- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 16 лютого 2015 р.

БЛЕФ САМОЗВАНЦІВ


   Самозванці, які отаборилися під дахом будівлі Дніпропетровської міської ради мають такий статус легітимності (законності), як і міраж в пустелі. 
   На конкретику наших інформаційних запитів в кращому випадку отримуємо дурнуваті відписки, в гіршому – відповідь відсутня взагалі.

                                            
                                                  Дніпропетровська міська рада
                                         Пр. К. Маркса, 75, м. Дніпропетровськ,
                                             Дніпропетровська  область,  49000

                                           Громадянин  України  Філіпенко С. В.
                   
                                              Запит 

    про надання публічної інформації за Законом України
                  "Про доступ до публічної інформації".

   Не отримав відповіді на наш лист направлений до Дніпропетровської міської ради 10 грудня 2014 року, на ім’я Величко О. В., звертаюся повторно.

Розглянувши Вашу відповідь від 21.11.14 №Ф-17 стосовно моєї незгоди з вердиктом адміністративної комісії виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 08.10.2014 №697 повідомляю наступне:
Відповідно до статті 1. «Кодексу України про адміністративні правопорушення»
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції  і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.
    
Відповідно до статті 8. Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

     Відповідно до статті 7. Конституції України в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

     Відповідно до статті 140. Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

     Відповідно до статті  6. п.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. Згідно з п.3 цієї ж статті добровільне об'єднання територіальних громад відбувається за рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних громад. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних органів місцевого самоврядування, формування  спільного  бюджету, об'єднання комунального майна. А, відповідно до п.5 цієї статті у містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності.

     Згідно зі статтею 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ради – представницькі органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. Відповідно до п.4 цієї статті порядок формування та  організація  діяльності  рад  визначаються  Конституцією  України, цим та іншими законами, а також  СТАТУТАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.

     Стаття 11. п.1, вищезазначеного Закону, визначає, що виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

     Стаття 15. наголошує, що органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання, які ПІДЛЯГАЮТЬ  РЕЄСТРАЦІЇ  ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА  в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (ЛЕГАЛІЗАЦІЇ) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Відповідно до  статті 16., цього закону, всі органи місцевого самоврядування, і ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ також, Є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Відповідне рішення про НАДІЛЕННЯ МІСЬКИХ РАД ПРАВАМИ щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, ПРИЙМАЄТЬСЯ НА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕДНУМАХ відповідних районних у містах громад.

     Стаття 19. наголошує, що  Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації  в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

     І, нарешті, стаття  24., цього Закону наголошує, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України.

  З урахуванням всього вищезазначеного я, Філіпенко Сергій Веніамінович, як громадянин України, мешканець і представник Територіальної громади міста  Дніпропетровська, незалежний блогер та координатор Громадського руху  «Багнет Нації», керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,  для підтвердження Вашої  ЛЕГІТИМНОСТІ (законності),

Прошу:
1. Надати мені публічну інформацію - копії протоколів про утворення районних у місті Дніпропетровську Територіальних громад (юридичних осіб), а також копії їх зареєстрованих державою Статутів (по 8-м копій відповідно до кількості районів міста);
2.  Надати мені публічну інформацію - копії результатів проведених місцевих референдумів, щодо спільної згоди районних у місті  Територіальних громад (має бути вісім) міста Дніпропетровська про утворення Територіальної громади міста Дніпропетровська, як юридичної особи;
3.  Надати мені публічну інформацію - копію свідоцтва про державну реєстрацію Територіальної громади міста Дніпропетровська;
4.  Надати мені публічну інформацію - копію протоколу рішення (за результатами міського референдуму) Територіальної громади міста Дніпропетровська про створення представницького органу – «Дніпропетровська міська рада»;
5.  Надати мені публічну інформацію - копії протоколу про ухвалу рішення Дніпропетровської міської ради, щодо створення виконавчих органів (комітетів, комісій, департаментів тощо) та безпосередньо адміністративної комісії виконавчого комітету;
6.  Відповідь надіслати в повному обсязі  у письмовому та електронному вигляді на вищезазначені мною адреси.

        Відповідь на запит, як і зміст інформаційного запиту, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


16.02.2015                                                  Філіпенко С. В.

1 коментар:

  1. ПОКА НЕ БУДУТ организованы инициативные группы в каждом районе города и в каждом микрорайоне или квартале района, которые легализуются путем уведомления органов власти о своей самоорганизации с конкретными целями: воссоздание устройства местного самоуправления путем юридического оформления территориальной громады, проведя собрание общественных представителей жителей, самих жителей и утверждения Устава громады, в котором предусмотреть все органы власти, как структурные единицы системы местного самоуправления, Положения которых должны быть утверждены также собранием громады, в которых предусмотреть Наблюдательные советы и ревизионные комиссии, органы контроля - представители общественных комитетов, которые осуществляют контроль за работой чиновников органов власти, а также руководители органов власти подписывают контракт с тем кто его нанимает - территориальная громада.... ТО ничего власть не изменит, так как она не понимает, что от нее требуют.... она уже привыкла к такому порядку, что народ никакой и они и так от его имени и для него рукамиводят....

    ВідповістиВидалити

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -