- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 11 січня 2015 р.

ТЕСТ НА ЛЕГІТИМНІСТЬ: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Попередньо ідентичний тест на легітимність не склала Дніпропетровська міська рада. Отримавши відповідь на наш інформаційний запит, стосовно незаконного продажу сакрально-історичної споруди в центрі міста Дніпропетровська, за рішенням відповідної облради, ми вирішили влаштувати подібний тест і для представницького органу - Дніпропетровська обласна рада.


В природі все має свою логіку і послідовність процесів. Не може новонароджена дитина одразу після народження вийти на пенсію. Вона має пройти певні стадії логічного і послідовного розвитку та становлення перетворюючись на особистість.

Таку ж послідовність (збільшена модель) має становлення держави та державності. Логіку послідовності становлення супроводжує згода та сприйняття всіма загальнозрозумілих, цивілізованих правил, які закладаються в основу законів. Закони, в свою чергу, виконують функцію цементуючої ланки державності.

28 червня 1996 року набула чинності Конституція України – праматір всіх українських законів, які, у відповідності до її положень, не мають їй суперечити.

21 травня 1997 року Верховною Радою України, на основі Конституції, був ухвалений Закон «Про місцеве самоврядування в Україні».

Згідно статті 5., вищезазначеного закону, система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси Територіальних громад сіл, селищ, міст.

   Відповідно до статті 6., первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА села, селища, міста.
   У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності.

    Відповідно до статті 16., всі органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Тобто, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, це – ЮРИДИЧНА ОСОБА – ВЛАСНИК ВСЬОГО РУХОМОГО І НЕРУХОМОГО МАЙНА НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ, яка, відповідно статті 10., формує свої представницькі органи – Ради.

У відповіді облради на наш інформаційний запит міститься формулювання, цитую: «Про продаж майна, що належить до спільної власності територіальних громад області». Отже, жадаємо отримати відповідь на наступні питання:

                                                       Дніпропетровська обласна рада
                                              Проспект  Кірова, 2, м. Дніпропетровськ,
                                                     Дніпропетровська область,  49000
                                                                       т. 056 742 8026

                                                Громадянин України,  Філіпенко  С. В.
                                                           49055:  м. Дніпропетровськ,
                                                                         svf2011@ukr.net

                                                  Запит 
          про надання публічної інформації за Законом України
                     "Про доступ до публічної інформації".
   Я, Філіпенко Сергій Веніамінович, як громадянин України, мешканець і представник Територіальної громади міста Дніпропетровська, незалежний блогер та учасник Громадського руху «Багнет Нації», керуючись  ст.140-143  Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

 Прошу:
1.     Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – повний перелік зареєстрованих Міністерством юстиції суб’єктів господарювання – ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, які знаходяться на території Дніпропетровської області.
2.     Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копії протоколів згоди зареєстрованих Міністерством юстиції ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Дніпропетровської області про передачу свого майна та фінансових інтересів у розпорядження представницькому органу – Дніпропетровській обласній раді.
3.    Відповідь надати у письмовому і електронному вигляді на     мою вищезазначену домашню та електронну адреси.

        Відповідь на запит, як і текст інформаційного запиту, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


12.01.2015                                                                     Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -