- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 25 січня 2015 р.

ПОВТОРНИЙ ТЕСТ НА ЛЕГІТИМНІСТЬ ОБЛРАДИ, А ПАРАЛЕЛЬНО – ЗАПИТАННЯ ДО ЮСТИЦІЇ


Чергову прогнозовану відповідь, на наш інформаційний запит, ми отримали від Дніпропетровської обласної ради. Чиновники цього НЕЛЕГІТИМНОГО органу продовжують наполягати на законності своєї діяльності. Більше того, вони себе ідентифікують одноосібними розпорядниками майна Дніпропетровської області (офіційна відповідь на фото).Запитання щодо кількості відповідних власників (територіальних громад – юридичних осіб), які погодилися передати своє майно у розпорядження представницькому органу, проігноровано.

Отже, звертаємось за розясненнями повторно (для того, щоб довести протилежне – нелегітимність), а паралельно, задамо Управлінням юстиції запитання на які не знайшлоя відповіді у облради:

                                          Дніпропетровська обласна рада
                                   Проспект  Кірова, 2, м. Дніпропетровськ,
                                       Дніпропетровська область,  49000
                                                     т. 056 742 8026

                                     Громадянин України,  Філіпенко  С. В.
                                             49055:  м. Дніпропетровськ,
                                                       svf2011@ukr.net

                                                  Запит 
    про надання публічної інформації за Законом України
                     "Про доступ до публічної інформації".

   У відповіді Дніпропетровської обласної ради № ВИХ-78/0/2-15 від 16.01.2015, на наш інформаційний запит від 12.01.2015, ствердно зазначено, що даний орган місцевого самоврядування, згідно закону «Про місцеве самоврядування в Україні», діє ВІД ІМЕНІ та В ІНТЕРЕСАХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.

   Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  відповідно до Конституції України, визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

   Відповідно до статті 2., п.2., цього Закону, місцеве самоврядування здійснюється ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ.

   Згідно статті 5., система місцевого самоврядування включає:

ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси Територіальних громад сіл, селищ, міст.

   Відповідно до статті 6., первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА села, селища, міста.
   У містах з районним поділом ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ РАЙОНІВ у містах діють як СУБЄКТИ ПРАВА ВЛАНОСТІ.

    Відповідно до статті 16., всі ОРГАНИ МІЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
    Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ відповідних РАЙОННИХ У МІСТАХ ГРОМАД.

    Стаття 10., визначає, що Ради, це - представницькі органи місцевого самоврядування. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад (юридичних осіб) сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України.

    Стаття 19., цього закону, передбачає, що Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

    Відповідно до статті 24., цього закону, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України.

    Стаття 4. Цивільного кодексу України, визначає, що основу цивільного законодавства України становить Конституція України, а Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.

Стаття 1029. (ЦКУ) обумовлює визначення договору управління майном. За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Стаття 1031. (ЦКУ) визначає форму договору управління майном де чітко зазначається, що договір управління майном укладається в письмовій формі, а договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню.

В свою чергу стаття 1035. обумовлює істотні умови договору управління майном до яких відноситься перелік майна (реєстр), що передається в управління, а також розмір і форма плати за управління майном. Стаття 1036. визначає строк договору управління майном.

   Я, Філіпенко Сергій Веніамінович, як громадянин України, мешканець і представник Територіальної громади міста Дніпропетровська, незалежний блогер та учасник Громадського руху «Багнет Нації», керуючись  ст.140-143  Конституції України, ст.2, 5, 6, 10, 16, 19, 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.2, 4 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

Прошу:
1.     Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копії протоколів про доручення правовласників (ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД) на розпорядження їх майном Дніпропетровською обласною радою.
2.     Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – нотаріально посвідчену копію реєстру всього нерухомого майна  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Дніпропетровської області наданого відповідно договору (із зазначенням строку) у розпорядження представницькому органу – Дніпропетровська обласна рада.
3.    Відповідь надати у письмовому і електронному вигляді на    мою вищезазначену домашню та електронну адреси.

                              Дніпропетровське міське управління юстиції
                             вул. Комсомольська, 56, м. Дніпропетровськ,
                                    Дніпропетровська область, 49004

Прошу:
1.     Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копії протоколів (з результатами референдуму) про утворення та Свідоцтва про реєстрацію в управлінні юстиції всіх наявних районних у місті Дніпропетровську територіальних громад (юридичних осіб).
2.     Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – нотаріально посвідчені Статути всіх наявних районних у місті Дніпропетровську територіальних громад (юридичних осіб).
3.    Відповідь надати у письмовому і електронному вигляді на    мою вищезазначену домашню та електронну адреси.

                                               Головне управління юстиції
                                               у Дніпропетровській області
                                     пр. К. Маркса, 21-А, м. Дніпропетровськ,
                                           Дніпропетровська область, 49027

Прошу:
1.     Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копії протоколів (з результатами референдуму) про утворення та Свідоцтва про реєстрацію в управлінні юстиції всіх наявних у Дніпропетровській області територіальних громад (юридичних осіб).
2.     Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – нотаріально посвідчені Статути всіх наявних у Дніпропетровській області територіальних громад (юридичних осіб).
3.    Відповідь надати у письмовому і електронному вигляді на    мою вищезазначену домашню та електронну адреси.

        Відповіді на запити, як і тексти інформаційних запитів, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»:  http://bagnetnacii.blogspot.com


26.01.2015                                                                              Філііпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -