- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 31 січня 2016 р.

«Комунальні» боржники, вам оголошено війну: як протистояти свавіллю

«Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності».
Стаття 68. Конституції України

У Дніпропетровську новоспечена місцева влада (як їм здається), замість відновлення виробництва та створення нових робочих місць, думає-гадає, як наповнити місцевий бюджет (для подальшого розграбунку через нові схеми) за рахунок зубожілої громади міста. На тлі тотального безробіття, скорочення виробництва, згортання соціальних виплат та заборгованостей з виплатами городянам заробітних плат, місцеве «жульйо» вирішило через суд дістатися до майна тих 80% громадян-городян, які за даними ООН вже перебувають за межею бідності.
Існуюча система, наразі, перебуває на шляху самознищення і звернути з цього шляху, вже не може. Тому, кожна дія або бездіяльність цієї системи, пришвидшуючи збільшує відцентрову силу відторгнення одужуючим організмом громадянського суспільства, непритаманної, чужорідної трансформації грабунку і корупції.
Давайте розглянемо, як у законний спосіб відправити новоявлених ділків вивчати чинне українське законодавство, якщо у них прокинеться бажання тягнути вас до суду.
Спираючись на нижчезазначену аргументацію, будь-який суддя визнає дії представників такими, що не відповідають чинному законодавству.
Отже всім відомо, що комунальні послуги надають комунальні підприємства, - для цього достатньо зазирнути у свої платіжки. Відповідно до статті 143. Конституції України та пункту 30 частини першої статті 26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Територіальні громади, безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, виключно на пленарних засіданнях відповідних місцевих рад, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи.
Статтею 63. Господарського кодексу України (ГКУ) чітко визначено, що комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. А стаття 62., цього Кодексу, зазначає, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.
Беручи до уваги положення статті 81. Цивільного кодексу України (ЦКУ) варто зазначити, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу або органу місцевого самоврядування (місцевою радою). Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.
Відповідно до статті 78. ГКУ комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування (місцевою радою) в розпорядчому порядку (розпорядчим актом) на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.
Отже нарешті, ми з вами розібралися звідки з’являються і куди зникають комунальні підприємства: їх для задоволення потреб споживачів утворюють і ліквідовують територіальні громади, або створені ними органи місцевого самоврядування – місцеві ради.
Що таке місцева рада, кожен, як мінімум, чув, а як максимум, знає. А що ж таке територіальна громада?
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в статті 6., чітко визначено, що територіальна громада – це первинний суб’єкт місцевого самоврядування. А статтею 5.. зазначено, що система місцевого самоврядування в Україні включає територіальну громаду, а також нею створені органи місцевого самоврядування.
Відповідно до статті 10. Ради – це представницькі органи, що представляють відповідні територіальниі громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.
Отже, стає зрозуміло, що територіальна громада, окрім функцій адміністративно-територіальної одиниці є одночасним уособленням легітимної (законної) системи місцевого самоврядування в Україні, - її первинним, утворюючим всю надбудову системи, окремим, самостійним органом. А стаття 16., цього закону, наголошує на тому, що всі органи місцевого самоврядування повинні бути ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА.
Перевірити легітимність і, взагалі, наявність існування первинного суб'єкта місцевого самоврядування за місцем свого мешкання, кожен може самостійно, через подання відповідних інформаційних запитів (купа зразків на ресурсі «Багнет Нації»).
Переконавшись у неіснуванні первинного суб'єкта місцевого самоврядування (юридично оформленої територіальної громади) за місцем свого мешкання, задайтеся питанням з приводу легітимності кимось створених комунальних підприємств.
Пам'ятайте, закон один, для всіх!


Матеріал підготував: Сергій Філіпенко

2 коментарі:

  1. Дуже дякую за Вашу працю! Ваша просвітницька діяльність -безцінна!

    ВідповістиВидалити
  2. де ще можна почитати подібну інфу
    .,

    ВідповістиВидалити

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -