- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 28 грудня 2014 р.

ЗБЕРЕГТИ І ПРИМНОЖИТИ ІСТОРИЧНУ СПАДЩИНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дніпропетровськими чиновниками впроваджена «в життя» абсолютно корупційно-злочинна схема позбавлення мешканців та гостей Дніпропетровська архітектурно-історичної спадщини міста, яка пережила і вціліла під впливом лихоліть і руйнується від «господарювання» сучасних чиновників-манкуртів.


Старовинні будівлі (переважно розташовані в центрі міста) доводяться до стану повної або часткової руйнації, коли споруда вже не підлягає реконструкції, і «органи місцевого самоврядування» позбавляються руїн (за копійки), які захащують «золоті квадрати».

Однією з таких споруд, є храм побудований у 1903 році, який знаходиться за адресою: вул. Короленка, 20А.

Раніше ми вже повідомляли про локальну перемогу і перенесення судового засідання з приводу продажу руїн храму на «золотих квадратах» одній з комерційних структур за ціною (на той час) двокімнатної квартири.

Вважаємо своїм святим обов’язком зберегти та примножити історичну спадщину залишену нам пращурами.

Отже, готуючись до наступного судового засідання, за змістовною інформацією звертаємось до Дніпропетровської обласної ради, чиїм рішенням і був ухвалений продаж зазначеної споруди:
                                                            Дніпропетровська обласна рада
                                                     проспект Кірова, 2, м. Дніпропетровськ,
                                                           Дніпропетровська область, 49000
                                                                           т. 056 742 8026

                                                         Громадянин України Філіпенко С. В.
                                                                          svf2011@ukr.net

                                                      Запит 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                              "Про доступ до публічної інформації".
  
У відповіді Дніпропетровської обласної ради від 26.12.2014 за №ВИХ-3604/0/2-14 на мій інформаційний запит від 22.12.2014, щодо форми власності будівлі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Короленка, 20А, зазначено наступне, що обласною радою прийняте рішення від 19 березня 2002 року №530-22/ХХІІІ «Про продаж майна, що належить до спільної власності територіальних громад області».

   Відповідно до статті 5. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, система місцевого самоврядування включає:

сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси  Територіальних громад  сіл, селищ, міст.

   Відповідно до статті 6., первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада села, селища, міста.
   У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності.

   Відповідно статті 10., Ради - представницькі органи місцевого самоврядування.   Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад.

   Відповідно до статті 16., всі органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

   Відповідно до статті 60., майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

   Я, Філіпенко Сергій Веніамінович, як громадянин України, мешканець і представник Територіальної громади міста  Дніпропетровська, незалежний блогер та учасник Громадського руху «Багнет Нації», керуючись  ст.140-143  Конституції України, ст.2  та ст.316-318  Цивільного кодексу України  та  ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

Прошу:

1. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію протоколу про передачу Територіальною громадою (юридичною особою) Бабушкінського району міста Дніпропетровська на балансоутримання Територіальній громаді (юридичній особі) міста Дніпропетровська будівлі, яка розташована за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Короленка, 20А;
2. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію протоколу про передачу Територіальною громадою (юридичною особою) міста Дніпропетровська на балансоутримання  Територіальній громаді (юридичній особі)  Дніпропетровської області  будівлі, яка розташована за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Короленка, 20А;
3. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію протоколу про утворення Територіальними громадами (юридичними особами)  Дніпропетровської області Територіальної громади (юридичної особи) Дніпропетровської області ;
4. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію протоколу про утворення і формування Територіальною громадою (юридичною особою)  Дніпропетровської області, свого представницького органу – Дніпропетровської обласної ради з делегованим правом здійснювати господарчу  діяльність від імені та в інтересах Територіальних громад (юридичних осіб);
5. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію щодо розрахункового рахунку (вказати № рахунку) на якому акумулюються кошти суб’єкта господарської діяльності «Територіальної громади Дніпропетровської області»;
6. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію рішення № 530-22/ХХІІІ від 19 березня 2002 року  Дніпропетровської обласної ради, щодо умов продажу будівлі розташованої за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Короленка, 20А;
7. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – відомості, щодо нового власника будівлі розташованої за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Короленка, 20А;
8. Відповідь надати у письмовому і електронному вигляді на мою вищезазначену домашню та електронну адреси.
   Відповідь на запит, як і текст інформаційного запиту, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


29.12.2014                                                                            Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -