- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 14 вересня 2015 р.

РЕЙХФОРМА: «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ» (скасувати фейкові територіальні громади)

Все, що робить існуюча «нова влада», треба обовязково ставити під сумнів, а краще всього, множити на нуль.
У вас не викликає підозри щодо їхнього напалму в питанні децентралізації? Півтора роки «на троні», і що вони пропонують – зґвалтувати чинну Конституцію!

   Перефарбовані «риги», «отриги» та «перериги» (невідлюстріляне сміття системи геноциду), сьогодні продовжують свою бурну діяльність на благо суспільства в місцевих радах всіх рівнів. А, що саме цікаве – вони занадто активно взялися за впровадження рейхформ, втілюваних такою ненависницькою їм хунтою.
   В чому ж тут справа? Відповідь очевидна – децентралізація, яку нав’язують «нові» можновладці за сприяння і виконання «старих» - взаємовигідна і тим і іншим, бо вона спотворює основні принципи зазначеного процесу, а головне – зберігає існуючу систему та консервує справжні реформи.
   Будемо боротись – ПОБОРЕМО!!!

Матеріал підготував: Сергій Філіпенко

                Дніпропетровський окружний адміністративний суд
                                                          вул.. Академіка Янгеля, 4,
                                                               місто Дніпропетровськ,
                                             Дніпропетровська область, 49089
                                                                   Тел.: (0562) 33-50-26

Позивач: Гр. Філіпенко Сергій Веніамінович,
місто Дніпропетровськ, 49055
                                                           e-mail: svf2011@ukr.net

                      Відповідач: «Дніпропетровська обласна рада»
                                           пр-т. Кірова, 2, м. Дніпропетровськ,
                                           Дніпропетровська область, 49004
                                          Контактний телефон: (056) 7428116 
                                                   E-mail: oblrada@oblinfo.dp.ua

                                АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про оскарження рішення Дніпропетровської обласної ради

   Я, Філіпенко Сергій Веніамінович, 1970 р.н., громадянин України, після звернення до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська звертаюсь до Дніпропетровського адміністративного окружного суду, у відповідності до ч.1 ст.19 КАС України, з адміністративною позовною заявою стосовно порушення положень чинної Конституції та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з боку органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада», що виражається в наступному:
14 серпня 2015 року, під час проведення чергової 33-ї сесії органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада», депутатами відповідного органу були ухвалені рішення, які підписав виконуючий обов’язки голови обласної ради Адамський А. П., що суперечать чинному законодавству, а саме:
- Про утворення Богданівської сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області (рішення № 666-33/VI);
- Про утворення Вербківської сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області (рішення № 667-33/VI);
- Про утворення Ляшківської сільської територіальної громади Царичанського району Дніпропетровської області (рішення № 668-33/VI);
- Про утворення Солонянської селищної територіальної громади Солонянського району Дніпропетровської області (рішення № 669-33/VI);
- Про утворення Сурсько-Литовської сільської територіальної громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області (рішення № 670-33/VI);
- Про утворення Ювілейної селищної територіальної громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області (рішення № 671-33/VI);
- Про утворення Жовтневої сільської територіальної громади Софіївського району Дніпропетровської області (рішення № 672-33/VI);
- Про утворення Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області (рішення № 673-33/VI);
- Про утворення Новопокровської селищної територіальної громади Солонянського району Дніпропетровської області (рішення № 674-33/VI);
- Про утворення Єлізарівської сільської територіальної громади Солонянського району Дніпропетровської області (рішення № 675-33/VI).
Спираючись на норми чинного законодавства, зазначу:
  Відповідно до Конституції України (від 28.06.1996 № 254к/96-ВР), в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Норми Конституції України є нормами прямої дії (ст..8. КУ). В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст..7. КУ), яке є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України (ст..140. КУ).
   Згідно положень чинної Конституції місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (ст..140. КУ).
   Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності (ст..143. КУ).
   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР) первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста (ст..6):
   територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
   адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село;
   місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;
   загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;
   представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;
   районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;
   Ради, є представницькими органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Порядок формування та організація діяльності рад визначається Конституцією та законами України, а також статутами територіальних громад (ст..10).
   Відповідно до статті 5., цього закону, система місцевого самоврядування включає:
Територіальну громаду;
Сільську, селищну, міську раду;
Сільського, селищного, міського голову;
Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
Старосту;
Районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
Органи самоорганізації населення.
   Згідно статті 16. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», всі органи місцевого самоврядування, зазначені в статті 5., мають бути юридичними особами.

Суть позовної заяви полягає в наступному:

   З огляду на вищезазначені норми чинного українського законодавства стає зрозуміло, що ухвалення рішень про створення територіальних громад, органом з назвою «Дніпропетровська обласна рада» є такими, що суперечать чинному законодавству та грубо порушують Конституцію України.
   Згідно статті 43. закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», утворення адміністративно-територіальних одиниць публічного права власності, якими є територіальні громади (юридичні особи), не входить до компетенції вищезазначеного представницького органу. Окрім того, згідно статті 16., вищезазначеного закону, відповідний представницький орган, яким є Дніпропетровська обласна рада, в межах зазначеної області  має представляти спільні інтереси територіальних громад – юридичних осіб. За умов не існування територіальних громад, як юридичних осіб, відповідний представницький орган, є нелегітимним.
   Відповідно до статті 55. Конституції України, кожному громадянину гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Отже, на підставі всього вищезазначеного,

ПРОШУ СУД:
1. Скасувати рішення ухвалені органом з назвою «Дніпропетровська обласна рада» на 33-й сесії 14 серпня 2015 року, а саме:
- Про утворення Богданівської сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області (рішення № 666-33/VI);
- Про утворення Вербківської сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області (рішення № 667-33/VI);
- Про утворення Ляшківської сільської територіальної громади Царичанського району Дніпропетровської області (рішення № 668-33/VI);
- Про утворення Солонянської селищної територіальної громади Солонянського району Дніпропетровської області (рішення № 669-33/VI);
- Про утворення Сурсько-Литовської сільської територіальної громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області (рішення № 670-33/VI);
- Про утворення Ювілейної селищної територіальної громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області (рішення № 671-33/VI);
- Про утворення Жовтневої сільської територіальної громади Софіївського району Дніпропетровської області (рішення № 672-33/VI);
- Про утворення Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області (рішення № 673-33/VI);
- Про утворення Новопокровської селищної територіальної громади Солонянського району Дніпропетровської області (рішення № 674-33/VI);
- Про утворення Єлізарівської сільської територіальної громади Солонянського району Дніпропетровської області (рішення № 675-33/VI).
2. Осіб, причетних до ухвалення завідомо неправомірних рішень, притягнути до адміністративної відповідальності;
3. Керуючись пунктом 10, статті 3. Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд справи провести в порядку письмового провадження (без участі позивача у судових засіданнях), а з’ясовані судом обставини справи, шляхом поставлення відповідачу питань, відповіді та результати дослідження доказів, наданих відповідачем на підтвердження власних відповідей, покласти в основу мотивувальної частини рішення суду;
4. Судові витрати покласти на відповідача.

ДОДАТОК ДО ПОЗОВУ:
1.  Копія протоколу 33-ї сесії органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада, від 14.08.2015 року – на 13 (тринадцятьох) арк.;
2. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до ГУ Юстиції у Дніпропетровській області щодо відсутності територіальних громад (юридичних осіб) сіл, селищ, міст в межах Дніпропетровської області, але з наявним переліком зареєстрованих 80-ти (вісімдесяти) статутів територіальних громад – на 10 (десятьох) арк.;
3. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Дніпропетровського міського управління юстиції, як підтвердження відсутності існування гарантованою Конституцією і законами України системи місцевого самоврядування, через відсутність районних у місті Дніпропетровську територіальних громад – юридичних осіб – на 4 (чотирьох) арк..


15 вересня 2015 року                                       Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -