- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 27 листопада 2016 р.

Жертви імунітету і недоторканості (апеляційна скарга на рішення судді Женеску)

Без передмови і зайвих слів...

                                   Через Бабушкінський районний суд 
                міста Дніпропетровська
                                                 до Дніпропетровського апеляційного
                                                 адміністративного суду,
                                  Дніпропетровська область, 49083,
                                                 місто Дніпропетровськ,
                                                 пр.-т ім.. Газети «Правда», 29

                                                Позивач: Громадянин України
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
                          місто Дніпропетровськ, 49055
                e-mail: svf2011@ukr.net

                                          Апеляційна скарга
   на ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
     від 10.10.2016 р. по адміністративній справі № 200/16195/16-а
    В провадженні Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, за моїм адміністративним позовом щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, знаходиться адміністративна справа за № 200/16195/16-а, від 21 вересня 2016 року, яка першою ухвалою судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. (від 26 вересня 2016 року), була залишена без руху до виправлення недоліків зазначеної адміністративної позовної заяви в термін до 14.10.2016 року. Зазначену ухвалу (копія додається), після кількох спроб, я отримав особисто у секретаря судді Женеску Е. В., 03.10.2016 року.
   10 жовтня 2016 року суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В., розглянувши мій уточнений адміністративний позов (від 06.10.2016 року) винесла ухвалу про повернення позову позивачеві через, начебто, не виправлення недоліків адміністративного позову. Зазначену ухвалу (копія додається) я отримав безпосередньо у помічника судді 24.11.2016 року, після звернення з клопотанням (від 22.11.2016 року) щодо ознайомлення з матеріалами тривалої в часі справи.
   З огляду на вищезазначені дати подання заяв та отримання ухвал, враховуючи положення статті 122. Кодексу адміністративного судочинства України, у відповідності до яких адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, а також враховуючи певний суспільний резонанс передбачуваного законного рішення по суті цієї справи, стає зрозумілим, що суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В., порушуючи присягу, навмисно, свідомо затягує та ігнорує розгляд даної справи, порушуючи гарантоване мені статтею 55. Конституції України право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Як видно з тексту ухвали від 26 вересня 2016 року, якою вперше справа була залишена на певний час без руху, жодної конкретики стосовно недоліків за змістом і невідповідності за формою заяви, суддею не зазначено. Адже згідно з положеннями статті 108. КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 даного Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув зазначені суддею недоліки позовної заяви, яку залишено без руху.
   Керуючись положеннями статті 6. КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом. Відмова від права на звернення до суду є недійсною.
   Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є верховенство права, законність, рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі, гласність і відкритість адміністративного процесу, а також обов'язковість судових рішень.
   Відповідно до положень статті 8. цього Кодексу суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини. Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.
   Відповідно до статті 11. Кодексу суд має вжити всі передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
   Згідно з положеннями статті 55. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя повинен додержуватися присяги. Суддя зобов’язаний, своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства, дотримуватися правил суддівської етики,  виявляти повагу до учасників процесу, систематично розвивати професійні навички (уміння), підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання повноважень в суді, де він обіймає посаду.
   Відповідно до статті 55. Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.   Кожному гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Отже, з огляду на вищезазначений фактаж порушень суддею Женеску Е. В. норм чинного законодавства при розгляді даної справи, складеної «заднім числом» ухвали про повернення матеріалів справи позивачу, в контексті ігнорування долучених через клопотання (але не вивчених і не взятих до уваги) до матеріалів даної справи наявних доказів (від 27.09.2016; 30.09.2016; 06.10.2016; 07.11.2016 та 22.11.2016), клопотань про витребування необхідних доказів (від 06.10.2016; 07.11.2016 та 22.11.2016), а також клопотання про ознайомлення з матеріалами справи (від 22.11.2016), керуючись вищезазначеними нормами Конституції і чинного законодавства,
  
ПРОШУ СУД:

1.  Відповідним рішенням скасувати ухвалу судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. від 10.10.2016 року, яка перешкоджає подальшому провадженню в адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16), за адміністративною позовною заявою Філіпенка Сергія Веніаміновича до Дніпропетровської міської ради про бездіяльність Дніпропетровської міської ради, і направити справу для продовження розгляду до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

ДОДАТОК ДО ЗАЯВИ:

1.                Копія ухвали судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. від 26 вересня 2016 року – на 1 (одному) арк.;
2.                Копія ухвали судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. від 10 жовтня 2016 року – на 1 (одному) арк.28 листопада 2016 року                                                  Філіпенко С. В.

Хронологія справи:

ЯК НЕ ПЛАТИТИ ЗА „КОМУНАЛКУ”? ПРОСТО ДОВЕСТИ ЇХНЮ НЕЛЕГІТИМНІСТЬ! (адміністративний позов)

Департаменти, управління та комунальні підприємства, як приватна власність (клопотання про долучення до матеріалів справи)

НЕЛЕГІТИМНІ!!! (уточнена заява щодо бездіяльності Дніпроміськради)


Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -