- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 11 серпня 2016 р.

КП „Коменергосервіс” – гібридний викидень Дніпроміськради (відповідь на інформаційний запит)

Навздогін за купою різномастних нелегітимних органів, установ і підприємств в клозет беззаконня відправляється комунальне підприємство „Коменергосервіс” Дніпропетровської міської ради, яке створено з порушенням чинного законодавства нелегітимним представницьким органом Дніпропетровською міською радою.

У відповідності до вимог статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа публічного права (комунальне підприємство) утворюється Розпорядчим актом компетентного органу місцевого самоврядування (радою) і тільки юридична особа приватного права (приватне підприємство) може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
Далі без коментарів – офіційна відповідь на наш інформаційний запит (на фото):

02.08.2016р. № 101.                                          Дніпропетровська міська рада
                                                                 Дніпропетровська область,
                                                                 49000, місто Дніпро,
                                                                 пр. Д. Яворницького, 75,
                                                                                  
                                                                 Голова ДМГО Скобліков
                                                                 Дмитро Володимирович
                                             

         
Запит 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"

   Відповідно до статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа публічного права (комунальне підприємство) створюється Розпорядчим актом компетентного органу місцевого самоврядування (ради).
   Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення Комунального підприємства «Коменергосервіс» Дніпропетровської міської ради;
2.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net 
      Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com та «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com          З повагою,                                                          Скобліков  Д. В.А акт, ну, той, який розпорядчий, де???!!!

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -