- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 19 лютого 2015 р.

ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ГРОМАДАМ, БУТИ!

Сьогодні в Дніпропетровську відбулася перша інформаційно-роз’яснювальна акція, головною метою якої було поширення інформації про перспективність та доцільність дотримання положень і вимог законів та Конституції України через утворення територіальних громад.


Учасники акції впевнені в тому, що зубожіння українців в своїй країні – це результат того, що народ України не став власником загальнонаціонального, а також комунального багатства своєї країни і своїх територіальних громад.

Територіальна громада в двох словах – це юридична особа.

Територіальна громада одним словом – це ВЛАСНИК.

Українці мусять зрозуміти, що у відповідності до Конституції України вони є відповідальними за збереження та примноження цього багатства.
Учасники інформаційно-роз’яснювальної акції роздавали листівки, зміст яких містив положення трьох основних законів України стосовно системи місцевого самоврядування: Конституції, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Цивільного кодексу України.
Підсумком акції стало вручення звернень на ім’я Коломойського та Удода зміст яких пропонуємо до прочитання:

                                                    Голові Дніпропетровської ОДА
                                                                     Коломойському І. В.
                                                            Голові Дніпропетровської ОР
                                                                             Удод Є. Г.

                                                      Ініціативна група по встановленню
                                                                 конституційного ладу
                                                              в місті Дніпропетровську
                                                          та Дніпропетровській області

                                            ЗВЕРНЕННЯ
   Ми, громадяни України, представники ініціативної групи по відновленню конституційного ладу в Дніпропетровську і Дніпропетровській області, єдине джерело влади в країні (відповідно до статті  5. Конституції України), власники всього загальнонаціонального багатства (відповідно до статті 13. Конституції України) та власники комунального майна, місцевих бюджетів, землі, природних ресурсів, підприємств, установ та організацій своїх територіальних громад (відповідно до статті  60. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), звертаємося до Вас, як до представників, які представляють європейську, правову державу Україну на місцевому, державному і міжнародному рівнях, гарантують верховенство права - чітке дотримання і виконання законів України на її території та запобігають проявам незаконних або антиконституційних дій чиновників або посадових осіб всіх рівнів.

   Ставимо Вас до відома, що на території Дніпропетровської області та в її обласному центрі, місті Дніпропетровську, з моменту прийняття Конституції України (28 червня 1996) і до сьогодні, не виконується, або діють частково верховенство права, а також Закони та Конституція України.

Відповідно до статті 7. Конституції, в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Відповідно до статті 140. (КУ), місцеве самоврядування є правом територіальної громади.

Згідно статті 5., Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду;

Відповідно до статті 6., цього закону, первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада.

Відповідно до  статті 10., місцеві Ради – це представницькі органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади.

Відповідно до  статті 16., цього закону, всі органи місцевого самоврядування є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ (публічного права).
Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад.
Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах,приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад.

Відповідно статті 26. Кримінального кодексу Україниспівучастю у злочині є умисна спільна участь  декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину.

Стаття 27. (ККУ) чітко визначає види співучасників злочину та зазначає, що поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками.

   Враховуючи вищезазначене, не маючи бажання бути пособниками злочину – антиконституційного, незаконного устрою системи місцевого самоврядування,

Вимагаємо:

Відновлення конституційного ладу на території міста Дніпропетровська та Дніпропетровської області;

Гарантування чіткого дотримання і виконання вимог Законів і Конституції України чиновниками і посадовими особами всіх рівнів;

Централізованого сприяння на місцевому рівні в проведенні роз’яснювальної роботи(за допомогою регіональних і центральних ЗМІ) щодо переваг правових і майнових взаємовідносин  законних правовласників;

Централізоване сприяння на місцевому рівні щодо складання реєстру власників та реєстру комунальної власності, землі, природних ресурсів, підприємств, установ та організацій в місті Дніпропетровську та Дніпропетровській області;

Централізоване сприяння на місцевому рівні щодо проведення агітаційної роботи за рахунок встановлення інформаційних наметів, елементів зовнішньої реклами (білбордів, сіті-лайтів і т. п.) в рамках підготовки проведення місцевого референдуму задля досягнення конституційної вимоги – утворення Територіальних громад (юридичних осіб) в місті Дніпропетровську (вісім, за кількістю районів у місті) та Дніпропетровській області.

Зміст відповіді, так само як і зміст  звернення, будуть опубліковані на сайті «СІЧЕСЛАВ інфо» з прив’язкою до сайту «БАГНЕТ НАЦІЇ».

19.02.2015  З повагою, Ініціативна група по встановленню конституційного ладу в місті Дніпропетровську та Дніпропетровській області


Матеріал підготував: Сергій Філіпенко

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -