- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 11 серпня 2016 р.

Якщо судді порушують закон (скарга на поведінку суддів „Красногвардійки” Тітовой і Черкез)

Закон – не дишло! І не треба ним крутити в своїх інтересах і на свій розсуд... Мова йде про суддів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Тітову І. В. та Черкез Д. Л., які всупереч чинному законодавству перетворили і використовують свої повноваження в якості карального меча на боці правового нігілізму, соліпсизму і беззаконня.

На відміну від цих горе-суддів ми, поки-що, діятимемо в рамках чинного законодавства...

                                       Вища кваліфікаційна комісія суддів України
                                                         вул.  Механізаторів, 9, місто Київ,
                                                                      Київська область, 03109

                                     Заявник: Гр. Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                                            місто Дніпропетровськ, 49055
                                                                      e-mail: svf2011@ukr.net
                                                    Статус заявника – довірена особа
                                                         Філіпенко Світлани Миколаівни

                                                        Судді: Тітова І. В. і Черкез Д. Л.,
                                                     Красногвардійський районний суд 
                                                                    міста Дніпропетровська,
                                                                             пр-т Пушкіна, 77-б,
                                                                      місто Дніпропетровськ,
                                                    Дніпропетровська область, 49006

                                Скарга щодо поведінки суддів
    Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська

   В провадженні Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська знаходиться справа № 204/2417/16-ц, провадження № 2-н/204/247/16, відкриті суддею Тітовой І. В. за заявою Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради (Стягувач), про стягнення з Філіпенко Світлани Миколаївни (Боржник) 10873 (десять тисяч вісімсот сімдесят три) грн. 47 (сорок сім) коп., як суму заборгованості за надання послуг водопостачання та водовідведення, а також судових витрат у розмірі – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) грн.
   06 травня 2016 року суддя Тітова І. В. ухвалила судовий наказ, яким визначено Філіпенко Світлану Миколаївну, як єдиного боржника по зазначеній справі.
   22 липня 2016 року мною (Філіпенко С. В., який зареєстрований і проживає за даною адресою з 2002 року і по-сьогодні) до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська була подана заява про скасування судового наказу, ухваленого суддею Тітовой І. В.
   25 липня 2016 року суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д. Л., ознайомившись з матеріалами моєї заяви про скасування судового наказу, посилаючись на зміст судового наказу своєї колеги, ухвалив повернути заяву заявнику, як особі „яка не є боржником по справі”.
   Хочу наголосити, що нарахування за надані послуги водопостачання і водовідведення (судячи з розрахунків зазначених у квитанціях) КП „Дніпроводоканал” Дніпропетровської міської ради здійснює у відповідності до кількості зареєстрованих за даною адресою осіб.
   З огляду на вищезазначені факти можна дійти висновку, що судовий наказ судді Тітовой І. В. мав би містити відповідну нарахуванням у квитанціях кількість (встановлених судом), зареєстрованих за даною адресою осіб (поіменно), або іншу, втричі меншу позовну суму заборгованості. А отже, як на мій погляд, це свідчить про порушення вимог чинного законодавства під час вивчення і розгляду даної справи по-суті, а також порушення чинного законодавства при ухваленні рішення суддею Тітовой І. В. а також, при ухваленні рішення суддею Черкез Д. Л, яке ґрунтується на недослідженому судовому наказі його колеги.
   Відповідно до статті 212. Цивільно процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті.
   Згідно з статтею 213. Рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторонни посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
   Керуючись статтею 214. ЦПК України, під час ухвалення рішення суд вирішує, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються. Чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.
   Відповідно до статті 92., Закону України «Про судоустрій і статус суддів» підставою дисциплінарної відповідальності судді можуть бути умисне або внаслідок недбалості незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу. Систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя.
   На підставі всього вищезазначеного, керуючись пунктом 2., статті 93. Закону України „Про судоустрій і статус суддів”,

ПРОШУ:

-                           За порушення норм чинного законодавства, під час розгляду і ухваленні рішень щодо зазначеної справи (справа № 204/2417/16-ц, провадження № 2-н/204/247/16) притягнути до дисциплінарної відповідальності суддів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Тітову І. В. і Черкез Д. Л.

Додаток:

1. Копія ухвали судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д. Л., від 25 липня 2016 року по справі № 204/2417/16-ц – на 1 (одному) арк..;
2. Копія судового наказу (справа № 204/2417/16-ц, провадження № 2-н/204/247/16), виданий Красногвардійським районним судом міста Дніпропетровська, ухвалений за рішенням судді Тітовой І. В., від 06 травня 2016 року – 1 (один) арк..
3. Копії квитанцій за надання послуг по водопостачанню та водовідведенню КП „Дніпроводоканал” за 2014-2016 р.р. на яких видно, що сума за послуги нараховується не на одну, а на трьох прописаних за вказаною адресою осіб – на 1 (одному) арк..
4.  Копія довіреності на ім.’я Філіпенко С. В., а також витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей – на 3 (трьох) арк..12.08.2016                                                                                                                                                               Філіпенко С. В. 


Зміст даної скарги на поведінку суддів, а також відповідь на неї, публікуватимуться на ресурсі „Багнет Нації”: http://bagnetnacii.blogspot.com/

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -