- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 9 жовтня 2016 р.

НЕЛЕГІТИМНІ!!! (уточнена заява щодо бездіяльності Дніпроміськради)

За пропозицією судді Женеску Е. В. щодо приведення у відповідність до норм чинного законодавства попередньо подану адміністративну позовну заяву, стосовно бездіяльності Дніпроміськради у легітимізації (узаконенні) нею створених виконавчих органів (виконкому, департаментів, управлінь) та підпорядкованих ним комунальних підприємств, виправляємось і, уточнюємо ))).

                                 Бабушкінський районний суд  м. Дніпропетровська
                                                      пр-т Д. Яворницького, 57, місто Дніпро,
                                                             Дніпропетровська область, 49000
                                       Судді: Женеску Е. В.

Позивач: Гр. Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                             місто Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                                                               e-mail: svf2011@ukr.net

                                              Відповідач: Дніпропетровська міська рада
                                                           пр-т. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро,
                                                              Дніпропетровська область, 49000
                                                                    0562 45-54-66 факс: 745-55-01
                                                                      E-mail: OFFIS@MIAC.DP.UA 

                                              УТОЧНЕНА
                       АДМІНІСТРАТИВНА ПОЗОВНА ЗАЯВА
           щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради
     (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16)                                           
   В провадженні Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, за моїм адміністративним позовом (від 21 вересня 2016 року) щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, знаходиться справа за № 200/16195/16-а, яка, наразі, ухвалою судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. (від 26 вересня 2016 року), залишена без руху до виправлення недоліків зазначеної адміністративної позовної заяви в термін до 14.10.2016 року. Зазначену ухвалу (копія додається), отримав особисто у секретаря судді Женеску Е. В., 03.10.2016 року.
   Конкретизуючи суть вимог адміністративної позовної заяви (справа за № 200/16195/16-а), хочу наголосити на тому, що наразі гарантоване мені статтею 7. Основного закону право на місцеве самоврядування, яке визначено розділом ХІ Конституції та закріплене положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - грубо порушено.  Адже існуюча сьогодні система виконавчих органів місцевого самоврядування та підпорядкованих ним комунальних підприємств, створена з порушенням вимог чинного законодавства. Виконавчі органи місцевого самоврядування (виконавчий комітет, департаменти, управління та відділи міської ради), а також підпорядковані ним комунальні підприємства, як видно із наданих доказів, пролонговані рішеннями Дніпропетровської міської ради VII скликання, але, разом з тим, вони залишаються юридичними особами приватного права (!!!).
   Отже, бездіяльність Дніпропетровської міської ради полягає у небажанні створення і реєстрації вищезазначеної структури своїх виконавчих органів, а також підпорядкованих ним комунальних підприємств, та приведення їх у відповідність до норм і вимог чинного законодавства, як юридичних осіб публічного права. А це, грубо суперечить чинному законодавству та порушує мої конституційні права, як громадянина України.
   Хотілося б зазначити, що з огляду на положення статті 140., Конституції, місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.
   Згідно з положеннями статті 143. Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю.
   Відповідно до положень статті 6. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

   Статтею 5., даного закону, чітко визначена система місцевого самоврядування, яка в себе включає: Територіальну громаду; Сільську, селищну, міську раду; Сільського, селищного, міського голову; Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; Старосту;
Районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; Органи самоорганізації населення.

   Відповідно до статті 16., даного закону, органи місцевого самоврядування, зазначені в статті 5., є юридичними особами (!!!).

   Згідно з положеннями статті 81., Цивільного кодексу України, юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

   Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів  та може діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

   Юридична особа публічного права (наприклад: виконавчий орган, комунальне підприємство) створюється розпорядчим актом органу місцевого самоврядування (радою).

   Керуючись положеннями статті 26., Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на пленарних засіданнях відповідної ради вирішуються питання про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

   Так, відповідно до пункту 3., статті 26., зазначеного закону, виключною компетенцією відповідних рад, і виключно на пленарних засіданнях, є утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу: внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск.
   Керуючись положеннями пункту 5., статті 26., відповідні ради, за пропозицією своїх голів, затверджують структуру виконавчих органів ради. А згідно з пунктом 30., приймають рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

   Відповідно до положень статті 78. Господарського кодексу України комунальне унітарне підприємство також утворюється компетентним органом місцевого самоврядування (радою) в розпорядчому порядку (розпорядчим актом) на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

   Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

   Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

   Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.

   Згідно з положеннями статті 63., даного кодексу, комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади, і є юридичною особою (ст..62.).

   Враховуючи все вищезазначене, а також попередньо надані разом із адміністративною позовною заявою (справа за № 200/16195/16-а) докази, у вигляді додатку до заяви, а також у вигляді клопотань про долучення доказів до матеріалів справи (від 27 і 30 вересня), хочу наголосити на тому, що порушене, моє, конституційне право на визначену чинним законодавством законну (конституційну) систему місцевого самоврядування, також унеможливлює виконання моїх громадянських обов’язків у здійсненні своєчасної, законної оплати за надані/отримані комунальні послуги, як це передбачено положеннями пункту 3., статті 20., Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Адже існуюча сьогодні структура виконавчих органів Дніпропетровської міської ради, з її департаментами, управліннями, відділами, а також з підпорядкованими ним комунальними підприємствами, утворена з порушеннями норм і вимог чинного законодавства – зазначені суб’єкти не утворені, як юридичні особи публічного права. Більше того – зазначені суб’єкти утворені, зареєстровані та діють, як юридичні особи приватного права (приватні підприємці/підприємства), що є грубим порушенням чинного законодавства України.
   Згідно з положеннями статті 55. Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Керуючись п.1, ст..2., п.п.1, 4, 5, ст..6., п.п.. 3 і 4, ст..8, п.1, ст..94., пп..2, п.4, ст..105 Кодексу адміністративного судочинства України,   

ПРОШУ СУД:

1.  Долучити дану уточнену адміністративну позовну заяву до матеріалів справи № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16;
2.           Відповідним рішенням суду зобов’язати відповідача (Дніпропетровську міську раду) вчинити дії щодо створення і реєстрації у відповідності до норм і вимог чинного українського законодавства, у розпорядчому порядку (розпорядчими актами), виконавчих органів місцевого самоврядування (виконавчий комітет, департаменти, управління та відділи міської ради), а також підпорядкованих ним комунальних підприємств, як юридичних осіб публічного права;
3.           Судові витрати покласти на відповідача.

ДОДАТОК ДО ПОЗОВУ:

1.           Копія ухвали судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. від 26 вересня 2016 року (на фото) – на 1 (одному) арк.;

06 жовтня 2016 року                                                      Філіпенко С. В.


Уточнена позовна заява подана до суду у 2 (двох) примірниках з додатком - по 5 (п’ять) арк. у прим.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -