- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 10 серпня 2016 р.

Судді «Красногвардійки» як карасі на пательні (апеляційна скарга)

Інколи прогнозовано потрібно погодитись на встановлені кимось під час гри зміненими правилами аби досягти поставленої перед собою мети.

Хронологія подій, які нагадують 1937 рік, в двох словах, наступна: суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Тітова І. В., ретельно не дослідивши матеріали справи по стягненню заборгованості на користь КП «Дніпроводоканал», виносить судовий наказ, в якому зазначає лише одного боржника, а її колега суддя Черкез Д. Л., при відхиленні своєю ухвалою заяви про скасування судового наказу, бере за основу «недосліджений» судовий наказ своєї колеги. Містика!!!
Та, напишу я вам апеляційну скаргу від імені своєї дружини аби повернути свою заяву на повторний розгляд до суду першої інстанції, де остаточно доведу нелегітимність КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради.
Ill be back… - я повернуся!!!

Матеріал підготував: Сергій Філіпенко

                                        В Апеляційний суд Дніпропетровської області
                                                 через Красногвардійський районний суд
                                                                             міста Дніпропетровська

                                               Апелянт: Філіпенко Світлана Миколаївна
                                           49055, м. Дніпро, вул.. Фабрично-заводська,
                                               
                                                      Стягувач: Комунальне підприємство
                                                   «Дніпроводоканал» Дніпропетровської
                                                                                               міської ради,
                                                                  49000, місто Дніпропетровськ,
                                                                                   вул.. Червона, 21-а

                                     АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
              На ухвалу Красногвардійського районного суду міста                               Дніпропетровська від 25 липня 2016 року по справі № 204/2417/16-ц
   25 липня 2016 року суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д. Л., виніс ухвалу повернути заяву про скасування судового наказу, який було ухваленого суддею вищезазначеного суду Тітовой І. В. (від 06 травня 2016 року), за заявою Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради (далі – Стягувач), про стягнення з мене 10873 (десять тисяч вісімсот сімдесят три) грн. 47 (сорок сім) коп., як суму заборгованості за надання послуг водопостачання та водовідведення, а також судових витрат у розмірі – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) грн.
   Судовий наказ судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Тітовой І. В., від 06 травня 2016 року, рекомендованим листом отримав мій чоловік Філіпенко Сергій Веніамінович, 21 липня 2016 року.
   Заява про скасування судового наказу до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська, була подана моїм чоловіком Філіпенко Сергієм Веніаміновичем 22 липня 2016 року.
   Ухвала судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д. Л., від 25 липня 2016 року, також отримана моїм чоловіком Філіпенко С. В., рекомендованим листом 02 серпня 2016 року.
   З вищезазначеного видно, що всі терміни для повторного звернення безпосередньо до суду першої інстанції із повторною заявою про скасування судового наказу, вичерпано.
   До того ж, я, Філіпенко Світлана Миколаївна, вважаю ухвалу судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д. Л., від 25 липня 2016 року, такою, що підлягає скасуванню, оскільки при її винесенні були не досліджені всі обставини справи в їх сукупності, а також не встановлені всі особи, які мали б бути долученими до розгляду і участі по даній справі.
   Важливими аргументами щодо скасування вищезазначеного рішення вважаю наступні доводи:
   По-перше: нарахування за надані послуги КП «Дніпроводоканал» відбувається з розрахунку на кожну зареєстровану (прописану) за відповідною адресою особу (про це свідчать розрахунки у «платіжках»), але у судовому наказі судді Тітовой І. В. зазначено лише мене, Філіпенко Світлану Миколаївну, як єдиного боржника. Тобто, в судовому наказі мова не йде про солідарне стягнення суми заборгованості з інших зареєстрованих мешканців (чоловіка Філіпенко Сергія Веніаміновича 1970 р.н. та сина Філіпенко Олександра Сергійовича 1990 р.н.), на яких також відбувається нарахування за надані послуги водопостачання і водовідведення, і що також спричиняє суттєве накопичення заборгованості.
      По-друге: як видно з ухвали судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д. Л., від 25 липня 2016 року, даний суддя в своїх висновках спирається на судовий наказ, вищезазначеного суду, ухвалений суддею Тітовой І. В., яка, в свою чергу, перед винесенням рішення не спромоглася досконально дослідити і встановити всі обставини і всіх осіб по даній справі.
Більше того, в своїй ухвалі суддя Черкез Д. Л. безпідставно (також досконально не дослідивши) стверджує, що Філіпенко С. В. не є боржником по справі.
   Відповідно до статті 212. Цивільно процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті.
   Згідно з статтею 213. Рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторонни посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
   Керуючись статтею 214. ЦПК України, під час ухвалення рішення суд вирішує, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються. Чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.
   На мій погляд Красногвардійським районним судом міста Дніпропетровська, як при ухвалі судового наказу суддею Тітовой І. В. так і при винесенні ухвали суддею Черкез Д.Л. (який в своїй ухвалі посилається на судовий наказ) не було проведене повне, доскональне, всебічне, об’єктивне розслідування по справі, не вивчені всі обставини, які мають значення для справи та не встановлені всі особи, які повинні мати відношення до справи.
   На підставі всього вищезазначеного,

ПРОШУ:

1.           Прийняти і розглянути мою апеляційну скаргу;
2.           Скасувати ухвалу судді Красногвардійського суду Черкез Д. Л. від 25 липня 2016 року;
3.           Повернути на повторний розгляд матеріали даної справи до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська для проведення всебічного, обґрунтованого та повного дослідження всіх обставин, які мають значення для справи.

Додаток:

1. Копія ухвали судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д. Л., від 25 липня 2016 року по справі № 204/2417/16-ц – на 1 (одному) арк..;
2.           Заява про скасування судового наказу Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська подана Філіпенко С. В. – на 9 (дев’ятьох) арк.;
3.           3. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від ГУ Юстиції у Дніпропетровській області щодо факту реєстрації у відповідному органі юридичної особи публічного права з назвою «Територіальна громада міста Дніпропетровська» – на 5 (п’ятьох) арк.;
4. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Дніпропетровського міського управління юстиції стосовно наявності або відсутності реєстрації юридичних осіб публічного права відповідних (одноіменних) районних у місті територіальних громад – на 5 (п’ятьох) арк.;
5. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області відносно факту реєстрації та обслуговування в зазначеній установі юридичної особи публічного права з назвою «Територіальна громада міста Дніпропетровська» - на 4 (чотирьох) арк..;
6. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська Дніпропетровської області відносно факту реєстрації та обслуговування в зазначеній установі юридичної особи публічного права з назвою «Територіальна громада Красногвардійського району у місті Дніпропетровську» - на 4 (чотирьох) арк..;
7.  Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Дніпропетровської міської ради щодо надання копії Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи з назвою „Дніпропетровська міська рада” – 4 (чотири) арк..;
8.  Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Дніпропетровської міської ради щодо надання відомостей (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про юридичну особу органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” – 4 (чотири) арк..;
9.  Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради щодо надання відомостей (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про юридичну особу органу з назвою „Красногвардійська районна у місті Дніпропетровську рада” – 4 (чотири) арк..
10.   Копія судового наказу (справа № 204/2417/16-ц, провадження № 2-н/204/247/16), виданий Красногвардійським районним судом міста Дніпропетровська, ухвалений за рішенням судді Тітовой І. В., від 06 травня 2016 року – 1 (один) арк..
11. Копії квитанцій за надання послуг по водопостачанню та водовідведенню КП „Дніпроводоканал” на яких видно, що сума за послуги нараховується не на одну, а на трьох осіб – на 1 (одному) арк..


04.08.2016                                                                     Філіпенко С. М.  

       

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -