 

Прошу

1.  Надати завірену належним чином копію Протоколу загальних зборів Територіальної громади міста Дніпра щодо утворення Територіальною громадою міста Дніпра (юридичною особою публічного права) представницького органу з назвою – Дніпровська міська рада;

2.  Надати завірену належним чином копію Рішення загальних зборів Територіальної громади міста Дніпра щодо утворення Територіальною громадою міста Дніпра (юридичною особою публічного права) представницького органу з назвою – Дніпровська міська рада;

3.  Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію представницького органу Територіальної громади міста Дніпра, як органу місцевого самоврядування;

4.  Надати відбиток гербової печатки Територіальної громади міста Дніпра із затвердженими на законодавчому рівні символами Держави України;

5.  Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на мою домашню адресу, і в електронному вигляді на мою вищезазначену електронну адресу.

 

У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону "Про доступ до публічної інформації", до розпорядника відповідної інформації.

Зміст відповіді на запит буде опублікований в мережі Інтернет.

З повагою,                                                                         _________________
Судді Самарського районного суду

міста Дніпропетровська

Плінській А.В.

49127, м. Дніпро, вул. Електрична, 1-А

 

Відповідача _____________

адреса____________

тел. _____________

 

 

Представника, захисника прав

Щербак Ю.В.,

__________

 

Справа №206/6259/23

 

 

К Л О П О Т А Н Н Я

про приєднання до матеріалів справи копій документів

 

В провадженні судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Плінської А.В. знаходиться справа №206/6259/23 за позовною заявою Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра до мене, ________ про витребування майна.

Пунктом 3 частини першої статті 43 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) встановлено, що учасники справи мають право, зокрема, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Згідно з частиною 1 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 р. №499 (499-2005-п) (далі – Положення) Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

Частиною 2 Положення визначено: суб'єктами Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – Реєстр) є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що находяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства (далі – суб'єкти).

Частина 6 Положення говорить: ідентифікаційний код зберігається за суб'єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним.

У разі перетворення юридичної особи, крім центральних органів виконавчої влади, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код.

У разі припинення юридичної особи шляхом приєднання до іншої юридичної особи та створення на базі юридичної особи, що припинилася, відокремленого підрозділу ідентифікаційний код такої юридичної особи залишається за відокремленим підрозділом.

В інших випадках припинення юридичної особи присвоєння її ідентифікаційного коду новоствореним суб'єктам забороняється.

Відповідно до частини 7 Положення ідентифікаційний код є обов'язковим для використання в усіх видах звітних та облікових документах суб'єкта.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закону) державна реєстрація базується на основному принципі обов’язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі.

Відповідно до частини 2 статті 4 Закону державна реєстрація фізичних осіб - підприємців на підставі документів, а також державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місця знаходження.

Частиною 4 статті 4 Закону визначено: у разі виділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника.

Згідно частини 6 статті 4 Закону у разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи. Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

Відповідно до пункту 10 частини 3 статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати зберігання відомостей про юридичних осіб, інші організації та фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідно до інформації, що міститься у позові та у Відповіді на запит від КП «Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР, житловий будинок 19 літ. А-3 по вул. Іларіонівська наразі є зареєстрованим за «Комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством Самарського району» на підставі рішень виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 20.05.2004 р. №1435 та від 18.11.2004 р. №3179, записано в облікову книгу №39 ЖЮ за реєстровим №2753-103.

За назвою «Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Самарського району» мною був зроблений запит на отримання Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Виходячи з Витягу, інформації про дане підприємство Реєстр не містить.

Згідно з вищенаведеною обов’язковістю реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виходить, що дане підприємство ніколи не існувало, не реєструвалось, не могло мати правонаступників, а також не було ліквідованим, виділеним або перетвореним.

Наразі мною зроблений електронний запит до Дніпровської міської ради про реєстрування підприємства «Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Самарського району». З відповіді від Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради виходить, що і Департамент не має інформації про дане підприємство. Але мій запит був перенаправлений ніби то до розпорядника інформації – Комунального підприємства «Житлове господарство Самарського району» Дніпровської міської ради, посилаючись на те, що дане підприємство відповідно до статуту є  ніби то «правоприємником» всіх прав та обов’язків «Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Самарського району Дніпровської міської ради» (зауважу, назва вже відрізняється).

Мною також зроблений Витяг з Реєстру і про Комунальне підприємство «Житлове господарство Самарського району» Дніпровської міської ради, де у пункті «Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа» міститься запис «Відомості відсутні». Також підкреслю, що зареєстроване дане підприємство 22.09.2009 року.

Відповідно до частини 3 статті 175 Цивільного процесуального кодексу України, позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), відомі номери засобів зв’язку.

Однак позов не містить у собі ніяких подібних даних про Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Самарського району: а ні місця знаходження, а ні коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а ні відомих номерів засобів зв’язку.

На виконання положень Конституції України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та чинних міжнародних норм, звертаюсь до суду і,

 

ПРОШУ:

 

1. Надати можливість зачитати дане клопотання;

2. Приєднати до матеріалів справи №206/6259/23 копії документів, що додаються.

 

Додатки:

-     Копія Відповіді від КП «Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР від 23.11.2022 року;

-     Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Самарського району;

-     Копія електронного Запиту до Дніпровської міської ради від 08.06.2024 року;

-     Копія Відповіді від Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 11.06.2024 року;

-     Копія Запиту до в.о. директора КП «ЖГ Самарського району» ДМР від 11.06.2024 року;

-     Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Комунальне підприємство «Житлове господарство Самарського району» Дніпровської міської ради.

З повагою, Відповідач                                                                                 ______________

 Представник,

захисник прав Відповідача                                               Ю.В. Щербак Дніпровська міська рада

(далі – Розпорядник інформації – ст. 13

ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

49000, м. Дніпро,

просп. Дмитра Яворницького, 75

office@dniprorada.gov.ua

 

________________

 

 

 

ЗАПИТ

про надання публічної інформації

Наразі у Самарському районному суді міста Дніпропетровська знаходиться справа №206/6259/23 за позовною заявою Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра «в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради на користь Територіальної громади міста Дніпра» до мене, ______________ про витребування майна, а саме придбаної мною квартири за адресою: _____________. Серед іншого у додатках до позовної заяви містився лист від Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради. Даний лист містить інформацію, що Житловий будинок літ. А-3 по вул. Іларіонівська, буд. 19, в який увійшла квартира №19 зареєстровано за Комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством Самарського району на підставі рішень виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 20.05.2004р. № 1435 та від 18.11.2004р. № 3179, записано в облікову книгу №39 ЖЮ за реєстровим №2753-103.

Статтею 5 Закону України «Про інформацію» визначено:

Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Статтею 7 вищезазначеного закону визначено:

1. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.

2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію.

3. Забороняється вилучення і знищення друкованих видань, експонатів, інформаційних банків, документів з архівних, бібліотечних, музейних фондів, крім встановлених законом випадків або на підставі рішення суду.

4. Право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи юридичної особи, суб'єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного бюджету України, місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом.

Відповідно статті 2 до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів:

1. Кожна Сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Статтею 4 вищезазначеної Конвенції визначено:

1. Заявник щодо офіційного документу не зобов’язаний вказувати підстави для отримання доступу до офіційного документу.

Стаття 5 Конвенції містить наступні норми:

3. Запити про доступ до офіційних документів розглядаються на рівних засадах.

4. Запит про доступ до офіційних документів розглядається невідкладно. Рішення приймається, повідомляється і виконується якомога швидше або в розумний строк, який встановлений заздалегідь.

Згідно статті 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, медіа, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до статті 7 вищезазначеного закону звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Відповідно до положень статті 4 вищезазначеного закону доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Відповідно до положень Конституції (254к/96-ВР) в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Відповідно до статті 143 Конституції України та пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», територіальні громади, безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, виключно на пленарних засіданнях відповідних місцевих рад, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи.

Статтею 63 Господарського кодексу України (ГКУ) чітко визначено, що комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. А стаття 62, даного Кодексу, зазначає, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.

Відповідно до Конституції України, Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

 

Прошу

1.  Надати завірену належним чином копію розпорядчого акту, яким було утворено Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Самарського району;

2.  Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Самарського району;

3.  Надати інформацію про актуальний стан на даний момент, у якому перебуває Комунальнє виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Самарського району;

4.  Надати інформацію який код ЄДРПОУ має/мало Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Самарського району;

5.  Надати завірену належним чином копію Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 20.05.2004 р. №1435;

6.  Надати завірену належним чином копію Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 18.11.2004р. №3179;

7.  Надати завірену належним чином копію витягу з облікової книги №39 ЖЮ за реєстровим №2753-103;

8.  Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на мою домашню адресу, і в електронному вигляді на мою вищезазначену електронну адресу.

 

У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.

Зміст відповіді на запит буде опублікований в мережі Інтернет.

 

Додаток: лист від Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради – на 1 аркуші.

 З повагою,                                                                         _________________

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -