- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 23 листопада 2016 р.

Статут громади Дніпра вищий за Конституцію? (відповідь на запит)

   Офіційна відповідь на наш інформаційний запит до Дніпроміськради нагадала анекдот про чукчу. Пам’ятаєте, коли повертається чукча з Москви і розповідає, що йому вдалося дізнатися нового. Виявляється, карл маркс і фрідріх енгельс, це не чотири, а дві людини. А слава кпсс – то взагалі не людина…
«Складовою частиною системи місцевого самоврядування м. Дніпропетровська відповідно до Статуту територіальної громади м. Дніпропетровська, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради від 13.06.2001, № 3/21, є територіальна громада міста. Статутом територіальної громади до складу системи місцевого самоврядування не включено районні територіальні громади міста.
Враховуючи зазначене, відсутнє комунальне майно, яке є спільною власністю територіальних громад районів у місті та перебуває у розпорядженні Дніпропетровської міської ради. Відповідно до чого передача такого комунального майна в користування та використання ПАТ «Дніпрогаз» (приватної компанії) Дніпропетровською міською радою не здійснювалося» - йдеться у відповіді за підписом заступника директора департаменту по роботі з активами Янушкевич Т. В.
   З прескорбієм повідомляю нелегітимним представникам тимчасово окупованої Дніпроміськради, що відповідно до статті 142. Конституції та статті 60. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності (наприклад в інфраструктурі міста). Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
   Отже, враховуючи вищезазначене і той факт, що Статут неіснуючої територіальної громади міста Дніпропетровська не був прийнятий на місцевому референдумі, а головне – те, що він суперечить чинному законодавству, визначає і підтверджує нелегітимність Дніпроміськради та гарантує всім гвинтикам системи, як мінімум, юридичну відповідальність за незнання чинного законодавства (ст.. 68. КУ).
Публікуємо фотокопію офіційної відповіді.
Матеріал підготував: Сергій Філіпенко

                             Дніпропетровська міська рада,
                                              пр-т Д. Яворницького, 75, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України Філіпенко
                                              Сергій Веніамінович, 1970 р. н.,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                                        svf2011@ukr.net

Запит № 450/16 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   В провадженні Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, за моїм зверненням, знаходиться адміністративна позовна заява (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16) щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради стосовно легітимізації (узаконення у відповідності до норм чинного законодавства) своєї структури виконавчих органів (департаментів, управлінь, відділів), а також підпорядкованих ним комунальних підприємств.
   Згідно статті 19. Конституції України  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Відповідно до статті 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
   Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
   Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.
   Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
   Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
   Згідно п. 4, статті 16., цього закону, рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. 
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації (як доказової бази) в суді,

Прошу:

1.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію відповідного рішення ухваленого органом з назвою «Дніпропетровська міська рада» про передачу відповідної інфраструктури (інженерних комунікацій, мереж, допоміжних споруд тощо), - спільної комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську, у використання та користування приватній компанії „Публічне акціонерне товариство „Дніпрогаз”;
2.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію результатів поіменного голосування депутатами органу з назвою «Дніпропетровська міська рада» щодо передачі спільної комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську в користування і використання приватній компанії «Публічне акціонерне товариство «Дніпрогаз»;
3.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію акта оціночної вартості переданого відокремленого майна – спільної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську в користування і використання приватній компанії «Публічне акціонерне товариство «Дніпрогаз» Дніпропетровською міською радою;
4.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію реєстру всього переданого Дніпропетровською міською радою комунального майна (спільної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську) у використання і користування приватній компанії «Публічне акціонерне товариство «Дніпрогаз» 
5.    Відповідь надати у хронологічній до запитань послідовності та надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
     
        Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


14.11.2016                                                                            Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -